torsdag den 5. november 2015

Kan samfundet profitere af børn som starter på uni hurtiger?Som Gymnasielev er du beretighed jvf. § 2, stk. 1, nr. 3, i SU-loven hvor en betingelse for at få SU til ungdomsuddannelse, at den uddannelsessøgende er fyldt 18 år. http://www.eu.dk/samling/20131/raadsmoede/541055/bilag/2/1305390/index.htm

Kvartalsreglerne betyder at studerende skulle vente “et kvartal”. Som Gymnasium skriver fylder du 18 år i april, maj eller juni, kan du tidligst få SU fra 1. juli – og tidligst søge i juni for at få fra 1. juli (eller oktober eller januar eller april alt afhængig af din fødselsdagsmåned) jvf http://www.birke-gym.dk/sites/default/files/content/din_su.pdf

Studrende kan ikke få SU i ferien mellem en ungdomsuddannelse og en videregående uddannelse pga. Trindelingsregler. http://www.su.dk/SU/klippekortet/trindelte/Sider/default.aspx

For uddannelsessøgende, der søger SU til videregående uddannelser, gælder 18 års grænsen ikke, jf. SU-lovens § 2, stk. 3. http://www.eu.dk/samling/20131/raadsmoede/541055/bilag/2/1305390/index.htm

Som jeg ser det er alt dette et win win for samfundet hvis nogle elever får lov at kom videre og ud på hold de fagligt stimuleres, frem for de fastholdes i skoler og STU forløb hvor de bliver mere og mere demotivert. Det er velkendt at de måske ikke er moden nok til det hele, men i faglige situationer viser det sig at de faktisk taler med på et passende niveau! Alt afhængig af hvordan de får lov at deltage i undervisng fra et tidligt alder.

Det penge som spares jvf deres skolegang kan deles for at gøre øvrige instancer klar, og til slut bruges på inklusion.

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.