fredag den 17. april 2015

Partshøring af moren ... teknikken anvendt.

mail fra et år inden maj 2014 ... denne forslået skoleskift sker fordi det kommunen valgt gik akut konkurs ... nu er det snart maj 2015 og ny skift???

Dags dato afholdt partshøring af moren. Mødet havde til formål at partshøre moren med henblik på at tilvejebringe hendes holdning til flytning af barnet til andet anbringelsessted samt en partshøring af hendes holdning til de anbefalinger PPR har ift. skoletilbud til barnet i forbindelse med en flytning. Der er tale om en flytning fra opholdsstedet GGG til opholdsstedet Asgaard Sødinge.

Følgende deltog i mødet: moren, PPRs anbringelses psykolog, Teamleder TL samt undertegnede. Moren er forinden mødet præsenteret for dagsorden til mødet, som er sendt til hende den 10. april215. PPRs anbringelses psykolog  informerer moren om, at barent har et højt kognitivt niveau, men at han har specifikke vanskeligheder. Han har endvidere vanskeligheder følelsesmæssigt, adfærdsmæssigt og socialt, som begrænser ham ift. deltagelse i et almindeligt skoletilbud.

PPRs anbringelses psykolog informerer moren om, at hun vurderer, at et internt skoletilbud vil kunne imødekomme barnets behov for individuelt tilrettelagt undervisning, ligesom internt skoletilbud vil kunne støtte ham følelsesmæssigt, adfærdsmæssigt og socialt. Moren giver udtryk for, at hun er utilfreds med PPR’s vurdering af intern skole.


Hun ønsker, at PPR konsulterer psykolog Ole Kyed med henblik på vurdering af egent skoletilbud, da Ole kender barnet og børn med barnets forudsætninger. Moren fremstår meget grov overfor både PPRs anbringelses psykolog , TL samt undertegnede. Vagten må afbryde og anmode moren om at beherske sig. Moren anmoder om, at psykolgen forlader mødet, da vi skal drøfte Morens holdning til flytning af Barnet til et andet anbringelsessted.
(Sjovt ALLE forældre bliver grov overfor personalet i den afdeling? Og det bruges flittig imod forældrene i retsalen ... Det sker få dage efter AST afgjort han var skolemæssigt velplaceret ... ved at kommunen undvigede klagen jvf Folkeskoleloven og special undervisning vha socialloven §69 vel og mærke ved EFTER både jurister, ast og jeg gav kommunen besked om lovens anvendelse ikke er i orden. Det kan læses her ... et mail som lå i sagen af 2014 som jeg fik tilfældigt via aktindsigt fra klagenævnet)

 
Hun giver udtryk for, at hun har svært ved at håndtere PPRs psykolgens tilværelse. Hun forlader mødet, og mødet fortsætter. Moren giver udtryk for, at hun har afsøgt informationer om opholdsstedet Asgaard Sødinge, og at det ikke er et sted for hendes søn. Hun mener ikke, at barnet tilhører målgruppen. Hun giver udtryk for, at hun ikke er enig i, at barnet skal være anbragt uden for hjemmet.

Moren giver udtryk for, at hun ønsker, at Barnet flyttes til ukendt sted. Moren  informeres om, at nuværende opholdsstedet har kommet under skærpet tilsyn fra Socialtilsyn Syd, og at vi på nuværende tidspunkt er ved at undersøge, hvilke oplysninger Odense Kommune må videregive til hende vedrørende dette. Moren orienteres om, at Odense Kommune meget gerne vil flytte Barnet fra opholdsstedet, og at det derfor nu er nødvendigt, at hun tager stilling til, om hun vil give samtykke hertil.

Odense 2/2 Moren orienteres først om, at hun har ind til den 24. april 2015 til at komme med en endelig tilkendegivelse af, om hun ønsker at give samtykke til en flytning af barnets til opholdsstedet Asgaard Sødinge, da vi ellers ser os nødsaget til at indstille sagen til Børn og Ungeudvalget.

Moren giver udtryk for, at hun gerne vil se stedet, inden hun tager endelig stilling, hvorfor fristen udvides frem til 30. april 2015. Moren orienteres om, at Børne- og Ungerådgivningen gerne betaler hendes transportudgifter i forbindelse med besøg på opholdsstedet Asgaard Sødinge, også såfremt det kun kan lade sig gøre for hende at komme dertil i en taxa.

Jvf Avisen http://www.tv2fyn.dk/artikel/tre-fynske-kommuner-faar-ekstra-midler-til-inklusion komer det frem at det kommunen siger til mødet som ikke står i deres referat ikke engang eksisteer ... herudover at:

De tre fynske kommuner er blandt i alt 17 kommuner i landet, der får del i de ekstra ressourcer i år. Kommunerne er primært er udvalgt, fordi de vurderes til at have særligt mange elever i specialskoler og specialklasser, en høj andel af forældre med en svag uddannelsesmæssig baggrund og en høj andel af elever med dårlige faglige resultater.

Jeg sproger DUMT hvordan kun de palcere mit barn på både intern skole, love mig Nordager skolen ... men glemmer at skrive om Nordager i refertet. Denne avis artikel er ligesom bevis på at jeg sagt at det de snakker om ikke eksister. Sådan skrives referater i Odense Kommune ... de tager ret. Familier har ingen chance ....

Men se selv målgruppen ... vs det vores sag siger vi er af målgruppe. Det var netop på ingen måde det mit barn fejlede da han blev udredt både i 2010, 2012 eller 2015. Hvad fandet tænker de ... og det koster mange penge dvs 30 000 om måneden uden resultater for som avisen også påpegede var .... grunlaget for at de kommuner var udvalgt var: fordi de vurderes til at have særligt mange elever i specialskoler og specialklasser, en høj andel af forældre med en svag uddannelsesmæssig baggrund og en høj andel af elever med dårlige faglige resultater. Det med dårlige resulater kan jeg genkende ... men resten??? Og læser vi ligesom hvad kommunen og jeg advarede kommunen om jvf BMSF og ordblinde behov så er resultaterne efter indsatsen ... mens kommunen mener det er pga mig dvs moren som IKKE er i barnets skole eller ansat til opgavens løsning.

  


TØR IKKE TÆNKE HVAD DET TILBUD VILLE HAVDE BLEVET TIL
dem inden var slemt nok .... vi afværgede den "heldigvis". Men hvordan pokker parkeres børnene af den psykolog? Og hun styrede os fra dec 2012 ... trods en advarsel af ledelsen i 2011 da hun akut skulle problemknuse.

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.