søndag den 29. maj 2016

Hvordan trækker en snegl vejret?Ja, snegle er sær, langsomt og har deres hjem på deres ryg. Måske derfor min søns yndlings dyr da han var 2 passende var en snegl? Samlet i spandevis, sat ud hver aften og fundet hver morgen ... passet, plejet og beskyttet. Sådan som han lært hjemmefra, hvor vuggestuen aldrig skældt ud men hjalp ham passe hans kryb. Jeg vil nok ikke havde accepterede de kom hjem som klassens hamster måtte.

Se, snegle har enten geller eller lunger! Gad vide om mennesker også vil udvikle sig til at være så forskelligt fra hinanden eller om det bare er vores hjerner som fungerer forskelligt nok at det kan ses? Neurodiversitet jvf ASD, ADHD, Dyslexia ... eller alle de andre hvor deres diversitet ses som en gave f.eks fodbold, håndbold spillere eller byens kunstner ved lidt om diversitet.

Som snegle har alle behov for et tilpadset miljø således har mennesker også ehov for tilpadsning ind i mellem ... tænk hvor ked af en vandsnegl vil blive hvis den skulle op ad vandet? Alt efter om redningsmanden/kvinden forstår om det er en vand eller landsnegl? Det kan være en redningsaktion eller mord.

Sådan er det for mennesker også ... flere meget talentfulde mennesker beretter om deres barndom hvor de ikke helt var spottet, ikke helt fik den rette bistand, ikke altid kunne med deres medmennesker. Men meget få forstår at de er forskelligt som snegle er forskelligt.

Ja, mennesker også forskelligt. Man skal kigge godt efter om et menneske trives med det de oplever, især som vi forventer alle tilpadser sig. Det er en umulig opgave at tvinge alle ind i et model - mon ikke folk vil forstå det i Skoler som de forstår det jvf Talentsport? Men vil vil have Skolen blir en pengestyret miljø. Nå nej det er allerede kommet dertil ... bare uden anerkendelse for forskellighed.Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.