lørdag den 5. marts 2016

læseprøver og klassetrin

  

Denne side jvf frilæsning er en absolut must for forældre hvis de skal kunne følge deres børns udvikling. 
http://frilaesning.dk/artikler/1619991/Vejledning%20til%20for%C3%A6ldre

Det samme findes for engelske bøger. https://lexile.com/about-lexile/grade-equivalent/grade-equivalent-chartDet følgende er "tests" som skolen "kan" tage. Desværre ses det tit at skolerne på ingen tidspunkt husker at tage disse tests, ergo så opdager ingen at et barn har læsevanskeligheder og dertil får barnet ikke henvisning til læsehjælp i tide.


Evaluering
Skolen følger de til enhver tids gældende regler.
Alle elever i 8. og 9. klasser modtager således 2 gange om året et karakterblad, hvor lærerne tilkendegiver deres vurdering af elevernes standpunkt.
Der udarbejdes elevplaner for alle elever i alle fag mindst 1 gang årligt.
I alle klasser holdes samtaler mellem elever, forældre og lærere, hvor man i fællesskab evaluerer undervisningens forløb.
Der afholdes en årlig klassekonference på alle klassetrin. I børnehaveklasserne afholdes dog klassekonference 2 gange årligt.
Tests
BØRNEHAVEKLASSE
To gange årligt – senest primo oktober og primo april - arbejder eleverne med en KTI-test (Kontrolleret-Tegne-Iagttagelse).
Testen "Læseevaluering på begyndertrinnet" deles op og tages i begyndelse og slutningen af skoleåret.

1. KLASSE
OS 64 – læseprøve – december.
OS 64 – læseprøve – maj.
MAT 1 – matematikprøve – primo maj (evt. august kommende skoleår).

2. KLASSE
OS 120 – læseprøve – primo maj.
ST 2 – staveprøve – primo maj.
MAT 2 – matematik – primo maj (evt. august kommende skoleår).

3. KLASSE
SL 60 – læseprøve – primo maj.
ST 3 – staveprøve – primo maj.
MAT 3 – matematik – primo maj (evt. august kommende skoleår).

4. KLASSE
SL 40 – læseprøve – primo maj.
ST 4 – staveprøve – primo maj.
MAT 4 – matematik - primo maj (evt. august kommende skoleår).

5. KLASSE
LÆS 5 – læseprøve – februar.
ST 5 – staveprøve – maj.
MAT 5 – matematik – maj (evt. august kommende skoleår).

6. KLASSE
TL 1 – læseprøve – august/september.
ST 6 – staveprøve – maj.
MAT 6 – matematik – maj (evt. august kommende skoleår).

7. KLASSE
TL 2 – læseprøve – august/september.
ST 7 – staveprøve – maj.
MAT 7 – matematik – maj (evt. august kommende skoleår).

8. KLASSE
TL 3 –læseprøve – august/september.
ST 8 – staveprøve – maj.
MAT 8 – matematik – maj (evt. august kommende skoleår).

9. KLASSE
TL 4 – læseprøve – august/september.

Hertil kommer obligatoriske nationale test på flere klassetrin og i forskellige fag.


 


Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.