torsdag den 19. maj 2016

Børnebesparelser knækker også de kloge, men rammer de svageste med handicap hårdt! Så koster det millioner #Odense skal spare igen ...


   http://www.fyens.dk/odense/Millionbesparelser-i-Odense-Faerre-laerere-og-paedagoger-hos-boernene/artikel/2998073

Denmark Light house poster

Imagine being able to show the way just with the blink of an eye. It’s only these tall good-looking guys who can do that. And they are very good at it.
So good in fact that they can wink all the way out to the rugged sailors who fall in love a little, but still sail in the other direction. Via http://vissevasse.com
Besparelserne rammer ALLE men der er en ubalance og Kommunens Børn og Unges anbringelses område anbringer skolebørn, fordi Kommunen ikke selv kan afhjælpe problemet. Disse sager er ofte meget kompleks ... men når PPR ikke har råd til specialister, råd til at implementere det udredninger anbefaler og slet ikke har lærer kræfter som kan overskue at lære mere om enkelte børn, så koster det i det lange løb.

Pengen blev brugt op på en fejlslåen anbringelse som ikke leverede varen ... de andre aktører kun snyde kommunen, men anbringelses området sikrede sig selv ved at klage til ombudsmanden. Problemet er at ingen sikrede om de nu også levere det som Kommunen forventede - Børn og Unge har et svært og tung opgave. Skolerne har længe ikke haft tilstrækkelige ressourcer og specialtilbud kæmper for overlevelse ... hvor vil de gøre af alle de børn som ikke klarer sig som lærer kræfter svinder ind?

Ja, vi skal spare men vi skal afværge dyr sager og spotte de børn som vi ved fejl håndteres. Børn med ordblindhed, og Børn emd særlig forudsætnigner som kan skjule deres handicap og som fejlbehandles grundet manglende viden om deres eksistens.


Anbringelser koster millioner når skolesager kommer så langt ud, fordi Børn og Unge ikke har det fornøden kompetencer til kompleksesager. Men også fordi fagkonsulenter træffer valg som ingen kan forstå, når sager ses efter. Det vidste PPRs psykolger vores sag var, kompleks men Skoleafdelingens Pædagogisk konsulent afvist dem, mig og det kostede ...

Educational misplacement er trist ... vi kommer ikke videre uden resourcerne, græsset er ikke grønnere på den anden side som en klog kvinde råbt højt til mig. Men jeg gruer for de børn som tabes "her og nu", fordi vi skal bruge den plads indtil han har indhentede det forsømte, men hellere ikke trives netop fordi disse besparelser har ramt folkeskolen for hårdt at de kan kalre inklusion.

Det er ikke særligt klogt at lade ordblinde og BMSF børn i stikken. Ingen gjor det med vilje, hverken mig som mor eller kommunen som forvaltning. Men det var en kompleks sammensætning af uheldige omstændigheder. Det har desværre stor omkostninger for byen i mange år frem hvis ikke børnene spottes og hjælpes før skolestart og når de f. eks skal lære at læse / skrive i indskølingen eller skal støttes for at de ikke keder sig så meget at de glemmes og deres udvikling går i stå. Vi er en af de oversete netop fordi en helhedsorienterede indsats udeblev ... bagklogskabets klare lys ... nu håber jeg vi kan hurtigt bygge en lystårn så dyr, komplekse sager som min børns afværges. Det er til gavn for alle - og med lidt frigiver vi resourcer til fælles afbenyttelse. Jeg håber Rådkvinden ser fornouften og indser hvad denne valg koster når udsatte børn fejl håndteres. At kommunen anbringefor at 
De mest udsatte børn i Odense skal have bedre skolegang virker jo ikke. Vi skal tænke og omprioritere, nu. Kommunen brugt langt over 5 million kroner, fordi de ikke i kommunal regi havde plads til talentpleje ... de kloge klarer sig selv, uden problemer men alle ved jo børnene lander ufriviligt i specialtilbud, fejlplacerede ... i mange år!

5 millioner kroner skal gavne anbragte børn - Odense Kommune

www.odense.dk › Presse › Pressemeddelelser › Pressemeddelelser 2015
Beslutningen medfører samtidig, at en talentindsats i folkeskolen venter til 2017. ... For det første skal de mest udsatte børn have et særligt læringsløft, så de ...

De tungeste skal løftes - talenterne må vente | P4 Fyn | DR

www.dr.dk/p4fyn/artikel/nyheder/2015/10/27/164045.htm
27. okt. 2015 - De mest udsatte børn i Odense skal have bedre skolegang. Det betyder, at en talentsatsning udsættes.

Fejldiagnose: Gustav forsøgte at tage sit eget liv tre gange | TV 2 Fyn

www.tv2fyn.dk/artikel/fejldiagnose-gustav-forsoegte-tage-sit-eget-liv-tre-gange
22. apr. 2016 - I halvandet år hang fejldiagnosen over Gustav Gøttsch. Og tre gange forsøgte han at begå selvmord. - Sidste gang der klatrede han så op i de ...

Han har gået i Centret fra 1. september 2016.

I første omgang var aftalen, at han skulle afprøve skoleforløbet i 3 måneder.

Han har gennem hele sit skoleforløb i Centret give udtryk for

  • At han ikke kan identificere sig med Centrets elevgruppe, da de øvrige elever har en autisme diagnose, hvilket han ikke har. (Men det var skoleafdelings løsning idet Mentiqa gik konkurs)
  • At han gerne vil være sammen med normale jævnaldrende, da han har et ønske, at være normal.
  • At han ikke kan motiveres i Centrets læringsmiljøer, da han har en oplevelse af, at han demotiveres, når han møder gentagelser, samt, at han generelt keder sig. (Dog skal vi huske 3 år uden skolegang pga anbringelse ikke gjor opgaven så let som vi tror)Han oplever ikke, at han har eller kan etablere venskaber blandt de jævnaldrende i Centret. (Sådan kan det være når alle har det svært, så er det svært at få venner i skolen)Han oplever, at han bruger meget lang tid på den transport, der er forbundet med skolegangen i Centret, og han oplever, at der generelt er for meget ’spildtid’, hvilket demotivere ham i at få oplevelsen af, at skoletilbuddet her er det rigtige for ham. (Transport har ikke været det stor problem f.esk 5 timer dagligt mod Mentiqa)Centrets oplevelse af han er tæt på de oplevelser, som han selv beskriver. (Lærer har gjort deres bedste, og opgaven er tungt)Centret oplever også, at han er en god dreng, som gerne vil samarbejde på trods af den manglende motivation, som det er beskrevet i ovenstående. (Dejligt når så mange siden 2011 gjor ham til bussemand, og reaktioner der kom deraf)Centret oplever, at han ofte vælger at sidde alene med sin computer. (Sådan er det bare, og hverken Autisme eller ADHD eller Omsorgsvigt)Centret oplever, at han gerne vil spille kort og andre strategispil med de andre elever, her ses en umoden adfærd hos ham, når han vil diskutere eller lave om på de i forvejen kendte og gældende spilleregler, hvilke de jævnaldrende forholder sig undrende og uforstående overfor. (Umødenhed kan være ... ja, nu kommer det igen ... Begavede børn: Følelsesmæssigt umodne eller følelsesmæssigt intens?
http://www.davidsongifted.org/db/Articles_id_10241.aspx obs google.translate.dk)
Sword, L.
Begavede og Creative Services, Australien

Denne artikel af Lesley Sword undersøger den følelsesmæssige intensitet begavede børn i forhold til de overexcitabilities, der er en del af Dabrowski teori om følelsesmæssige udvikling. Beskrivelser af følelsesmæssig intensitet er givet sammen med eksempler på adfærd i forbindelse med følelsesmæssige intensitet, der ofte fejlagtigt opfattes som følelsesmæssig umodenhed. Den konkluderer, at følelsesmæssig intensitet i begavede er afgørende for læringsprocessen og at begavede børn har brug for forståelse og støtte til at acceptere deres rige indre oplevelser og værdi følelsesmæssige intensitet som en styrke.
Centret oplever, at han kommer til tiden og har et stabilt fremmøde på skolen. (Det har det nu altid været med mindre vi oplever grov mobning, lærer chikane eller venter på PPR osv.)

Centret oplever, at han ofte giver udtryk for manglende motivation for at deltage aktivt i de læringsmiljøer, som han tilbydes at være en del af.

Centret oplever, at han fremstår umoden, set i forhold til hans alder, hvilket af voksne og jævnaldrende, her afspejler hans adfærd; han er utrænet og mangler erfaringer, dette medfører at han i sociale samspilssituationer og fællesskaber begrænser hans deltagelsesmuligheder. (Ja, det sker jo idet skoleafdelingen nedprioriterede hans social behov i mange år dvs både i 2011 og 2012-2015 trods protester fra hjemmet)Skolefagligt er det svært at afdække hans skolefaglige præstationer og niveauer i de fag, hvor han deltager, da hans deltagelse må beskrives som sporadisk. Dette viser sig ved, at han sjældent deltager aktivt, og / eller deltager passivt samt er det almindeligt at han melder sig helt ud af læringsaktiviteterne, fordi han finder det for let eller kedeligt. (Han oplever de repitere men hagen ved alt er han gemmer sig når han ikke kan stoffet, selv kloge børn skal undervises og grundstene mangler ... det er det ene med det anden. Vi kan ikke læse udfra hans beskrivelser hvad behandlingsinstitutionen har leverede men alt antyder at det har ikke været det skolemæssige ...)Han har deltaget i afviklingen af terminsprøver i fagene: dansk, matematik og engelsk, her løser han opgaverne på et gennemsnitsligt alderssvarende niveau under middel, hvilket har sammenhæng med, at han ikke har tilegnet sig de skolefaglige færdigheder, dels pga. at han ikke har haft et alderssvarende skoleforløb og dels pga. læse- og stavevanskeligheder. (Tja, 3 års anbringelse uden at problemet vi skrev om i 2010 belv løst? Folk skal vide hverken hjemmet eller konsulenter vi øsnkede må kom til før det brændt på for alle trods en super forløb inden på 1½ år ... trist men der skulle spares og hjemmeundervisngine var vurderet uden test, uden udredning værdiløs! Af en socialrådgivere som IKKE var kvalificeret og en psykolog som valgt en anbringelse på få minutter uden at forstå sagens kerne opgaver og som basaltset ikke gad sætte sig ind i sagen. Ikke det første gang men set før i stor avissager over flere år ... )


 

infolink2003.elbo.dk/PsyNyt/Dokumenter/doc/12403.pdf


Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.