torsdag den 3. marts 2016

Ordblinde mangler grundskolebøger ... som lydbog! #uvm #dkPol #finansministeriet

Status jvf grundskolebøger som lydbøger. Del som bare pokker så alle snakker om vores behov ... vi skal have lige adgang <3

Vi som forældre skal i en periode stadigvælk huske at oplæse vores børns læsestof hver aften da det vil tage lidt tid før NOTA har forhadnelde penge til opgaven jvf indlæsning af disse øger på lydfiler. Kommunerne har ikke leveret det VISO mente de skulle levere jvf vores børns bøger.

Det var nævnt for Ministeren i går ... men UDEN at ALLE som har en læsevejleder viser dem vi mangler grundskolebøger får ingen børn deres. Jeg er godt klar over mit barn ikke når at få gavn af det jeg skriver her men vælger at kæmpe fordi det er som det altid ahr været at vi først når dette puntk ca i 8 klasse når børnenes læsehastighed er for langsomt at de kan læse alt det de burde.

 

http://www.nota.nu/sites/default/files/Notas_unge_ordblinde_superbrugere_2.pdf

som forklare syntestisk tale vs lydbøger ... husk at e17 kun har pdf filer og ingen nye lydbøger siden 2006. Det kommer bag ppå det fleste ... trods konventionerne ved http://www.menneskeret.dk/emner/handicap/forstaa-konvention/oekonomiske-sociale-rettigheder/artikel-24-uddannelse-0

 
Det faktum at ordblinde klasser er lukket og vores børn sluses ind i autismeklasser og andre typer for interne skoler hvor de slet ikke passer ind i er meget alvorligt og trist. Her kan I læse om konsekvenserne og vores børn tager livsvarigt skade af det .... http://www.menneskeret.dk/emner/handicap/forstaa-konvention/artikel-24-uddannelse/afgoerelser Det betyder at de autisme / diagnose børn ikke får det hjælpe de bør få ... og det er en ondt og dyrt spiral. Kampen om en palds er råt og med rundsav på elboerne ... skyd ikke mig som budbringer. Jeg er bare så glad for avisen skriver om det jeg ahr sagt i 5 -6 år og ked af min datter er på 9. år uden hendes ordblidne hjælp hvor hun ikke akn læse det hun gerne vil uden "dispensationer" der kommer til at tage 1-2 år pga at kommunen glemt hende som 10 årige og gymnasium først sagt vi havde ret i 3g hvor det var for sent at gøre noget. Jeg håber INGEN børns skal opleve det min børn oplevede ... det værste var en anbringelse og at retten ikke sikrede hans ordblindhed da kommunerne sjussede ... men det blvier en helt nyt kapitel. Kommunen skal indse deres tvivl skader

 


HUSK læs højt for jeres børn de er ikke dumme ... http://syntetisktale.dk/index.html har alt for jer der ikke er på E17. Husk lån lydbøger som fanger jeres børns interesse ... lære dem at elske at høre en god histori. Hvis i ikke har adgang til e17 har biblioteket noget som hedder ereolen.

BLIV ved ... det er en urimelig kamp men ordblindhed er på knæ. Husk også at alle de gode bøger er på e17 eller gratis i læermiddelcentralen hertil er vakssystemet der som man kan låne hvis barnets lærer siger ja og kæbe bøger til denne for billig penge ... lærer har ikke timer til vores børn. Det skal også ændres ...

Det er NU alle skal vise vi mangler vores grundskole bøger vi vil jo deltage på lige fod med andre, ikke? Vi er ikke dumme fordi vi skriver uforståeligt eller lign.

Til slut ... husk http://roal.dk/category/dokumenter/ hvor der er en ret oki handleplan.


2. Hvad Danmark bør gøre for at løse disse udfordringer

I Danmark skal der sættes fokus på, at ordblindhed er et livslangt handicap. Handicappet kan afhjælpes med tidlig indsats, og med de rette hjælpemidler kan ordblinde gennemføre en god uddannelse og senere et normalt arbejdsliv. Alle kommuner skal forpligtes ved lov til at teste børn med læsevanskeligheder allerede ved udgangen af 2. klasse og sætte ind med den nødvendige hjælp.

Danske lærere skal efter- og videreuddannes, så den ordblinde elev får den rigtige støtte gennem hele skolegangen og med denne støtte kan forblive en del af klassens fællesskab.

Frafald fra gymnasiale uddannelser, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser skal forebygges, ved at pædagogisk støtte, IT-redskaber og mentor-ordninger er en del af uddannelsessystemet, ligesom tilpasning ved gennemførelse af eksamener skal være obligatoriske for uddannelsesinstitutionerne.

Voksne ordblinde skal have samme adgang til livslang læring som alle andre borgere. I voksenuddannelsessystemet og på arbejdspladserne skal der fokuseres på at stille de relevante hjælpemidler til rådighed.

Al kommunikation fra og med offentlige myndigheder skal være tilgængelig for ordblinde. http://www.menneskeret.dk/emner/handicap/forstaa-konvention/oekonomiske-sociale-rettigheder/artikel-24-uddannelse-0


Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.