mandag den 16. november 2015

Tja, kun ved Kommunen kan det her blive ved ... #randers #dkPol

http://www.dr.dk/nyheder/indland/randers-kommune-erkender-vi-begaar-lovbrud-i-boernesager
Jeg tør ikke skrive "lovpligtige tidsfrister ned i vores sag. Skal jeg starte med at sige en §50 tog over et år og resulterede i §46 vi holder øje gummi paragraf. Da jeg anmoder om hjælp avises alt og sørme om de ikke giver mig ansvaret for at fortælle dem hvordan jeg "overholder" undervisningspligten endnu et år senere .... pludseligt anbriger de ... årsagen? Tja, det skriver jeg snart ... for jeg tror mange er brændende nysgerrig.

Men læser jeg hvad dr skriver så ser jeg hvordan vores rådgivere ikke overholdt loven. Ikke kun i en kommune men to andre også - deres lovbrud kostede mig min uddannelse, pensionsopsparing ... men værst af alt min børns barndom og skolegang. Jeg kan ikke tage ansvaret for kommunens valg eller handlinger. Loven er klokkeklar - det var ikke sjovt. Men sagen er ... her er endnu en børnechef som forsvarer lovbrud? Gad vide hvor mange familier det gik udover for jeg ved at der i 2008 var grove historier således da Mentiqa Hadsten gik konkurs i 2009 så turde jeg ikke "søge" skole i Randers.

Men sådan er det - sikkert nogle hoveder der skal rulle, og med tid dukker de op ved det næste skandale. Jeg er træt af kommuner og politikers dumme undskyldninger. Værst af alt er at det er nemlig her der kan spares penge ved at lave den korrekte og tidlig indsats - vel og mærke langt langt væk fra opholdssteder og plejefamilier ... men det vil kræve at socialrådgivere får en anden type uddannelse: En hvor forbyggelse er sagen således at behandling afværges ... desværre levere de sager hjem hvor børnene er mere behandlingskrævende end da de tog dem, gang på gang ...

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.