torsdag den 28. april 2016

Inklusion: Børn fritages for fag på grund af handicap #skolechat #inklusion #bmsf

 www.groentflag.dk giver en ide: Inklusionsflag skoler?


Inklusion: Børn fritages for fag på grund af handicap

Regeringen er på trapperne med en længe ventet status på inklusion i folkeskolen. Men allerede nu meldes der om problemer i flere kommuner.

http://www.dr.dk/nyheder/indland/inklusion-boern-fritages-fag-paa-grund-af-handicap

Mens BMSF børn lander hos de handicappede? Det er da noget værre kaos.

Meeen de er under samme lov som de udsatte ... bare hvis nogen vil vide det! Kæft jeg blev gal ved PPR i sidste uge da de vil droppe tysk fordi sporet ikke havde tysk og mente vi får en handicap dispensation som ikke eksister ved Gymnasium. Se selv, bekendtgørelser for Gymnasium her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=177372 hvis det er svært at forstå kan en e-vjeleder hjælpe med forståelsen, og de re ret flinke https://www.ug.dk/flereomraader/maalgrupper/6til10klasse/optagelse-til-de-gymnasiale-uddannelser

Eller hvad en STU forløb reelt er ... de behøver faktisk ikke overholde den aftale de sælger! Jeg var ude for en som vil bilde mig ind at de udbyder Gymnasial forløb kun derfor kendt jeg den regel vedr.: Tysk da jeg gik hjem og nærlæst alt. Det var længe siden i 2011 hvor min datter skulle videre hvor jeg lært noget om optagelsesprøverne. Jeg håber at regeringen ikke fjerner det mulighed for ellers vil dem som blev syg eller kom ud for sygdom eller andet i deres skolegang ikke kom videre via Gymnasium. Med HF de fjerner vil deres skolegang så slut lidt brat, ligeledes som ordblinde uden rette støtte ikke kan opnå ret meget mere end 02 og dermed hellere ikke kan læse på Uni!

Politikerne ved vitterlig ikke hvad de skal med ungerne hertil er de presset pga øget arbejdsløshed ... men nu hvor mange børn med handicap undervises jvf. samme paragraffer som ved de udsatte må ombudsmandens afg gælde? http://www.socialjura.dk/pressemeddelelser/2016/ombudsmanden-141-2016/ FAKTA

Efter folkeskolelovens § 5, stk. 2, gives undervisningen i 1.-9. klasse inden for tre fagblokke og omfatter for alle elever følgende f

Humanistiske fag: Dansk (alle klassetrin), engelsk (1.-9. klassetrin), kristendomskundskab (alle klassetrin bortset fra det klassetrin, hvor konfirmationsforberedelsen finder sted), historie (3.-9. klassetrin), tysk eller fransk (5.-9. klassetrin. Elever kan dog fritages for tysk eller fransk. Hver skole skal udbyde tysk og kan udbyde fransk), og samfundsfag (8. og 9. klassetrin).
Praktiske/musiske fag: Idræt (alle klassetrin), musik (1.-6. klassetrin), billedkunst (1.-5. klassetrin), og håndværk og design samt madkundskab (et eller flere klassetrin inden for 4.-7. klassetrin).
Naturfag: Matematik (alle klassetrin), natur/teknologi (1.-6. klassetrin), geografi (7.-9. klassetrin), biologi (7.-9. klassetrin), og fysik/kemi (7.-9. klassetrin).

Kommunalbestyrelsen i beliggenhedskommunen har ansvaret for, at elever i en intern skole på et anbringelsessted får en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen (§ 40, stk. 1, i folkeskoleloven).

Alt dette går ud over barnets selvtillid og vi er faldet mellem kasserne for god til centret og for dårligt til inklusion, ingen vil samle de børn op uden ressourcer og kun hvis barnet er som de kender. Men ikke alle er derfor alt det snak om inklusion ingen forstår. http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2014/10/gifted-ordblind-skolechat-inklusion.html

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.