torsdag den 29. december 2016

Ombudsmand kalder elevbortvisninger i strid med FN-konvention
Mange privatskoler og efterskoler handler i strid med FN's børnekonvention, mener Ombudsmanden.
FOLKETINGETS OMBUDSMAND BØRNE- OG UNDERVISNINGSMINISTERIET


For mange elever på privatskoler og efterskoler bortvises eller udskrives uden at blive hørt. Det er i strid med FN's børnekonventions artikel 12 om barnets ret til at blive hørt.

Det mener Folketingets Ombudsmand. Derfor rettes en appel til Undervisningsministeriet om at sikre elevernes rettigheder ved lov.

FN's børnekonvention er ikke gennemført ved lov i Danmark. Derfor er konventionens artikel 12 ikke bindende for privatskoler og efterskoler.

Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen noterer sig, at Undervisningsministeriet har ført en omfattende oplysningskampagne.
Alligevel må han "konstatere, at elevernes ret til at blive hørt efter FN's børnekonvention endnu ikke respekteres fuldt ud."- Jeg har derfor opfordret Undervisningsministeriet til at overveje lovgivning for effektivt at sikre elevernes rettigheder på dette område, siger han i en pressemeddelelse.

Efter en række konkrete klager tog ombudsmanden i 2014 spørgsmålet om manglende høring af privatskolebørn op.

Det fik ministeriet til at iværksætte en informationsindsats over for privat- og efterskoler i Danmark.

I foråret 2016 fandt Danmarks Evalueringsinstitut imidlertid, at mange elever på friskoler og efterskoler stadig ikke blev hørt, inden de blev udskrevet eller bortvist.

Derfor beder ombudsmanden om lovgivning på området.

- Det er selvfølgelig positivt, at man vil gøre yderligere for at informere privatskolerne om elevernes rettigheder, siger Jørgen Steen Sørensen.

- Men spørgsmålet er, hvor længe man skal vente på, at elevernes ret til at blive hørt respekteres fuldt ud.

- Derfor opfordrer jeg nu ministeriet til at overveje at søge privatskoleelevernes rettigheder gennemført i dansk lov.

Han har desuden bedt om at blive orienteret om ministeriets overvejelser.

lørdag den 24. december 2016

Kommentar til det socialrådgiver og institution skriver #tidslinjier

Skal sendes ind med eboks med nemID.nu opsætning eller afleveres hvor en kopi med stempel er jeres bevis. Og skal ikke være mere end 2-3 punkter. Så vælg kampen med omhue.

10 år siden stået der jeg var uenig men ikke hvorfor ... det forfulgt mig igennem den ledeste socialrådgiver som forsinkede ppr mindst i 2 år samt sat os i et spiral af negativitet der "opfordret" børnehaven til diverse "skrivelser" hvor mit barn var vitterlig den "jagtede" dreng. Børnehaver har ikke personale der er uddannede til at håndtere sager af en vis tyngde. De er trænet til at alt som ikke er helt almendige sendes videre til special børnehaver, som nu nedlægges på stribe.

Det skader på min børn og mig var skabte. Og det var ikke så sært det sag blev ved og ved. Vi havde jo den sagsbehandler i mange år frem, samt hun "sikrede" hvad vores ny kommune fik. Jeg fik hele sagen men "sagen var sorterende" da den blev sendt videre. Ingen tog sig tid til det lovpligtige høringer de havde udefra deres papir lagt strategier som skulle "hjælpe os". Men nogle få skrev det som lå bag - meget lidt gav mig "hints" til at der er mere i vores sag end jeg fik besked om.

I dag fik jeg akter jeg ikke reelt forstået dengang og ser hun valgt en plan og brugt 2-3 år om at få den gennemført hvor hun skrev det hun vil og alle skulle sikre det sker ... noget hun valgt udefra information jeg ved jeg ikke gav hende. Jeg ved hvordan jeg havde belyst min liv ... og jeg ved også jeg havde ikke "givet misvisende oplysninger" samt jeg ved jeg havde også fortalt flere ting end hun skrev, ting hun godt vidste var sandt. Men hendes planer var:

- hjemmehosser skulle igang (faktisk fortalt hun BH det havde jeg, men jeg anede ikke engang hvad det var ... og det man ikke genkender overses nemt i en underretning socialrådgiveren bestilte)
- mor skulle stop uddannelse (ja hun havde allerede mig på kontanthjælp, tidlinien!)
- barn skulle hjælpes til aflasting (det var godkendt og bevilliget uden jeg anede det)
- familiehuset hvis ikke det sker uden bavl for at få sagen igennem (det var planene hele tiden)

MEANWHILE havde vi brug for at PPR sætter en udredning igang og at børnehaverne brugte den første støtte vi havdes observationer og anbefalinger som "mystiskvis" er forsvundet undtagen for min kopier ... socialrådgiveren fik damen fyret og de næste der kom var så "onde". Ja, onde er min eneste beskrivelse ... hvor det slutter med marte meo til børnehavens personale og "afleverings / hentings" tider således jeg ikke kun pas min egen skolegang/job. Hvor hun sat den ene stereotype ind over vores liv efter den andet. Hun omskrev "os" til at passe ind i hendes opfattelse af hvordan nogen som "os" er!

Børnehaven, som så det var helt gjalt, fik mig overtalt til familiehuset (først nu ser jeg rådgiveren havde det planlagt det, og at det var aftalt. Først for nyelig fandt jeg ud af dem derfra var ufaglærte og deres dokumenter ikke kun bruges til noget, først nu ser jeg hvordan kommunen misbruger deres "egne" personale til at snyde et barn ude af hjælp ind i en anbringelse). Men der var små hints hist og her. F eks da min egen læge var ringet op og skulle "sende" informationer videre uden min viden. Ingen tænkte på at lige høre om det var rigtige eller værre at det var faktisk informationer sagsbehandleren ikke bør give videre hvis det nu endeligt var. Jeg var overraskede ... mest idet alt som vi havde af udredninger og positive akter blev ikke brugt på samme måde. Kun oplysninger der forværrer min sag skulle gentages ... som at skabe en histori efter bogen.

Børnehaven fik mig overtalt til psykiater (som blev arrig men skrev noget om jeg var rigid, men på ingen måde syg eller hans tid værd) en vaske ægte en med læder sofa og pibe! Han var godt nok en sag for sig ... men det gik jo. Han var for øvrigt meget sød og rar. Hans rapport blev væk i mange år før jeg endeligt så den. Tænk at når bestillings arbejde ikke giver det de vil have så forsvinder akter. Tænk at en socialrådgiver kan få arrangeret en tur ved psyk via en institution og egen læge uden at en borger ved hvad de reelt skal til lægen for?

Børnehaven jeg havde tillid til efter to meget rå forløb fordi "lod som om" de samarbejdede. Reelt var de bare sagsbehandlerens højre hånd. Sådan gentog ting sig - helt bag om min ryg. Jeg var slet ikke en del af deres sag men bare en gene alle vil af med. Her må jeg sige som sygeplejerske ved jeg at patienten skal være i centrum ellers er alt forgæves.

Men sagen slutter brat da jeg opdager de isolerede mit barn osv lige som de to børnehaver inden. Nu 3 Børnehaver i Aalborg kommunen som bør havde fået den største avissag, så andres børn ikke skulle igennem det vi oplevede. Og folkeskole og specialsskoler ... ISOLATION er det værste form for svigt men at tage støtte timer for at få det gennemført - hvad tænker kommunens specialister dog på? Ved de ikke bedre? Men vi magter ikke alt dette før om nogle år.

Og inden nogen siger et ord om "os som problemet" havde jeg fra 1998-2005 et godt samarbejde med vuggestuen/børnehaven hvor det var velbeskrevet dvs. hvor det viser sig i dag at socialrådgiveren "gemte" det udtalelse børnehaven havde sendt ind. Og "opdagede den 2 år senere hvor hun "bruger" akten til at vise "se hvor dårlig barnet fik det". Hvor hun misbruger den for at understøtte hendes sag, mod mig uden at det kom frem jeg var meget bekymret. Men hun vil ikke lytte da jeg var bekymret og smed min kommentar ud, resten omskrev hun til noget sært noget.

Aksel Sølvsteen var min bisidder og han havde fat i det rigtige, jeg forstået bare ikke det han mente. Alle disse år senere ... i dag står jeg og kan ikke begribe at en socialrådgiver kan "skabe" så meget kaos. Jeg ved faktisk ikke hvordan jeg holdt det ud. Og beklager min reaktioner ... jeg reagerede som mor, ikke andet. Værre er at jeg ikke forstår hvordan jeg hver gang ikke holdt fast i mig selv og lod mig rive med ... med en reaktion eller 3 som forværrede sagen.

MIT BARN havde brug for korte dage, jeg havde brug for TA men vi fik sær foranstaltninger hvor han skulle forholde sig alene mere tid med den støtte der gav blå mærker og som beskrev hvor meget han elskede hende mens han blev mere og mere "urenlig", "uduelig" ... og i disse år brugt min tideliger "glad for børnehave barn" 30 minutter på at gå en 5 minutters tur mod stedet. Hvor han mange gange gentog han ikke vil med kommunens personale. Gid jeg bare havde flyttet os tilbage til vores hjem vi fremlejede og sat mig på dagpenge som et start. Gid vi ikke kom ude for en anbringelse. Men jeg kæmpede uden at kende til sociallovens regler og muligheder ... som gale mens  rådgiver havde andre planer. De vil anbringe mit barn hvert anden weekend, eller fuldtid. Noget jeg ikke vidste hvad det var og havde sagt meget klart nej til. Det var deres eneste udvej ... de havde ikke andre foranstaltninger når vi ikke profiterede af "drukmås" indsatser.

I dag, takket mange skrivelser af andre, ser jeg vi havde den sag hvor mange handicappede forældre havde det samme problemer. Forværrede nu hvor der ingen social nævn er. Social nævnet fjerende de fleste sager før det kom til AST. Ankestyrelsen var jo i gamle dage til de udsattes sager. Handicap og følgeskader er ikke noget jurister har meget forstand på.

Akter til special klasse mange sukker efter havde vi fået uden at vide hvad disse kun bruges til. Alt var i orden til special børnehaven bortset fra en ting. Socialrådgiveren vil have min børn fjernet - den stor skulle beskyttes fra en 3½ årige monster og deres syg i bøtten mor. Hun havde ikke penge nok til at alle får det udredning eller behandling de havde behov for, men hun havde også det bemyndigelse at vurderer hvad der er bedst. Hvordan kan et barn på 3½-4½ være "farlig"? Ingen tænkte sig om hvad der var ved at forgå ... imens jeg blev helt ude af mig selv. Hvordan blev mit barn så farlig at alle dvs en hel børnehave var i snak om at vil af med ham? Et barn som var normalt bang for hans eget næsespid hvis han blev overraskede?

Der var bare det, ingen så ham sådan i kirke, spejder, skak - jo hellere ikke til sommerlejr. Og alt jeg afleveret til kommunen "blev taget ud af sagen af socialrådgiveren". Han var ekstrem aktiv men meget vellidt eller hadet alt efter hvor han var og hvem havde ham. KUN i børnehaven og skole gik det gjalt. Hvor det påvirkende os hjemme da han grædt timevis når han kom hjem. Skolestart endt som planlagt i en K klasse som klagenævnet grundet vores udredninger sagt nej til. Men så smed selv samme sagsbehandler os i en MODTAGER klasse - hun fulgt sagen og ingen sagte hende imod. Tænk jeg vidste ikke noget om "deres" interne møder som de ulovligt havde mange af. Jeg husker bare den dag og husker at det ikke gav mening, fordi jeg kun fornemme læren ikke havde noget begreb om "det vi talte om". Det belv skrevet til en mor der ikke vil eller kan samarbejde. Ingen fulgt op andet end jeg tilfældigt fik beskrevet det gik helt gjalt for klassen ... skrevet på en måde folk troede vi var i den klasse mens et helt år hvor mit barn kom i trivsel blev udtaget sagen. Jeg ved jeg afleverede akter - jeg ved bare ikke hvordan så meget kun "forsvinde" dengang og indtil i dag.

Ikke en eneste af min kommentar er med i sagen. Kun dem hvor jeg virkeligt blev vred og ked af sagen. KUN rådgiverens TOLKNINGER min emails er væk og møde referater med ledelsen er også fjernet ... referater som fortælle om et barn der blev slået, fik 2-3 cm flænge i hovedet, gik og gemt sig i skoven fra børnehavens personale og kom hjem når jeg var på uni! Faktisk er en meget alvorlige klage "fjernet"? En sag hvor et barn gik alene udenfor børnehaven til købmanden og i skoven ... eller sad og gemt sig på en offentlige legeplads mens jeg var på uni? Det gentog sig i igen ... til min stor overraskelse. Hvor ofte sker det så at kommunen renser sig selv?

Det mest surealistiske var den rådgiver og hvordan de MODARBEJDEDE samt "styrede" vores liv. Hvordan hun gang efter gang brydt loven for at sikre sig sagen "gik glat til en aflastningssag" og hvordan vi fik afgørelser jeg ved jeg ikke anede noget om. Jeg husker hvordan hun truede mig da jeg sagt vi ikke skal have aflastning hver anden weekend men få hverdagen til at glide og hvordan hun råbt ... at enten tager jeg det og sender min børn på ferie ellers henter hun dem. Jeg husker hvordan jeg fik det dårliger og dårliger ... og hvordan det blev.

Værst af alt ... er tillidssvigt. Det blinde tillid jeg havde til at de offentlige er der for "os". Med mange år bag i bagagen dvs 7-8 år uden problemer havde jeg på ingen måde været forberedt for det som ville komme. Tillid at kan regne med andre mennesker hvor de ikke uden at blinke kunne vende sig og være anklagende alt efter deres behov. Godt jeg havde min egne venner.

Det hele startede med at politiet dukkede uvarslet op. Det var en almindig patrulje som kom. De blev ikke akut ringet efter da min dreng aldrig var fundet alene 500 meter hjemmefra gående i minus grader i underbukser og undertrøje som socialrådgiveren beskrev. På bare tær. Det skete aldrig.

Det gik op for mig at det ikke var en politirapport MEN at dagen før politi kom så havde en nabo ringede til Kommunen. En som boede på 500 meter fra os ... en ting jeg er 100% sikker på er at mit barn, med følesomme fodder som brugt sko inde og ude dengang ALDRIG ville gå udenfor uden sko på. Og han ville tage tøj på fordi han ikke kun lide at fryse. Og selv om han kun var 3½ så har han kunnet disse ting længe ... fotos lyver ikke. Længe inden det normale ses.

Jeg var også sikker på jeg IKKE tog hjemmefra for at købe smøger. Men grundet at vi aften før smækkede os ud og var temmelig medtaget og rystede at det ikke var muligt at få en låsesmed til ghettoen tog jeg den morgen ud for at hente mælk ... jeg var hjemmefra 3 minutter og idet en "venlig sjæl" smadret låsen fortalt jeg naboen de ikke skal være skræmt der ikke var inbrud det var "den venlige sjæl". Det smadret lås tiltrak poltiets opmærksomhed. Politiet gik den ene vej og jeg den anden vej til bagindgangen og vi overraskede hinanden. Jeg husker politimanden som sagte at han skal raportere hændelsen fordi det var derfor de havde faste patruljer, jeg husker han sagt det er dejligt der ikke var et indbrud.

Politiet kom kun for at tjekke hvorfor låsen så raserede ud, de var vandt til området havde problemer (jeg anede intet vi var lige flyttet ind) og vagten ved socialforvaltningen tog chancen. Damen der havde fået en anonym bekymring fra "en nabo" som slet ikke engang var en nabo inden .... først nu ser jeg tidslinen ikke passede. Jeg ser først i dag det var ikke en politi rapport men en socialrådgiver som skrev. Først nu ser jeg hvor meget sådan en "misforståelse" kan sætte igang ... et sensitiv barn der kom fra en 20 børns landbørnehave til en 60 børns institution bør få støtte for at forstå kulturen men i ghettoen var der intet at hente ... de folk var flad og uden medmenneskelige ressourcer. Jeg gjor min børn fortrædt ved at vælge ghettoen som billig studie lejlighed. Mere var der ikke i sagen. Disse Ghettoer har så brug for penge, hænder og meget mere brug for at se "enkeldte" beboere som mennesker. Det er så nemt at problematisere alt og alle, det er næsten et livstil for skolerne og institutioner - det husker jeg. Alle der var så hård ... min møde med ghettoen.

Jeg har altid sagt det, og vil altid fastholde mit barn var IKKE fundet udenfor. Måske hvis han havde overtøj og sko på men IKKE i snevejr uden sko på. Han var sensitiv og den dag i dag går han med bløde sko og aldrig bare tær på grus som vejen var og slet ikke på sneen, men det strejfede mig at "i ghettoen" var der mange enslydende historier. Derfor tog jeg mappen frem, søgt akterne en gang til og så opdagede jeg noget ikke stemmer.

Vores reaktion var typisk sensitiv familie. Gid den første støtte ikke var taget fra os og skiftede ud med den sær dame der efterlod blå mærker, smed hans madpakke ud og fortalt alle han ingen mad fik hjemmefra ... og antydede at han dermed var sååå svigtede. Damen som virkeligt beskrev sig selv som en sandt engel. Jeg fik faktisk besked fra andre medarbejder at de ikke var ordentlig ved min dreng. Alle disse år beskyttede jeg en anden enlig mors identitet - så en vidne er der og mig. Gad vide om hvem skulle være vores aflasting? Det ser ud som alt var klar ... uden jeg vidste det.

I dag har jeg fået alle interne akter og min Julegave til mig selv er: Godt jeg var ærlig! Godt de er på pension - og fedt at der i dag laves retningslinjer så INGEN kommer ude for at mangle faglært støtte til deres barn. Men bestemt kan jeg takke "centret" for at havde gjort det vi havde brug for ... de ringede og fortalt et barn overfaldt min dreng og sat personale på ... og handlede som man bør handle. 10 år efter de første angreb på mit barn. Godt at Centret triggerede mig nok til at jeg hentede sagen.

At det fik mig til at huske metoderne fra dengang - ting jeg helt havde pakket væk men som sad indeni kan jeg kun takke dem for. I dag ved jeg hvor "hårdt" forældre skal gå til sagen ... og hvad umenneskelige krav der er overfor "os" med børn som ikke bare kan være en del af den stor fællesskab.

Vold og trauma er det sidste vi har brug for men det andre levere - det og at vi notere os hvis noget roser vores børn. Tænk at skal fælde en tåre fordi et barn blev rost? Det jeg ikke forstår er hvordan det gang på gang går så gjalt med handicappede eller sensitiv børn i institution. Hvor barnet der mobbes sendes afsted uden at nogen sikrer det ikke sker igen eller tænker over hvad "hjælp" sådan et barn får. Hjælp der bliver ringere og ringere, voldsommer og voldsommer alt efter hvor barnet lander. Men tænk at folk kræver vi ikke fortæller hvad der forgår - skal det blive ved? Hvordan er det at den mobbede barn altid er den som alle vil af med ... hvem blir den næste tænker folk ikke over før det rammer dem.

Men skriv - få linier ikke hele romaner som mig ... og brug nemid.nu eller aflevere og få en stemplet kvittering og sikrer jer socialrådgiveren bekræfter de har læst det de får. Men ved I kan faktisk ikke tvinge det igennem at hun læser eller bruger jeres kommentar eller lægens vurderinger. 

Kommunen har forklarings problemer over hvordan kan en journal renses for alt og omskrives således at barnets sag kun har en version. Det jeg blev angrebet med fra efter vi flyttede giver i dag mening. Et eller andet "rensede sagen" og var igang med at anbringe min børn i 2007/8 og igen i 2010/11 hvor det lykkedes i 2012  ... hvor de tog alt skoleting og mere til ude af sagen.

Hvordan er det kommet til at socialrådgivere har så stor magt og alle i god tro bare "levere" det de beder om uden at tænke ... jeg skulle lære at læse sagen. Lære at hvad vendinger betyder. Tjekke om tidslinierne passer. Gøre klar til hvordan sådan en sag angribes ... en god advokat kan forklar processen. Endeligt var det utroligt at jeg havde sagt ja til hjemmehosser mm men ved jeg blev fortalt sagen lukkes, eller at vi var for velfungerende for at få hjælp. Hvordan ændrer man kommunens metoder? Hvor sagen jeg aldrig fik antydede noget helt andet.

Ingen læser sager, de læser kun rådgiverens indstilling og har "tillid" til hende. Her skal forældre kan deres kram eller have en team på deres side. Tænk og vi går i god tro hvor vi regner med kommunen er "teamet" for at finde ud af kommunen kan modarbejde os. 
Jeg vil forslå at alt underretninger stemples med nemid og at forældre får digitalt adgang til deres sag! Hvor forældre godkender det kommunen deler med lægen, børnehaven og skolen og ligger det som er relevant ind i sagen. Det vil stoppe socialrådgiverne som skaber sager fordi de styres af andre eller ser noget de tror minder om en case de kender et andet sted fra. Herfra tænker jeg at hele deres system skal laves om - rådgivere må lære at bruge kilder til deres notater. Ingen ved hvem skrev det som sagen indholder eller hvor deres "informationer" kommer fra. Juridisk er det et stort problem.  
Jeg kan kun sige - jeg hader politik men vil vitterlig når alt er over stille op for at sidde på børn og unge udvalg eller få mig et job ved tilsyn eller ankestyrelsen som den der LÆSER sager nu hvor jeg ser deres systematisk procedure fejl og misbrug.


Pengene er brugt - vi tog skade af kommunens rådgiver. Min god ven, støtte og personen som næsten er min mormor havde ret. Det som gik gjalt skete i 2005 helt i starten af sagen. Jeg havde nær ikke opdagede mangler ved tidslinien, politiets rapport og socailrådgiverens rapport. Hvis det ikke var fordi en anden fra området var ramt af en underretning om at deres barn gik i ble og undertrøje i sneen, og en sag der gentog sig i Odense. Hvor jeg så socialrådgivere har udviklet "deres våben mod de udsatte". At der er så væsentlige forskelle i rapporter ... er noget jeg tror forældre skal være opmærksomme på. Og jeg vil sige politiet gjor kun deres arbejde, men de kan ikke ved hvad der ligger forude eller om en socialrådgiver er ærlig. Det er vurderingssager ... sager med klare "punkter" hvor sagen opstår. Disse skal bare findes så ses det hvad er op eller ned i en sag. Nogle gange er det rådgivere som er revet med andre gange er det familie ... eller misforståelser. Trist er hjælp der gives er af en meget ring kvalitet ind i mellem. Og helt op til en socialrådgiver.

Det var en lille sætning og en skoleleder der tog mig helt tilbage - min Julegave til os er vi fandt ud af hvordan det hang sammen. 10 år med Julen som var så negativ pga visiteringer fra helvede blev til den Jul hvor vi faktisk fik et positiv brev fra Kommunen! Min tillid er ikke helt hjemme endnu, men der er folk derude der er så skadede af deres job at de ser spøgelser hvor uskyldige rammes. Familier ender ligeledes skræmt af tiltag som reelt ikke er "værd at snakke om". Når jeg skriver og viser det en dag ... så vil alt stå klart. At firmaer sprang på "os som deres indtægt" mere end vores behov ... er dybt tragisk. Og dyrt for samfundet! Tænk at niveaut også er helt i bund. Ingen siger stop - ramaskrig fra de handicappede og udsatte høres ikke i tide.

Vi reagerede - på netop det som skete. Ikke omvendt. Kommunen skabte selv resultaterne hvor socialrådgiveren manipulerede med institutionen. Jeg blev slynget med i noget jeg intet begreb havde om kun lade sig gøre. Det usagte, lad det ligge men ved at "aflastning" før en "udredning" nogle gange ikke er helt barnets behov ... vores udredning var gentaget 4 gange fordi rådgiverene ikke ville anerkende udfaldet.

Landsretten ... den dag genkendt jeg ikke vores eget liv. Jeg kun ikke andet end råbe ... græde og sige det ikke passer. Det var tæt på jeg blev helt sindsyg af sagen. Heldigvis holdt jeg fast i mig selv og nu gisner vi over hvad der skete - det er desværre meget rigtigt at forældre skal ved hvad de skal skrive og hvordan.

Ikke alle rådgivere ser autisme eller handicap deres træning ser kun "omsorgsvigt" og deres mistanker er tragiske historier som skabelon. Og hvis en familie er sensitiv og følesomme så er det lige netop muligt at få en mor helt ude i tovene. Folk angriber jo dem de anser for at være "mindre" end dem selv. Værst er der er folk ude i samfundet som udnytter disse familier og kommunens manglende faglighed. Samfundet må kræve der strammes op før noget ændrer sig.

Det kommer til at tage nogle år før min familie igen er helt normal. Jeg forstår ikke hvordan den rådgiver tænkte og hendes kolleger andet end jeg som fagperson kun kan sige deres uddannelse har givet for stor indflydelse.

Pas endeligt på at sige nej til en socialrådgiver ... nogle gange skal de oplæres i handicap, det sker desværre ofte og det er oftere end nogensinde familier med brug for hjælp der står for oplæringen.

Jeg havde ingen mistanke til rådgiveren før skaden var sket og det fulgt os desværre. At det gentog sig var uheldig men nok netop pga vi flyttede kommune. At der er flere sagsbehandler som denne - fortæller mig om mennesker der oftest sættes ind i situationer de ikke har fornøden viden om. Eller at de pga. arbejdspress har udviklede et kultur hvor "det er i orden" at skrive en "rapport" uden at hændelsen faktisk havde sket. For at hjælpe - altid for at hjælpe. For min familie skete det ikke kun en gang men det rystede mig og hvordan det takles uden at vi som familie får flere problemer ved jeg ikke. Som Dommer Aggerbo sluttede: Med jer er der også altid været problemer. Han så ikke hele sagen han læste kun en velskrevet indstilling der ikke engang var så velskrevet men bare kopierede fra noget en skrev til kommunen uden at den person havde andet end sladder. En hurtig tjek ved CPR register havde afslørede det ... med en simpel høring.

Klogt er at få jeres sager fra alle andre instancer og ved hvad du skal lede efter. Det kommer med erfaring. Ikke uden sved, blød og tårer.

Trist er at ingen faktisk vil høre om det og de kun læser socialrådgiverens indstilling. De læser aldrig andet .... og det kan hurtigt blive til rigtig mange sagsakter når en rådgiver vil have hendes indstilling igennem, uanset om barnet trives eller mistrives. Men jeg tog bladet fra min mund. Som mange andre. Noget må ændres - for mange børn mistrives og det er ikke deres tarv.

lørdag den 17. december 2016

Det er skolelederen som "bestemmer" #skolechat #handicap #2edansk #bmsf #HBB #Gifted


http://www.ft.dk/samling/20161/almdel/sou/bilag/83/1704195.pdf
For at sætte ting i perspektiv så læs disse to ting ... og søg højt begavede børn + UVM. Læs der KORA rapoort og kigge forbi Egmond fond om der er noget i jeres kommune men være obs på om ting "stopper" eller "forsvinder" pga "skift i ledelsen" http://www.uvm.dk/Aktuelt/~/UVM-DK/Content/News/Udd/Folke/2016/Nov/161113-Ny-pulje-skal-styrke-indsatsen-for-talenter-og-hojtbegavede-elever

http://www.ft.dk/samling/20161/almdel/sou/bilag/83/1704195.pdf fortæller hvad skolen og kommunen kan ved tunge funktions nedsættelser. Og HBB/BMSF bliver tunge på sigt ... desværre betyder 0 og 1. klasse mere end vi regner med.

Som noget opsamling er UVM nået hertil jvf HBB/BMSF og her er 2e børn ikke del af skoleverden ... de falder mellem kasserne.Situationen i Odense er meget godt opsamlet. OBS der er ingen penge sat af i år ... og 2017 forsvinder det formendeligt helt med mindre forældrene organisere sig. Specialklasserne er godt klar over vores børn eksister, og her er det forskelligt om de kan hjælpe. Interneskoler dvs den slags der kaldes "behandlingsskoler" har hellere ej held med alle. Så er der den katagori af skoler som bør slet ikke være skoler ... hvor ting sker. PPR er glad for konsulenten men special klassen er altså ikke for raske børn, og ikke alle specialklasser har styr på deres speciale som nogle få. Så meget lærte alle. Sådan er det bare. De få der overlever skal være meget rigid i det de tilbyder og kritisk jvf det de tager imod.
Husk på at det er skolelederen som "bestemmer" dvs selv om PPR finder HBB eller BMSF vha WPPSI/WISC kan deres valg gå meget gjaldt i byen. Ingen af de andre aktører dvs Marte Meo eller PMT som skoler og børnehaver bruger sammen med familiebehandling ved noget heller eej ... så det er svært. Faktisk har skoleleder bestemt ... hvem og hvad de vil i deres skoler. Går det gjaldt så er forældrene på den, ikke skolen. PPR vejleder faktisk ikke ret meget. Men de får folk udefra hvis der er penge til det. Og her kan ting være svært, men det er kommunens ansvar hvem de bruger og udfaldet heraf.

Når der kommer konsulenter ind over der kun kender til ADHD eller Autisme eller Ordlindhed som årsager til angst/ adfærds problemer sååå bliver alt mudret. I vores tilfælde trods pænt høje tal ved verbale og handle dele af testen så sat Aalborg barnet i først K-klassen men efter at klagenævnet hjemvist sagen kom han i en "modtager klasse" dvs den slags for to sprogede som ikke kan en kvidder dansk, faktisk en klasse som ikke måtte oprettes. Men det blev den. Og personalet var ikke klædt på. Viden om at disse klasser aldrig har godt med sig på sigt er årsagen til ingen må oprette dem. Men nogle mener det er vejen frem. Vi hørte ikke til der - mit barn var ikke to sprogede som menes med katagorien, vi var meget godt på vej ind i "så integreret at det var godt nok". Han havde ikke sproglige mangler - men var kommet ude for en trist og længere forløb. Jeg fik ikke nogen valg. Og tog et andet valg - uden opbakning fra Kommunen. PPR deltog, samt BUF, børnehaven og familiehuset og vi ville hverken høre tale om Ole Kyed eller Mentiqa trods de brugt dem kort forinden. Jeg vidste ikke noget om klassens "sammensætning" da jeg tog valget, før i dag hvor jeg så mange år efter også her fik en bekræftelse af at jeg havde ret. Meget af sagen havde jeg slet ikke nået at læse, eller glemt og i værst tilfælde slet ikke fået. Vi valgt Mentiqa Hadsten som desværre gik konkurs pga økonomi eller mangel på børn .... alt efter hvilke synspunkt folk bruger som forklaring. Vi tog det rette valg der. Men KUN fordi hverken PPR og Folkeskolen eller ved specialklasser var der ansatte som vidste noget.

Og min erfaringer med PPR i 5 kommuner ved det ene barn, og 4 kommuner med det andet barn er at PPR to gange havde "villet" hvis de bare havde skoler som "kunne". Begge PPR ledere så BMSF og HBB, ordblindhed bidt dem i halen. Men at ALLE kommuner valgt det samme ... en betalt Mentiqa fordi det var der og deres egen intern velanerkendt konsulent sagt det er bedst, og det var netop bedst lige der. Men blev ret surt da denne døede og PPR skiftede ledelse samt Mentiqa skiftede ledelse. Stor ændringer med et sag som lignede et ulykkessted. Mit yngste var en af de tungere børn pga. BH og skoleskift og trauma med handicap oveni. Jeg kan kun sige vi havde samme vuggestue og BH i mange år inden vi flyttede. Også der ved jeg i dag at lederen var selv HBV og vi uden at vi kendte til HBB eller BMSF fik vi rette "support" indtil 2005. Ved tilfælde ...

Nogen sporger sikkert hvorfor så mange kommuner? Ja jeg skulle læse og vi flyttede til Kommune B og jeg tænkte ikke over at vores børnehave var ret særlig da jeg valgt en stor alm. 60 børns instittution. Derfra sat jeg min børn i en Mentiqa over kommunens grænse som vi kalder Kommune C, den gik konkurs og det ene barn kom i en ny nabo kommune Kommune A hvor vi oprindeligt stammer fra, hvor kommune C betalt skolen. Og den anden blev i Kommunen C hvor deres lokale PPR kom ind over. Dvs vi havde PPR I Kommune C og A med en sag fra Kommune B, efter et forløb i Aalborg som er Kommune B. Hvor vi kort inden flyttede til Hadsten som er Kommune C, uden viden om at Mentiqa kan lukke som et firma lukker ved en konkurs. Det er fatkisk sådan at mange friskoler lukker inden 5 eller 10 år efter opstart. Så Mentiqa var ikke anderledes end så mange andre - de havde et "særlig målgruppe" ikke andet. Friskoler er forældredrevet ... det er deres ansvar at økonomien holder og at tilsynet er tilfreds. Ingen, hverken kommune PPR eller lærer har et ansvar for det enkeltes barns skolegang. Den er barnets forældre som står med det, trods andre træffer valg på deres vegne. Vi flyttede igen mod Mentiqa igen, denne gang Odense, som jeg kalder Kommune D. Begge børn blev sendt til Kommune E for udredning men fik ingen PPR der. Derfra blev det ene barn sendt til nabokommune F og min ældste kom hjem til Kommune D, Odense. Kommune D valgte specialskoler TO gange i kommune F til min yngste før de flyttede hans skoletilbud tilbage til deres egne lokale tilbud .... Her havde Kommune D denne gang en rent autisme specialklasse hvor PPR mente alle skal være nu hvor der ingen Mentiqa skole var efter Mentiqa Odense også gik konkurs. Centret udskrev ham til folkeskolen. Set som øjebliksbilleder havde alle ret i deres valg, men ingen fik løst problemerne barnets atypisk profil havde. Men alle vidste de tog fejl som de kiggede nærmere på mit barn og der kom ro på sagen. Reelt kun han havde været hjemme i Kommune D hele vejen igennem. Men sådan blev det ikke. Men nu er han. Jeg flyttede mellem 3 kommuner efter skoletilbud, og Kommunen flyttede igennem mange flere i deres udredning og skoletilbud forsøg. Jeg flytter ikke og der skal meget til hvis han skal i en Kommune til. For se, PPR er den hvor barnet går i skole. Og det her er en PPR og skolesag - vi orker ikke at starte forfra. Helt surelistiske er at Kommune A faktisk altid havde haft det vi skulle bruge hvis jeg ikke tog på Universitet. Imens klarede det andet barn sig godt i almen Gymnasium, I Kommune D under omstændigheder, og jeg vil påstå at det skete fordi jeg valgt at hun springer en klassetrin over og ikke kom ind på ungdomsskolen "som skoletrætte", det som PPR almenvis gjor i 2011 når forældre valgt Mentiqa fra. Jeg sprang også fra en anden friskole som faktisk, hvis hun var blevet der hellere ikke havde fået en 9. klasse for hendes årgang da alle børn forsvandt derfra har jeg hørt. Vi var der kun på prøve og vidste vi ikke vil blive.Vi var kun på prøve, og ville ikke i den 8. klasse men i 9. klasse hvor skolelederen sagte nej - og kun ikke finde en anden skole. Jeg valgte der at undervise hende selv. Det skift mellem vores valg og Gymnasium fungerede godt da alle i 1g får en turbo gennemgang af hvad de bør have med fra grundskolen, så det huller der var blev lappet. Og hun var socialt og fagligt klædt på - testede med ekstern prøve og evalueringer.
Som vi alle bør vide er det ikke det bedste valg for et HBB/BSMF barn at komme i autisme, adhd, akt osv klasser ligeledes er det farligt at springe en klassetrin over uden "turbo" forberedelse/opsamling er indtænkt der hvor hullerne kan være ... men pga alle skift og her understreger jeg valgt uden at jeg kun vide der vil opstå situationer med "skolekonkurs" ligeledes valgte Kommunen også med samme udgangspunkt som mig. Dog drøftede vi det i Kommune D da jeg vil være sikker og de gav os en alternativ plan B hvis skolen skulle få problemer, det ville Kommunen så ikke implementere da jeg sagte det er tid til den plan B. PPR var enig med os. Derfra var alle skoler valgt af kommunen. Uden at jeg reelt kun sige ja eller nej. Det er Kommunen som vælger og psykologen sagt det uden jeg virkleigt forstået implikationerne ... vi kan forslå dem, det er op til os om vi frivilligt vil tage imod det foreslåede. Da der var ingen Mentiqa var det PPRs bud til det yngste og august 2015 fik jeg besked på "sådan er det". Centret var både en gave og mareridt. Faktisk må jeg sige gid han var Autist. Så var det fedt. Men jeg kan ikke få alt som jeg vil have det. Og havde ingen valg sa alt skete pludseligt og det var kun Kommune D i samarbejde med Kommune F som kendte mit barns skolegang. Jeg var "udelukket" derfra af BUF, uden at det blev godt.

Vi havde PPR med hele vejen men det fungerede ikke ved skolerne og ultimativ når PPR ikke ellers havde problemer med pågældende skoler så sender de sager til BUF, eller når de ikke ved hvad de skal stille op sendes sager også til BUF. Eller hvis bøler kører for højt eller hvis situationer med hårdknude opstår ... eller lige så snart de kan. Sjælden sendes sager til BUF pga mistanker om andre særlige ting, mistanker opstår ved BUF. Det er deres område. Det første test på min ældste gav støttetimer til læren som havde hende i 4. klasse (i dag er det også skoleleder som bestemmer ikke PPR, men faktisk ultimativ klasselæren) Læren og PPR lavede en "kreativ plan". Den var som følge og sagt intet om hendes niveau dvs. det var ikke formåls eller målstyret som så:
Dvs. det var deres plan for at holde hende stimuleret så hun bevarede motivation for at gå i skole som PPR selv skrev i deres rapport ved at hun fik kreative input til hendes hverdag, da læren så det som at hun var langsommer end "de andre" ... læren forstået aldrig hvordan en der skriver grimt kan være klog, og vi fremstået ikke "intelligente". Læren sagt det højt. Labyrinther indgår ikke IQen men disse er en sær delprøve hvor min børn kun labyrinthen men ikke motoriske og begge var typer som ikke gider at lave fejl eller fremstå smart foran folk de ikke kender .... en ergoterapeut vil havde været guld værd hvis PPR spottede det med hendes motorik. Og idet jeg ikke deltog og med det jeg ved i dag så kun det havde været fordi hun blev udmattet da hun var forkølet til testens anden del. Vi vidste ikke hvor vigtigt sådan en test kan vise sig for at være. Så husk er barnet stresset, utrygge eller syg - vent til bedre tidspunkt. Og nu hvor jeg læser sagen igen ser jeg PPR ikke anede hvad de kiggede på og til begge min børn var deres rapport en form for standard skriv. På trods af "talene" for børnene var næsten det samme ... mærkværdig var deres adfærd! En stille pige og en dreng der krævede højt til loftet, men tryghed og ro.

Og vi var også to sprogede, ordblinde såååå læren havde "ret" men PPR fik aldrig beskeden over og de talte ikke sammen igen slet ikke om at der var mere mellem ørene end vanligt ses, eller hvordan deres "handleplan" fungerede. Kun ved tilfælde fik hun ordblinde hjælp og klarer sig uden "midler" men med lavere karakter til det skriftelige end mundelige prøver. Jeg vil ikke havde talt med læren igen med mindre hun vil ikke i skole, og i skolen så det sådan som de skrev, mens hun sagt andet:

Det andet barn beskrev på selvsamme PPR sagen. Her var det fokus ikke på det stille barn men på "ham den urolige". PPR fik vejledning fra Kyed men valgte som hun plejer og Kyed var nægtet adgang lige så meget som jeg blev sat udenfor sagen. Jeg må konstatere at jeg ikke fik ret meget vejledning fra PPR fordi de ikke havde noget viden og gjor det alle plejede ... dermed gjor skolen som de plejede. Der var ikke så meget at gøre ved situtationen end vente til nye lærer. Men et skoleår er for lang tid. Desværre er det sådan det er. Ledere sender sager til BUF og derfra har BUF deres metoder, og er langt mindre gærede til HBB/BMSF end skoler og PPR er. Alt afhænger af om BUF forstår barnet er med særlig behov grundet skole relaterede "problemer" eller om det er hjemmet. BUF vil altid fokuser på hjemmet. Og en velplaceret underretning kan vælte en eller løfte en sag. Her er PPR samt ledelsen i BH eller skolen dem de lytter til. Hvor sager går i hårdknude er det oftest set at skolen/BH og PPR oftest er enige, med forældrene udenfor døren. Meget pressede forældre der mister deres egne job, uddannelse mens barnet "ligner en autist" eller "en omsorgsvigtede" pga mistrivsel. I vores sag tiggede der også anonyme underretninger ind fra hele landet dvs Kbh, Randers, Århus .... hvor en fra Aalborg havde meget at sige, uden at figurere som så. Jeg kendt ingen af dem personligt. Men de vidste alt om mig, min børn og faktisk mere end jeg selv var klar over. Jeg er den dag i dag rystede. PPR ved om BH/Skolen fungere i det stor helhed så kommer et barn forbi hvor ting er anderledes end alle plejer så stikker sagen ud. Her kigger alle på gammeldavs "mig og min klasse" måde som Christian Fuhlendorf på dr.dk beskriver. Passer adfærd ikke ind, er det adfærds regulering og ikke så meget "anerkendelse eller stimulation" og oftest mindre skole arbejde, så lidt at barnet kommer alvorligt bagud alt efter om læren udelukker barnet fra undervisningen enten synligt men kan også være usynlige . http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2016/11/mig-og-klassen-36-christian-fuhlendorff.html Når jeg læse min sons konklusion og sammenligner psykolog rapporter af 2007 og 2009 ser jeg ikke noget. Men det var journalnotater psykologen tog, dem jeg fik som fortalt at uroen forsvandt som opgaver blev svært/spændende nok. Og at han helst vil undvige hende, allerede som lille. Notater af 2009 - sikkert noget ingen læste, og måske aldrig havde været noterede så grundigt hvis ikke Mentiqa Hadsten gik konkurs.
Uro/angst ... set et sted og ikke et andet har meget at sige. Det lærte hans sag mig. Og det kan jeg skrive en bog om. "Uroen der forsvandt ...." men se hvor nemt børn uden udredning kan blive parkerede i special klasser. PPR kan oftest ikke andet da skoleledere ikke har fornøden viden og ressourcer, men det blir mudret nu hvor PPR skal inkludere alle. Krav til at forældre forstår hvad PPR og skolerne mener er meget skærpet. BUF får undervisning men ikke når det er noget de ikke aner en hulende fis om f.eks HBB og BMSF og konklusion kom efter en lang periode af mistrivsel hvor det de gjor for at hjælpe forværrede alt. Faktisk sagt PPR det konkret at han aldrig skulle havde været i specialregi.

Lige netop nu er tingene meget bedre end 2005 for denne børnegruppe. Og alligevel er ikke meget ændrede ... mens skolereformen bulder frem.

Der er to skrivelser I som forældre skal kende til. HBB/BMSF er ikke en diagnose ... men der er ikke tilbud eller anerkendelse alle steder. Dvs de er ringere stillede end ordblinde, og meget ringere stillede end autisme børnene jvf "indsigt" i hvad der er bedst for et barn på et givne tidspunkt. Som en konsulent sagte - græsset er ikke grønnere på den anden side da vi talte "skoleskift". Når det går gjaldt er kommunens valg enten mellem emotionelle forstyrrede eller autisme børn. Det øger oftest ikke barnets trivsel - så bedst er at blive på den lokale skole men KUN hvis mobning ikke skader barnet. Lærer og børn mobber lige meget. Og når det forsøges at få forældre fjernet så er sagen i hårdtknude hvor både barnet OG forældrene omgående skal bakkes op. Jeg er rasende at læse i dag ... læse og forstå ting jeg ikke forstået i sin tid. Allemest er det mig en gåde at lærer og pædagoger kun gøre ting med mit barn som decideret var og er strafbart. Men for at en sag kan føres mangler jeg beviser som politiet sagte: Jeg var jo ikke tilstede. Jeg så kun mit barn vil væk derfra, og blå mærker ... stor år uden rimelig forklaring. Men de skrev samarbejdsproblemer og havde primært "behov" for at jeg forsvinder. Her skal Kommunen fandme sikrer sig at skolen og støtten gøre deres job.

Det skete ikke før 2016. Og trods dette blev sagen mudret. Mudret fordi ting jeg ikke forstået kom til overfladen mens jeg fik minder frem - vores hjerne er skabt til at beskytte os. PPR og Centret så os ikke helt som de ser "de handicappede" da vi havde en del mere ressourcer end ventede, og så alligevel ikke. Jeg kan kun sige jeg har mødt få på min vej ... som var ærlige. Og jeg kan være bekymret for hvordan det går sårbare børn i skoler og børnehaver hvor barnet og familien gøres til "problemet". Det jeg ikke begriber er hvordan vores sag blev renset for enhver positiv notat .... men det er utroligt at "notater" blev ordret kopierede mellem folk som ikke havde adgang, i nye situationer, hvordan fik så mange adgang til notater jeg ikke engang selv havde?

For at sætte ting i perspektiv så læs disse to ting ... og søg højt begavede børn + UVM. Læs der KORA rapoort og kigge forbi Egmond fond om der er noget i jeres kommune men være obs på om ting "stopper" eller "forsivnde"r pga "skift i ledelsen" http://www.uvm.dk/Aktuelt/~/UVM-DK/Content/News/Udd/Folke/2016/Nov/161113-Ny-pulje-skal-styrke-indsatsen-for-talenter-og-hojtbegavede-elever

http://www.ft.dk/samling/20161/almdel/sou/bilag/83/1704195.pdf fortæller hvad skolen og kommunen kan ved tunge funktions nedsættelser. Og HBB/BMSF bliver tunge på sigt ... desværre betyder 0 og 1. klasse mere end vi regner med.

Som noget opsamling er UVM nået hertil jvf HBB/BMSF og her er 2e børn ikke del af skoleverden ... de falder mellem kasserne.Situationen i Odense er meget godt opsamlet. OBS der er ingen penge sat af i år ... og 2017 forsvinder det formendeligt helt med mindre forældrene organisere sig. Specialklasserne er godt klar over vores børn eksister, interneskoler dvs den slags der kaldes "behandlingsskoler" har hellere ej held. PPR er glad for konsulenten men specialklassen er altså ikke for raske børn. Sådan er det bare.

torsdag den 3. november 2016

Det er utroligt! Ingen afgørelse men de traf dem mundtligt og skolen havde ikke forudsætninger.

Vi har besluttet at afvise din klage, da der ikke er truffet en afgørelse om specialundervisning efter folkeskolelovens § 20, støtte
 Du kan læse om begrundelsen for afgørelsen på side 2.
 Et uddrag af relevante lovregler er vedlagt som bilag.
 Klagens indhold
Du har oplyst, åt kommunen ikke har truffet en skriftlig afgørelse om specialundervisning.
Du har i din mail af  7. september 2016 gjort rede for forløbet.
Du har telefonisk den 25. oktober 2016 oplyst os, at kommunen ikke har truffet afgørelse om et tilbud til Marius, og at han pt. går hjemme.
Vi har den 28. oktober 2016 telefonisk kontaktet Odense Kommune og faet bekræftet, at der ikke foreligger en skriftlig afgørelse om specialundervisningstilbud.
 Begrundelse
Vi har ikke mulighed for at behandle din klage over manglende afgørelse fra kommunen.
Vi har mulighed for at behandle klager over afgørelser om specialundervisning og specialpædagogisk bistand jf. folkeskolelovens § 51, stk. 3-5 og stk. 8-9.
Vi har lagt til grund, at der ikke er truffet afgørelse om tilbud om eller afslag på et specialundervisningstilbud til drengen..
Da der ikke er truffet en afgørelse om tildeling eller afslag på specialundervisning efter folkeskolelovens § 20, stk. 2, har vi ikke kompetence til at behandle din klage.

Øvrige forhold
 Idet  Kommune ikke har taget stilling til specialundervisning efter folkeskolelovens § 20 slk. 2 fremsendes denne afgørelse og din klage til kommunen givet henblik på at kommunen forholder sig til din anmodning herom.
Når kommunen har taget stilling til drengens' undervisningsbehov og truffet afgørelse efter folkeskolelovens § 20 stk. 2, vil du kunne klage til os.
Vi kan ikke behandle din klage over kommunens generelle sagsbehandling, da vi ikke har tilsynsmyndighed overfor kommunerne.
Vi kan vejlede dig i, at du eventuelt kan rette henvendelse til kommunalbestyrelsen med din klage over kommunens generelle sagsbehandling.
Denne afgørelse er sendt til begge forældre.


Det 26. juni 2016 stopper de vores tilbud da alle var enige om det ikke var det rette placering og tilbudet kun ikke noget jf ordblindhed.

Vi drøftede flere modeller men jeg vidste ikke de snedigt vil "stoppe" §20 støtte og er nu i tvivl om vi i heltaget havde haft §20 støtte da vi skulle til det nye, helt uden vi vidste det? Jo, det er jo en rent støtte i centret så fuldtidsspecialundervisning. Og det ser ud som Folkeskolen slet ingen timer eller hjælp fik. Hvem samler hullerne?

Men hvad nu hvis Folkeskole ikke kan, hvad sker der hvis en friskole overtager eller forældrene? Ja, så skal de gives det samme støtte som kommunalstyrelsen vælger Folkeskolen må få. Men hvad gøre vi når der er INTET at tage af?


Hjemmeunderviste er under friskoleloven:


Men kan vi reelt gøre noget når kommunen undlader at afgøre eller fusker med de har afgjort en sag til at stå uden hjælp? Det tjener hverken Folkeskoleldere som ikke kan sige til eller fra når Chefgangen ikke har midler, og det er frit slag om forældre vil overtage men vi står ALLESAMMEN i samme synkende båd: Vi kan kun det vi kan, og har ingen oplæring så smutter specialisering. Det har aldrig været forældres, lærers, skolelederens ansvar at sørge for folkeskolen besidder kernekompetencer for at levere Kommunens kerneopgave: At udvikle og uddanne børnene.

Der er ikke forskel på børn. Nogle mangler kerneydelser andre ikke får brug for men når der ingen hjælp er at hente som Skoleleder så står folk altså meget alene. Det er en væsentlige punkt jf Tilsynsopgaven at sikre udvikling!

Og inklusion kan halte:

”Inklusion er et tema, der optager og udfordrer skolerne, og medarbejderne giver udtryk for, at det er en stor udfordring at løse ”inklusionsopgaven”. Det opleves, at man fysisk ”rummer” elever på skolen, men at man trods gode intentioner ikke i tilstrækkelig omfang kan give eleverne de differentierede udfordringer, der imødekommer deres forskellige/særlige behov, og som de har krav på”

 onsdag den 2. november 2016

Mig og Klassen (3:6) - Christian Fuhlendorff #tvang


 

Periode i mit liv som meget sjælden er op og vente og så røg han en del hash ... nice? Larm, uro ... forstryrende element. Damp. Udredning på Norvang i 3 mndr. Grænsepsykotisk. Stadie før schizofren. 3½ år senere fandt psykolog der intet var i vejen med ham. De beskriver at diagnosen var forkert men der var noget han kæmpede med. Folkeskole i 1990erne ... lyder som skolen er i dag.

Svært ved at følge det undervisngn der er psykisk sygdom, tilegn sig undervisning, svært ved at følge de undervisning der er, udviklings problemer, bred vifte, grænsepsykose var de urolige, larmende, fighter børn. Børn i kamp med deres omgivelser!!
Rollespil ... løsner smerter og sorg osv. Udklædning ... charmerende men skole udløst temperement. Vrede. Fløv. Havde det godt nok og var skarpere end de fleste, han passede ikke ind hvor hører han til? -følte sig anderledes .... hvorfor måtte de ikke spille rollespil ... de forsvandt ... tvungen faglig arbejde. Tag leg fra det er noget helt ekstentielt. Iditentitet skulle ses derfor smertefuld.
Ordblind .... og autist dreng lasse der læste mobbedreng bøger. Talblind og depression, hashmisbrug og medicin. Gaming som escape. Lasse ser sig selv som social taber. Men Christian siger det er det rigtige for ham, og han kun jo måske havde haft bedre internet.
Børns delatagelsesmuligheder. Vi er samme båd vi må få det her til at fungere på en god måde.
Daniel Koncentraton og indlæringsvanskeliger pga cyste i hjernen og skulle have ro i klassen for at kunne lære. Han var også fløv. Han følte ikek han hørte til. Lavede en masse larm, løb rundt med Christian naf husker Christian ikke ønskede kram. Arebjder som afrydder - en af 5 blir til noget.
Christain takker sin klassekamarater for at få lov til at gå og mæde nogen som ikke er som de fleste. Han er glad for det han opnåede. Chrisian er mest stolt af hans kone og tog børn. At hans største bedrift er at blive helt gennemsnitlig.
Det var en tid han havde brug for og ikke vil være foruden. Og at diagnsoen var en fejl og selv omd et har været sådan vil han ikke være foruden den.
Humørbombe og magtavnedlser ... og rosinboller uden gær i. Drømmen om den onde og god Christian med mange marderidt. De vidste lærer ikke ret meget og feltet var helt nyt. Læren oplevede ikek at Christan var fejlplaceret. Han er glad for han er født før inklusion fandtes.
En smilende lille dreng, da han var lille og indforstå latter ... han siger det er en helt særlig tid som hans skylder en tak. Lasse føler det er en del af hans liv ahn ikke havde fået lukket et afsnit af min liv ikke ikke har fået helt viklede op. Det tid var en del af hans identitet. Christan sætter endnu mere pris på hans liv end han gjor før. At han i dag ikke vil glemme den tid.
Stortuder over hvor godt han fortæller det histori om specialklassen. Det var ikke altid sjovt men børn glemmer heldigvis det meste ... det bekræftede Christian.  At skoler den dag i dag arbejder sådan med mennesker der næsten ingen uddannelser har og at det er lærning by doing alt efter den enkelte magter ... og indlæringsproblemer ikke blev spottet før mange år efter er godt nok en skræmmende tendens. Sådan er det 26 år senere ... den dag i dag som dengang. Diagnose titler har en plads fundet på hjemmesiderne men måder de børn håndteres er ikke anderledes og nu er folk heldige hvis der er 2 lærer til 10 børn med blandende handicap i en klasse. Ligesom dengang. Min dreng lærte også en helt del af samfundet at kende andre gemmer af vejen - det skal nok blive godt. Han vil en dag gøre mere ved inklsuon end i dag - sikke en skam inklusion er noget som er så skræmmende.

lørdag den 29. oktober 2016

Når børn ikke går i skole og forældre er uenige hvor PPR hidkalder BUF
Det tog 4 år at få det FKU lavet. Jeg havde ingen kendskab til børnefaglige udredninger af august 2011 og november 2011. Jeg anede ikke disse var opstartede eller lavet og blev ikke gennemgået med os - ikke at en gennemgang betyder noget i kommunen da de skriver og skriver. Det jeg vidsre var at i juni 2011 blev sagen lukket og vurderede at der ikke var begrundet årsag for at lave en FKU. Faktisk havde jeg fået pågældende rådgiver januar 2012 så hun kun lave børnefaglige undersøgelser.

Det var ingen planer om en undersøgelse i samarbejde. Det værste de to gjor var at fortælle mig børnene sover hjem men skulle møde på et opholdsted om dagen hvor de to planlagt en ufrivillig og permanent anbringelse dvs stedet anede ikke det var tale om udredningsforløb som jeg fik forklarede men jeg deres medarbejdere var det en permanent fortagende. Tilsynet afværgede sagen i september 2012 fordi tilsynet fandt stedet uegnet til min børn. Det forhindrede ikke kommunen i at akut placere dem i oktober 2012 i dette steds og nabo institutions "fælles sommerhus" afskårede fra alt og alle .... hvor tilsyns rapporter beskriver beskriver alverdens for at ingen fra tilsynet skulle forstyrre børnene det tydligvis var projekterede og onde væsener. Noget ingen som kender min familie havde kendskab til.

At det ikke kun opstart eller laver en forældre kompetence udredning, før 2015 er grusomt når det var brugt som anbringelses grundlag. Uden at nogen lagt mærke til kommunen selv aflyst den som unødvendigt i juni 2011 og ikke siden tilbudt en ny. At jeg intet anede om undersøgelser af efterår 2011 siger lidt om deres intern kaos - men mails viser jeg kontaktede BUF og bedt om der skulle kigges på sagen.

Når de ved tilfælde fik en underetning fra vores udlejer som både vil have lejligheden rømmet og faktisk havde fiktive vidner idet de vil sælge bygningen, uden at de notere sig vores version viser en kynisk ondskabsfuld behov for at finde noget  .... I en sag hvor kommunen vidste der var afgivet misvisende oplysninger fortæller noget om deres desperation og idet jeg netop der havde en principsag ved ankestyrelsen fra vores forrige kommune som også trak min søns sag ud da hans skolegang havde brug for massiv støtte. Støtte de ikke gad levere men vil hellere tvangsudrede til "anbringelse for svigt".

Jeg vil dog ikke anbefale forældre underetter Ankestyrelsen idet kommunen så får mere travlt med skrivelser til Ankestyrelsen. Ankestyrelsen får oftest noget generelt noget ala nomade familie eller ala samarbejde eller formodninger med oplysninger hvor de levere bilag skabt til sagen, eller bilag som frikender forældre der ikke læses hvor jurister og få børnesagkyndige oftest ikke er klædt på til det mere sjælden og komplekse sager. Efter min mening kompetence tab efter nedlukning af det sociale nævn som så sager før Ankestyrelsen med mindre det var akut.

Ankestyrelsen antager at kommunen sikrer at børnene trives og her er antagelsen at "ved hver tvivl" så skal forældre overvåges da det antages at alle pædagoger, lærer og socialrådgivere er profesionelle i deres virke, dermed ved de hvad de laver. Skolesager som havner i en retssal forstås ikke af hverken dommer eller børnesagkyndige da de ingen kendskab har til implikationer ved fejlslåen skoletilbud eller anbringelser. Faktisk ved de lige så lidt som en nabo eller lærer der kun har raske børn.

Det jeg undrer mig over er at kommunen skjulte en anden underetning fra forældre i vores tidliger skole. En som kom næsten et år efter vi forlod skolen, en skole vi anmeldt til tilsynet. Måske af gode grunde da det lod ikke troværdig tidslinien taget i betragtning. En annonymt en der ikke gav mening. Kommunen skjulte også at deres egen tilsyn og UVMs tilsyn opdagede det selvsamme bekymrende forhold jeg beskrev.

Men sådan noget er alle børnesagkyndige og dommere ligeglad med da kommunen vælger hvad der skal vægtes i en børns sag. Og her er forældrene problemet, trods der er tale om forhold som bl. a. beskrev børn med funktionsnedsættelser svigtes. Trist var at disse forhold var forudsagt af skolens ledelse, og kommunen var advarede inden der gik gjalt. Desværre havde de ikke tænkt sig at tage børn med funktionsnedsættelse tilbage da de var opbevarede til billige penge. Tænk ikke børnenes trivsel er i højsæde - det drejer sig om pengene og her er kommunen fakitsk ikke dem som sikrer at lærer magter det de står med. Som kommunen selv skriver:

”Inklusion er et tema, der optager og udfordrer skolerne, og medarbejderne giver udtryk for, at det er en stor udfordring at løse ”inklusionsopgaven”. Det opleves, at man fysisk ”rummer” elever på skolen, men at man trods gode intentioner ikke i tilstrækkelig omfang kan give eleverne de differentierede udfordringer, der imødekommer deres forskellige/særlige behov, og som de har krav på”


Faktisk stammer hele vores sag fra PPR som "glemt" at give BUF fyldensgørende oplysninger og hvor kommunen ikke handlede ved bekymrede skole forhold men tvang barnet tilbage i en skolesituation, hvor barnet kom til skade, uden at de reekt undersøgte om barnet profiterede af stedets "nye" tiltag - hvor PPR reelt noterede sig mangler og behov men ikke havde nogen intentioner om at rette op. PPR vidste udmærket hvad der forgik - dog forsvinder sagsakter efter behov.

Ingen noterede sig at tvangsudredningens psykolog faktisk anbefalede det samme som jeg ansøgt om i 2011. Noget som ingen forstået i retten at jeg kæmpede for at de arebjder med og implementer en grundigt udarbejdet ordblinde handleplan lavet af PPR en uge inden vi flyttede til kommunen!

Noget som var en væsentlige del af mit barns behov, udover det andet jf specialskolens miljø. Med andre ord skete det at en ekstern psykolog bekræfter "ordblindhed" men overser "bmsf" i en genudreding under tvangsmæssige forhold jf sEl §51.

At hans behov var reelt som jeg forklarede, men af uvisse årsager misforstår BUF grundlaget for hans skoleplacering idet deres medarbejdere hverken kendt til konsekvenser når ordblindhed ikke håndteres eller det trivsels problemer som er vanlig for BMSF børn hvis skolen ikke hjælper dem.

Faktisk .... er det lidt som om BUF havde kun en ærinde: Fjern moren. Skriv nye samlede vurderinger. Trist at det opståede fordi socialrådgiveren manglede viden om tolkning af det reporter PPR havde lavet, hvor det hun selv får lavet ikke var fyldesgørende. De fjernede mig og handlede uprofesionelt - og hyrede profesionelle uden faglig balast. Hvis der ingen særlig behov var havde sagen været løst og ikke med skoleskift hvert år i 5-6 år. Kommunen flyttede flere børn årligt på samme måde, børn som lært at gemme sig og holde skoletiden ud pga BUFs metoder, men de sygeste eller mest medtaget børn ... de kom i klemme.

Husk som forældre oplevede jeg kun at skolen var valgt i enighed med mig i 2010, hvor jeg påpegede skolen evt. skulle have guidning til, guidning som PPR afvist og skolen ikke selv opsøgte jf ordblindhed. Faktisk blev lærinden fornærmet da jeg snakkede særlig behov trods udredninger. Lærer forstår ikke alt specialister skriver, på samme måde som andre ikke forstår hvorfor undervisning er som det er.

Det som BUF fik leverede fra pædagoger, bemærk, ikke psykologer, men "pædagoger" som fandt frem til anbringelses grundlaget i sagen. Mennesker som trods tilsynes advarsler jf manglende kompetencer fik en opgave, og omskrev vores liv. Selvsamme mennesker som udført og overså deres metoder f.eks. ulovlig magtanvendelser, og hvor deres handlinger samt evne til at tolke uden fornøden faglig balast gav oplysninger baserede på fordomme og gisninger. Værst var det de skrev til BUF og gjor BUF yderst bekymrede uden at BUF tjekkede om der var tale om fup eller fakta. BUF undlod at stoppe disse magtanvendelser helt indtil efterår 2015 - sådan er det bare i branchen. Og magt har altid været en del af udsatte børns skolegang, nu rammer det alm. handicappede børn og alle som er vidner kan se at mange udsatte børn var reelt handicappede uden rette diagnose/hjælp. BUF sikrede sig hellere aldrig om pædagogerne havde det fornøden personlige resourcer. Bare de kun hygge gik det ...

Da jeg sagt til PPR de må finde et andet skole til ham, var det begrundet i skolens valg af nyt pædagogik i efterår 2011, og trods dette oplevede jeg at BUF valgt samme grusomme metoder. Det jeg nægtede var at gå i dialog med mennesker som jeg selv, via et tilsyn jeg ikke vidste kritiserede, pga. andre "avis" sager tydeligvis havde et mangeårig miljøterapeutisk tilgang som indebar "fastholdelser", "førergreb" og "spejlning" som redskaber. Hvor jeg ikke forstillede mig at BUF vil udvide deres metoder med "sommerhus ophold", "tvang i skole" og hvor alt dette foregik uden supervision af børnepsykiatri og lign. Alt kom bag på mig, at det i heltaget var lovligt og kun forkomme uden at AST siger stop.

Faktisk sikrede BUF ikke nogen form for dialog eller supervision ved bekymrende tilbagemeldinger før flere år senere hvor tilsynet ifm. et andet barn fik en bekymrings skrivelse og der blev iværksat en skærpet tilsyn, fuldstændig personale udskiftning mm.

Først efter mange år så skulle personalet oplæres, pædagogikken rettes op og stedet fik en udrensning af en slags. Det virkede ikke helt og til sidst måtte samtlige ansatte blev fyres dog sagt nogle deres stillinger op i protest. Igennem alt dette fastholdt ledelsen strengent at børnene stortrivedes. Min grænser belv overskredet da de tilbudt samvær med overnatning, hvis jeg leverede positiv omtale ved tilsynet. Et tilsyn jeg ikke var kontaktede af da de aldrig taler med forældre - vi er udskrevet vores børns sager.

Inden jeg bedt om skoleskift i 2011 havde skolen et tryg og fornuftig samarbejde med psyk osv. Ikke at min børn havde behov for lign foranstaltninger men hvor syge børn oplevede inklusion og profesionel hjælp. Andet havde jeg ikke accepterede som sygeplejerske. Ordblindhed vidste de intet om og de havde travlt, samt bedt om resourcer til mit barn som de beskrev var skolemæssigt bagud.

Jeg troede at PPR vil følge os og troede det jeg aftalt med PPR var "aftalt og kun regnes med". I dag kan jeg læse at PPR vitterlig er en administrations organ som på ingen måde forståede implikationer af hvad det vil sige hvis specialskolen ikke levere det ordinerede hjælp jvf. det barnet er udredt for på sygehus mm.

PPR sikrer sig hellere ikke om deres ekstern hyrede og specialskoler har en god dialog og formåer at samarbejde omkring et barn. PPR deltager ikke og supervision nået ingen. PPR har så travlt de ikke forlader deres kontor længere. Det kom bag på mig at parter havde så stor konflikter jvf mit barns behov at samarbejdet var gået i stå mellem dem. Jeg anså alle som yderst kompetent i deres egne område og dog kiksede det da de skulle samarbejde i et team, dog samlede vi os og blev enige om en fornuftig plan. Jeg troede jeg var alene om min oplevelser af mangler. Det som undrer mig er at psykologen, som ellers var smadder dygtige, ikke opdagede at parter havde forskellige meninger. Men hun vidste sikkert hellere ikke så meget.

Nu hvor PPR flytter os og fjernede alle samarbejdsparter .... hvor jeg skulle gå med til at en folkeskole får barnet uden viden og resourcer så siger det alt om sagen. En skole hvor skolelederen var altvidende og nægtede teamet - i så en kompleks sag uden andet end en tlf opkald fra PPR: PPR som vil have jeg møder op uden teamet??

Jeg må sige BUF kun bruges til at gennemtvinge valg PPR finder på .... Jeg er dybt rystede over at se hvor nemt PPR og BUF undlader fagpersoners reelle anbefalinger og hvordan mit barn lider idet kompetencerne enten slet ikke er tilstede eller har modstridende idéer. Hvor valg træffes udefra stedets behov og ikke mit barns eller stederne omskrev en klart udredt sag.

At det er i kommunens regi kutime at fjerne forældre for at gennemtvinge skoletilbud (og i vores tilfælde også eksterne fagpersoner samt ekspert foreningens anbefalinger ) er bekymrende. At den skole som skulle have ham selv kun se at de mangler resourcer og viden, og den anden slet ikke mente de skulle have ekstern indblanding fortæller om hvilke metoder kommunerne bruger. Sjovt nok var alle enige i at jeg, som mor,  skulle fjernes på trods af det var prøvet i 3 år uden at sagen blev løst og en 4. år hvor allesammen nået frem til at sagen ikke var nemt  .... Faktisk havde vi storre komplekse problemer i 2015 efter 3 års behandlings anbringelse end 2012 da sagen blev genudredt.

Hvordan skolerne klarer "inklusion og handicap" fortæller vores forløb så en trist histori at flest ikke magter at høre hele forløbet i detaljer. Og jeg ikke kan huske det væsentlige. Og vi som familie oplever hukommelsestab af det ringeste perioder således står vi forsvarsløs imens kommunen bare trumfer noget igennem.

Jeg forstår bare ikke hvordan centret undvigende ordblind hjælp og at BUF fastholder ordblindhed ikke er et handicap. Især fordi centret påpegede både det kom bag på dem at hans behov var så massiv og at det hjælpemidler han har brug for kun delvis findes i skolerne dvs. han er nødt til at undvære skolebøger idet kommunerne fravalgt formatet han vil få gavn af. Og det efter det tog 6-7 år for os at få fingrene i en læse PC.

Uden at centret kendt historien om hvad der sker hvis et barn ikke kan læse og skrive på lige fod med klassens øvrige elever, troede centret deres løsning vil virke, men en kort kurses i ordblindhed vil få deres fejl opfattelse rettet. De så så der var et behov vi havde men kun ikke gøre noget ved det uden penge, viden og her afvist PPR der i reelt var et behov.

Om sagen så mere er at skoleafd. ikke kan påvirkes er noget andet for det er deres sektor som bør sikrer alle børn med handicap har grundskolestof i det formår barnet skal bruge. Faktisk er sagen det at børn i 7-9 klasse "opbevares" i diverse skoler idet PPR ingen økonomi har til flere ordblinde eller autuster i folkeskolen. Projektet som gavner højt begavede børn er også sparede væk grundet de ikke mente sagen var nødvendigt - helt uden at se på hvad vores sag kostede da de missede vores behov.

Det var netop et manglende plads i 2011 som endt i en ondt spiral. Et sted til et højt begavet ordblind barn ... At PPR kan forsøge 1000 krumspring og undvige det vi og andre opdager barnet skal hjælpes med mens BUF bruger penge på dyr undersøgelser og pålæg samtidig med vi som familie slides op forstår jeg ikke. Og dog ser jeg det handler om at vi dropper hans behov og tager det der er. At det gøres på samme måde i år som 2010 dvs BUF anerkender ikke handicap, eller særlig behov er skræmmede. Jeg har jo set hvordan ledelsen lukker omkring sig. Det kostede os mit barns skolegang som ingen nogensinde vil inddrømme. Men det kostede kommunen rigtig mange resourcer uden at kommunen fik noget brugbart. Det er som om sager skal forsvinde ... mere end der sker udvikling i kommunen.

Jeg forstår i dag hvorfor udsatte førbliver udsatte. Kommunens indsats levere børn og forældre med ringere kompetencer end før indsatser starter. Indsatsområder er et magtliderlige udspil hvor der er mere fokus på sanktioner og tvangsforanstaltnigner end om barnet nu reelt trives. Børn lærer at agere som om alt er i orden.

Familier taber økonomisk, følelsesmæsdigt, skolemæssigt og får ikke brugbart viden jvf børnes behov da kommunen fjerner alle kurses muligheder mm. Sært er at kommunen ikke ser de taber præcis det samme.

Forældre lærer de skal vælger det sted til de er i til og glem fejl og mangler eller så opgiver de at deres børn har behov for hjælp og holder ud. Desværre fik vi tilbud som manglede kompetencerne, et sted der ikke havde overskud til at kæmpe for at tilegne sig disse. Stedet er faktisk en af kommunens bedre afdelinger men de slides også. GAd vide hvor længe de holder til det? Og hvad vil der ske hvis de ikke var der for de børn med autisme, psykoser mm? At BUF og PPR nægtede at se det de gav os var yderst mangelfulde tilbud igennem årene, som oftest var af meget ring pædagogisk standard og uden lærer som magtede opgaver de fik dvs deres uddannelse dækkede ikke over inklusionsdelen og deres ledelse kun ikke implementere mere end de kun klare ER frustrerende.

At kommunen har ansvaret jvf principsagen 159-12 som var afgjort i vores sag er en joke for alle ved mennesker ikke kan tage ansvaret for det de ikke selv ved. Og principsagen præcisere det er kommunens ansvar - men hvordan sikrer vi kommunen har det kompetencer der skal til for at de kan løfte ansvaret? Tja, vi er afhængig af vores kommunalstyrelse men hvad ved de poltiekr om handicap ... andet end det er et område de lover forbedringer kommer når der er et valg.

Og ind imellem har kommunen hellere ikke alle svar .... for de trods advarsler så er min børns sag, en sag hvor besparelser gik udover børnenes trivsel idet området var styrede forkert og ikke udviklede sig. Hvor  kommunen ikke havde fagpersoner som kunne opgave som dengang vi flyttede til kommunen. At ledelsen fastholdt at få fagpersoner ind uden at se barnet eller indsatsens påvirkning er ikke stedets eller parters skyldt. Det er PPR som definer rammerne, PPR og kommunalstyrelse med socialrådgivere der ser børnene - mennesker som på ingen måde har indsigt i hvad det er de ser på samme måde som en psykolog  .... og hvor både ordblindhed og bmsf  var negliceret pga. manglende oplæring af lærene er bare et lille dråbe i en komplekssag. Det opslidende forløb koster på alle fronter uden at Kommunen forstår det, de handler bare med sanktioner flere tvangstrusler og værre tiltag. Bare det at børn som får foranstaltninger 4 gange oftere ender på kontanthjælp ... er en god sted at starte. De børn får oftest ingen grundskole undervisning imens kommunen er ind over deres sager. Og er der handicap ind over er det selvsagt en vanskelig situation når kommunens kompetencer og metoder er som i vores sag.

At vil fjerne en forældre som påpeger hullerne samtidig med at stemple et barn uretsmæssigt med tung indlærings problemer når det drejer sig om ordblindhed hvor manglende undervisning komplicere tingene betyder kommunen svigter igen i dag som i 2010. Jeg er noget rystede i hvor let PPR kun ændre en sag, uden relevant test, men med subjektive vurderinger uden at de selv undersøgt barnet. Eller hvordan PPR pudser BUF på forældrene når de ikke selv kan tage ansvar for deres faglige virke.

Trist når kommunen ikke er klædt faglig på og lukker omkring sig selv. Pengene kan kun bruges en gang og som jeg skriver ved jeg det er børn i 0 og 2. klasse som står og skal lige nøjagtig det igennem vi lige har været igennem.

Oftest uden skoleskift men med pålæg, og afmagt og hvor forældrene samt barnet opgiver. Mennesker som er i stor mistrivsel indtil familier kolapser. Uden fornuft. Det er kun kommunen som kan gøre det bedre, og hvis kommunen bare havde kompetencerne og ikke i et alt for tæt topstyring kun ting udvikles og ikke afvikles. Nogle gange er det bare for mange led mellem toppen og bundet .... og historier ændrer sig mellem lag .... hvor det ikke er klarlagt hvem havde ansvaret for hvad med hvor tilfældige sættes til noget de ikke aner kompleksiteten af. Jeg tror ikke nogen ved hvad det forgår og udenforstående uden ekspert erfaring vil hurtigt tabe tråderne. Det er i hvert tilfælde altid sådan når en projek vælter.

Jeg tænker at PPR og BUFs indsatser vælter og jeg beskrev vores oplevelser indenfra. Hvordan forvaltningen oplever det er en helt andet sag, en ting er dog sikkert: fra at være en kommune med fornuftige tilbud er vi i en situation hvor kommunen bruger tvang, og fokuser på forældrene som problemet - dog har vi ikke mere end madpakker og aflevering af vores børn som vores ansvar. Men det er umuligt når skolerne ikke levere det som ligger udover normale børns behov.
tirsdag den 25. oktober 2016

Underretning


Distriksskole Rosengårdsskolen. Adresse på dagpleje/institution/skole:
Distriktskole, som ovenfor men har aldrig gået på skolen Klassetrin: 8

Hvilket børnemiljø tilhører barnet: Rosengård / Kragsbjerg

Behov for tolkebistand: Nej

Er PPR, tale/hørepædagog, ergo-/fysioterapeut eller andre relevante fagpersoner inddraget i sagen?:

Ja
Er der en konkret hændelse, som ligger til baggrund for underretningen? Eller er det med afsæt i barnets generelle forhold/trivsel?

Ja, barnet kommer ikke i skole. Der er skoletilbud til ham , mor ønsker ikke dette tilbud. Ligeledes har hun meddelt at hun ikke ønsker som loven foreskriver at hjemmeundervise ham . Der er takket nej til tilbud fra distiktskolen om enkeltmandsundervisning. Så de muligheder der er i forhold til folkeskoleloven er udtømt. Har fået siden maj tilbud om diverse skoler, men finder altid fejl ved skolerne eller mangler hos PPR. Aktuelt er mor inviteret til møde mandag den 12 spetember2016, hvor hun ikke kommer, der bliver sms og ringet og konsekvensen af et langt sagsforløb resulterer i aktuel underretning. Dette er mor vidende om idet der er meldt til mor, at såfremt ikke det lykkes med skolegang denne gang, så vil der blive underrettet til sociale myndigheder. Der er aktuelt klagesagsbehandling parallelt kørende i SPPR ( specialpædagogisk afdeling) og i skoleafdeling. Mor ønsker udsættese af skoleforløb til klagesagsbehandling er slut, denne pågår nu, Der er ikke hjemmel i folkeskolenloven om udsættelse af skolegang. Langt sagsforløb fra barnet stopper i skoletilbud i Centerklasseafdeling Pårup. 
- aktuelt ligger der ingen afgørelser i sagen dermed kan klgen ikke behandles. Måske sådan Odense Kommune står uden klager i Klagenævnet?
- distriksskolens ekelndt undervisng var af en lærer som tabt barnet i 2011 ... er det et tilbud eller mobing?
- værst er at han bør være i 9. klasse men tabte et år pga anbringelsen, samt hullerne er meget stor som ppr skjuler ... hvad de får ud af det forstår jeg ikke
- mødet den 12. september havde jeg en aftale ved Lægen jvf mit barn og sagt jeg ikke kan deltage dvs. første møde på et år hvor jeg varsles med 2-3 dage og ikke kun være to steder samme dag.
- hun sagt jvf båndoptagelsen at hun IKKE vil underrette og konkret var enkeldtmands undervisning ikke tilbudt andet en tankerne hun luftede dvs. som med alt snak
- distriksskolen drøftede aldrig skolegang med os da de ikke er aktuelt efter aftale
- han kommer ikke i skole da Paarupskole tilbud belv stoppet af PPR, jeg bedt om han bliver ved hos dem for netop at undgå denne situation, men det var internt aftalt og han tog skade af at være hos dem. De forslået han hjemmeundervises pga 10. skoleskift og hans tarvUdvikling og adfærd:

Barnet er alment til meget godt begavet, beskrevet som højt begavet med specifikke læringsvanskeligheder i læsning og matematik. Kommer som sagt ikke i skole.

Han har kun problemer i matematik, dansk og skrivning grundet PPR ikke sikrede han får rette undervisng på 5. år.
Familieforhold: Bor med mor og storesøster Oplever mors evne til at se sin søn behov som mere særlig end det vi som PPR og fagfolk oplever. Der er en historik omkring forhold i relation til kommunen, som har stor indflydelse på fortællingen om eleven. Fra Pårup skole forlyder det at han er en sød, venlig, godt opdraget dreng , ham kom hver dag med to fraværsdage grundet tandlæge. Og skoletilbuddet stoppede for di han netop gerne ville være almindelig og i almen skole, efter at have gået til konfirmationsforberedelse med elever fra Munkebjergskolen. Jeg tænker at det er mor, som hindrer ham i at komme i skole, ligesom hun fortæller at hun ikke kan få ham med til møder, som er indkaldt til. Jeg har kun talt med ham via mors telefon.

- wow sikke en anklage! Det er grotesk ...Skoleforhold: Har siden hjemtagelse i 2015 haft et skoleår på Pårup skole i centerklasse. stoppet juni 2015, der har været tilbud om Højme læseklasse, Rosengårdsskolen distrikskole, tilbudsskolen, friskole Albani, enkeltmandsundervisning. Der er åbent tilbud om skolegang på tilbudtskolen, som kvalificerer sig ved at kunne tilbyde relevant undervisning til eleven.

- disse tilbud har været drøftet men både konsulent og psykolog som deltog og klokkeklar "problemer" ift mit barns behov.
- friskolen kan ikke samle så stor en opgave op
- tilbudtskolen nægtede både psykolog og konsulent samt de kun alt uden viden om opgaven
- læseklassen har ikke alle folkeskolens fagrække dvs tilbduet er reelt ubrugeligt jvf hans behov om videre uddannelse
- Rssengaard var enigt vi ikke skulle på
- Munkebjerg havde ikke mulgihed pga klassesammensætning
- Hun undlader Paarupskole afvist med henvisning til ressourcer og viden om opgaven, og ja trak de mig ind over som også at være et problem. Men svært at forstå når de selv ikke løst problemet


Sundhedsforhold: Ved at mor har omtalt overvægt, har dags dato modtaget billede af ham på sms fra mor, hvor har ser rigtig godt ud. Mor har sørget for at rigtig mange fagfolk udenfor kommunen har en holdning og mening til eleven. Især omkring højt begavelse, hvilket vi anerkender, omkring ordblindhed, som vi anerkender og kan imødekomme med undervisning og IT rygsæk, matematikvanskeligheder, som også kan udredes og læres i et skolefagligt miljø. Har ikke kendskab til om andre fagfolk er inde omkring eleven. Ved at mor har kontaktet børn unge overlæge omkring vægt

- hvorfor er den IT rygsæt så ikke udleveret og justeret?
- hvorfor er hans vanskeligheder ikke afdækket dvs manglende undervisning samt "ukendte" i ro og orden som vi ønskede? Både til dansk og matematik som lovet?
- hvorfor fik vi ingen indsats jvf vægt eller retter sagt hvad skete der da ejg advarede det går gjalt?
- hvor blev handleplan jvf ordblindhed herudner skrivevanskeligheder af og hvordan skete det at hans lærer ikke havde vidst hvad de skulle gøre, hvad er så konsekvnserne heraf?

Fritidsforhold og venskaber: Ved han går til e-sport om torsdagen eller ingen kendskab Eventuelt andre relevante forhold: Har siden juni modtaget mellem 300 og 400 mails og sms, med mængder af informationer fra moderen....I forhold til skolegang har vi i overensstemmelse med almen PPR ( hvor han reelt er tilknyttet) og skoleafdelingen lavet en indgang og en sagsfører, nemlig undertegnede.
Hvad synes barnet/den unge selv hans/hendes er styrker/svagheder?:?
- tja, jeg kender intet til deres aftaler men sendt dem alt information for kun at opleve at PPR faktisk ikke havde kendskab til hans udrendigner, disses anbefalinger mm. Så mister jeg overblik over hvad de reelt lavede i sagen
- jeg har ingen kendskab til en visitation, det som jeg fik var "mere en beslutning" som var truffet uden kendskab til hans skolegang, udredninger eller en klart plan for ham
- alt Paarup center lovede blev ikke gennemført, der var undervisning men ikke taget hensyn til hans særlig behov


Hvad har dagplejen/institutionen/skolen gjort for at afhjælpe problemet?: Tilbud sig som skole der er aktuelt lavet adgang for eleven til portalen med undervisning via Pårup skole. Mor ønsker bøger, men al undervisningsmateriale er digitalt, så derfor er der ikke udleveret bøger. Faktisk er det sådan når en elev hjemmeundervises, som moderen her så ikke vil, så er det under friskoleloven og der er forældrene selv forpligtiget på at skaffe materiale og afholde alle udgifter.
- det er sådan at vi ikke har adgang til portalen det bedt PPR selv Paarup om at lukke jvf båndoptagelsen af 10 august. Så, på den måde sabotere de adgang til skolestof imens vi forhandler et tilbud der aldirg vil fungere idet de ikke vil sikre hans behov eller arbejder efter folekskolens mål. Båndoptagelsen afslører også at planen var der ikke skulle tages hensyn til ordblindhed osv.
Har der været en effekt: Nej Hvis ja til effekt, hvilken og hvorfor er denne effekt ikke (længere) tilstrækkelig?: Er skemaet gennemgået med forældrene: Nej Forældrenes kommentarer til skemaet: Hvis nej, angiv årsag: samarbejdet er kørt i hårdknude Navn på pædagog, dagplejer eller lærer: Ledende Psykolog 
Til slut vil jeg sige sådan gjor PPR og Kommunens pædgosik konsluent i 2011, et år senere uden tilsyn belv han anbragt og fasthold 3 år uden relevant for et skolebarns undervisning. Året på centret var planlagt at han skal være der, så senere på Faaborg Asperger Gymnasium - helt uden at jeg finder et eneste "psykiatrisk" udredning som giver ham adgang til det special tilbud.

Jeg tænker at forældre bundfanges i Odense Kommune, deres børn flyttes så tit de ikke magter mere og ender i dyr STU forløb grundet den måde PPR håndtere sagerne. Paarup Centerklasse - har ikke leverede det aftalte, og ordinderet faktisk det vi har manglet i 6 år. Igen udeblev alt.

At jeg beskyldes ... godt med Odense Kommune. For et barn som var anbragt i 3 år og 4. år i en specialtilrettelagt uden hensyn til hans behov tilbud, trods det var mening så er han langt bagud skolemæssigt. Selv en hæj begavelse kræver at kommunen underviser barnet hvis barnet skal blive til noget.

God råd velkom ... hårdknude opstår fordi PPR ikke reelt sikrer om deres andre aktører levere det lovede og finder så ud af at anklge forældre for at være årsag i det de ikke leverede, de glemmer jeg bedt om han bliver i Centret indtil en skole er fundet. Det kan faktisk ikke ses, men da PPR smed ham i cenret var det fordi deres fagperson mente ingen i Kommunen kun løse opgaven. Hvorfor mon dette?

Jeg vil på ingen måde tage ansvar, for deres sag. Deres opgave er at sikre barnets skolegang. Det har de ikke gjort - afgørelser og udenomssnak er der en del mere af end som så. Pinligt er når min blog fortæller forløbet så kan alle se PPR ikke løser deres sager men skaber voldsomme problemer for både forældre og børnene - jo længere de er en del af en sag jo værre er barnets problemer.

Men måske er meningen forældre skal tvinge deres børn i skole for at ikke lære, mit barn lærte intet i det mange år PPR krævede ham anbragt pga mig. Men måske er problemet ikke helt mig for da han var hjemme var han glad for at gå i skole. Han hadede at gå på Paarup Centret - bare fordi han er velopdrage og passede det han skulle bør ikke misbruges. Det her har været præcis problemet i 2011.

Men gåden er hvordan det er at hans lærer ikke undervist ham således at han kun alt? Måske blvier det næste at PPR fixer det således at han er en af dem kommunen sender udenbys på interne skoer der får tusendvis af kroner uden at levere varen, som hidtil?

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.