mandag den 2. maj 2016

Hvordan skal dette forstås?? #bmsf #2ekids #autisme


Jeg er lidt tvivl om, hvordan vi kommer videre og vil bede dig overveje dette:


... det specialpædagogiske, så kan det være vi ikke har kigget bredt nok ud?


Du har jo som forælder undervisningsforpligtigelsen og det betyder at du jo kan henvende dig til din distrikskole og melde barnet ind, så kan vi derfra vurdere støttebehov, så du kan komme til det, som du så gerne vil, nemlig det almene og tæt på jeres bopæl og et almindeligt liv der.


Blot en tanke inden vi får gjort det her for besværligt for dig.

(Sidste gang anbragt de jo mit barn ved at hidkalde Børn og Unge i september 2011 uden min viden, som håndterede sagen ved at samle sammen i kuliserne et år frem ... med andre ord der gik Odense i den! Nu siger jeg ikke så meget men hvad med det han ikek kan, og kan ... er pointen med systemet at vores børns behov forsvinder dvs børnene lærer at smile uden at trives?)
He was not reading but faking it, this was i 2008. 4 yrs later I taught him to read, he is catching up and we don't know when it will hit the cieling but we know he is still 3 yrs behind age levels. Mainly due to the last 4 yrs where the foster care system wasted 3 yrs of our time, and now another year in a TEACCH setting that did not quite get the reading / writing issues. School has no idea of how this has made our lives hell. Behaviour is behaviour ... and always blame the parents. I am misbahving he is still going to school, for now. Now, we have no money, and we are not allowed to borrow materials in the teachers library and the system has not one school book used today put over to audio ... the synthetic voice is not our thing and wy too slow. He is seeing the point that we should read to him at age 14½ but who wants the world to know we have to to that? Well, he is batling with the disrgace and feeling really sad. Being 2e even with a simple dyslexia is hell. My question is WHY? Why did they go into denial and not just act?
Så er vi på vej ... hvad mon de finder ud af? Det gik op for os alle den 18. april at de ikke havde mit barns tidliger udrendigner ved PPR dvs alt fra 2007 indtil 2012 andeet end noget tilfældige breve fra skoleledere ... alt var forsvundet ... nu forstår jeg hvordan PPR accepterede den udredning af 2012! Jeg var så obs på atvære åben og sende alt ... det er trist! De anede jo ikke at jeg havde sendt dem alle tests, udrendinger osv. Men noget ser mig de PPR psykologer aldrigi gad læse de ting og jeg ved Børn go Unge afvist det blankt.

Men de har vist ikke nogle muligheder som de sagte: Der er ingen Mentiqa, så I skal i Centret. Men Centret anede intet om vores udredninger og sender os videre? Hvor mange gange skal vi "bare" videre?


Sæt ungen et par klassetrin ned, så skal det nok gå 7 og 8 med prepubertitet vil være såååå fine forhold for et barn der har det svært efter 4 års isolation med børn i den aldersgruppe. Jeg ved ikke helt ... for nogle af os er et eller to år nok på det trin, for mit banr der har det svært ... så vil han sidde med den vanskelige gruppe på 5 og 6 år. There is just no win ....vil I kunne dette?

Men hvordan skal det forstås??? Jeg fik ondt i maven da jeg læst dette - netop fordi de ikke ved hvad de skal gøre og har jo efter tvang hellere ikke kommet videre.

Problemet er ... vores lokale skole ... havde nok hellere ikke klarede opgaven. Så var vi på vej til Centret nu ... Hamsterhjullet er en dejlig ting, men kun hvis man ser på ...

Maybe the child has been spending hours on what should have been 30 minutes of homework, maybe he has begun to refer to himself as “stupidhead,” maybe he is reduced to tears three nights a week by Algebra 101 or essay assignments—but often all the school sees is a C student who “isn’t living up to his potential.”  http://www.theatlantic.com/education/archive/2016/01/the-charade-of-special-education-programs/421578

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.