lørdag den 12. marts 2016

Autisme og eller Ordblind?


Autisme og ordblindhed er to af de mest komplicerede hjerne udviklingsmæssige forstyrrelser, der påvirker evnen af børnene til at lære og engagere sig med det omgivende samfund.

Forklaringen på
den måde, at den autistiske hjerne udvikler og fungere er et åbent spørgsmål, der kræver undersøgelse. Funktionel anatomi tyder dog på, at anatomiske forskelle blandt forskellige grupper skal have funktionelle konsekvenser, der ville hjælpe forskerne til at forstå, hvordan hjernen fungerer, og for at give en rimelig begrundelse for fejl i disse grupper af personer. http://www.sci.utah.edu/~gerig/ITED08-Presentations/NohaElZehiryMICCAI_EarlyBrain.pdf


Her er en lille "forsmag" af hvordan ordblinde læser. Når vi ved "mennesker med autisme" f. eks ikke fanger alle social cues ... så er denne forklaring virker for begge grupper nå vi ligeledes kan se at ordblinde ikke altid ser bogstaver som alle andre. Begge er meget påvirkeligt af deres omgivelser ... dvs de bliver let påvirket af deres omgivelser pga lys, lyd, varme, kulde dvs. alt sanserne opfanger osv. Men de har også "situationer" eller "kan lære metoder" som hjælper dem med at "huske", "holde omgivelserne ud", "afhjælpe" osv. således at de kan fungere som alle forventer. Begge grupper bliver derfor meget hurtiger udmættet af visse situationer end andre mennesker oplever. Det er meget hårdt arbejde at være anderledes.
 
"I have dyslexia and although this is accurate, this is a more extreme case! To the people saying this isn't what dyslexic people see... DUH!!! Nothing will ever show you normals exactly how it truly feels to read while dyslexic. But this is damn close!! The point is to give you normals a little taste of the struggle we have to endure, especially as kid trying to learn how to read! Yea... that was a bitch indeed!" http://indy100.independent.co.uk/article/this-website-shows-what-its-like-to-read-when-you-have-dyslexia--bkvKwiQlJW
Jeg kan kun sige ... jeg vidste ikke hvordan det skulle forklares at kigge på noget som forsvinder eller huskes forkert før jeg opdagede det billede! Ja, det sker for mig når jeg læser ... det er ikke et problem når jeg læser en roman men problemet er der når jeg skal f.eks skanne en tekst, lave matematik eller programmere eller huske detaljer ... eller skrive en tekst. Værst er jeg er ikke altid klar til at rette en tekst når jeg skriver den, jeg skal vente 2-3 dage og så rette ... det minder lidt om "quantum writing"! Det faktum at jeg også har ADP (Auditory Processing disorder) er bare flere problemer når jeg ikke "kan" høre hvad siges på en dum dag og oftest ikke når falk taler til mig med ryggen vendt, samtidig med at jeg har en ret så skarp hørelse.

Tænk hvis du hurtigt ser en tekst så husker du andet eller hvis du ikke kan høre hvis du ikke fokuser på den der snakker alt afhængig af hvad der forgår i rummet?

F.eks som denne billede:

 
The Richard Dawkins Foundation for Reason and Science (Official)'s photo.

Tænk, hvor svært det er at "huske" forkert og emotionelt trættende det er at ovenikøbet få skældt ud for at huske datoer, tidspeunkter, uret "forkert"? Netop fordi andre gange går det skide godt? Og jeg siger intet om dovnskab ... ja at være dum og dovn fordi jeg ikke skriver så fint som andre. I mellemtid arbejder jeg for at få mig forståelsigt på skrift .... jeg er blevet klar over jeg nær snakker sort "skrifteligt"! Ja, jeg kan blive bedre den dag jeg lærer mere nu at jeg forstår hvad det er jeg gøre forkert ... men mentalt er jeg ikke klar. Mere om dette kan læses ved at google "stealth dyslexia". Det bedste møde hidkaldelse jeg fik for nyelig var: Vi ses den 11de kl 11! Det kun mit hjerne ikke vende og dreje med ...


So you could have APD as your underlying cause of dyslexia, and if you have APD this could make you appear to have a form of aspergers or to display some Aspergerish tendancies. Actually any type of processing disorder ... http://www.beingdyslexic.co.uk/forums/index.php?showtopic=3398

Autism and Dyslexia

Many people wonder about the co-morbidity between autism and dyslexia.  Autism is an illness that causes social interaction issues and communication problems in the sufferers, while dyslexia causes children to have difficulty learning to read and write.  However, it seems these two afflictions have much in common and can potentially occur together.

Both autism and dyslexia can occur on a spectrum, that is, both of these conditions can be less or more severe depending on the child and diagnosis.  For example, severe cases of autism can prevent those who have it from communicating using words and they require special technology to communicate via symbols or pictures.  Additionally, dyslexia can be more or less severe and, in many cases, can go overlooked or undiagnosed.

Additionally, both diseases are known to be based in the brain and affect neural processes and chemical communication between neurons.  The exact cause of both of these illnesses is unknown but in both cases it affects processing. http://autismsd.com/autism-and-dyslexia

Characteristics of Dyslexia

Dyslexia’s main manifestation is a difficulty in developing reading skills in elementary school children. Those difficulties result from reduced ability to associate visual symbols with verbal sounds. While motivational factors must also be reviewed in assessing poor performance, dyslexia is considered to be present from birth. Most scientific criteria for dyslexia exclude cases that can be explained as arising from environmental factors such as lack of education or sensory deficits.

Children with dyslexia usually appear bright, intelligent, and articulate but are unable to read, write, or spell at an age-appropriate level. They will generally have average or above average intelligence, yet may have poor academic achievement. They may have good oral language abilities but will perform much more poorly on similar written-language tests. They might be labeled lazy, dumb, careless, immature, “not trying hard enough,” or as having a “behavior problem.”

Because dyslexia primarily affects reading while sparing other intellectual abilities, affected individuals might be categorized as not “behind enough” or “bad enough” to receive additional help in a school setting.
Children may try to hide their reading weaknesses with ingenious compensatory “strategies”, and might learn best through hands-on experience, demonstrations, experimentation, observation, and visual aids. They can show talents in other areas such as art, drama, music, sports, mechanics, story-telling, sales, business, designing, building, or engineering.

Have related problems with inattention in a school setting; for instance they might seem to “zone out” or daydream often; get lost easily or lose track of time; and have difficulty sustaining attention. Although they are different conditions, dyslexia co-occurs with attention deficit disorders (ADD or ADHD) at a rate of 30-50%. http://www.autism-help.org/comorbid-dyslexia-autism.htm

As for reading researchers have researched "sound localization" this refers to a listener's ability to identify the location or origin of a detected sound in direction and distance. People have created binaural heads to measure sounds as we hear them. Kubar is one of them and Bose headset that people with autism and gamers love also have research that can be used for schools.  http://lindahunt.weebly.com/binaural-localization.html... imagine putting a teacher in a pupils situation?


Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.