tirsdag den 28. juni 2016

Centret afsluttes ... uden næste tilbud er klar. #Stupid

Møde med mor, barnet kom ikke men blev talt med  kort på mobil.

Skolegang  28.6.16

Tilstede: Mor, Konsulent, Centret, PPR samt ekstern psykolog på skype

Følgende er noter taget undervejs på mødet og er ikke fyldestgørende, idet der var mange mellemliggende drøftelser. Jeg vedlægger opsamlingen et billede fra tavle, hvor Konsulent forsøger at skitsere mulige tilbud.


Mor:
Det handler meget om motivation.
Han er desværre ikke den mest villige til at knokle, skrivning er en problem.
Rosengårdsskolen "yt"
Munkebjerg skolen, kigget efter planer og vilkår
Højme  har ikke tysk
Pårup mere positiv stemt, afstand

Motionere
Læser mere i bøgerne

Psykolog spørger om Mor kan se ham i almenskole?

Mor:
Kravene er måske store og kan nok ikke indhentes.
Hvis han kom i den rigtige skole, så kunne han måske. Hvis han ikke kan håndtere autister (jeg ved jeg sagt hvis han ikke kan at være sammen med børn der har "tung" autisme, hader det når folk kalder en for diagnosen ... mennesket med autisme ... gid alle vil tænke sådan)

Centret: Hvad er de gode ting: at han har villet gå i skole, løst sine skoleting. Han har jo gjort nogle ting.

Konsulent: jeg tror ikke vi skal være så bange for at sende ham på en almen skole....med støtte. Han vil nok være mere bange for at blive afvist.

Enighed om:
Vi skal slutte Pårup
Undervisningspligt
Han er ikke motiveret, så er han gået på utube Vi vil ikke genetablere konflikter

Centret: model: fortæller om et vellykket tiltag i hendes forrige arbejde:
fire drenge i overbygningen skæv profil...ansatte en inklusions / aktmedarbejder med kompetence at møde .....eleven kan ringe til pædagog ..gik ind og lavede en følgere, skal vi blive eller skal vi gå, hvis eleven havde siddet for lang tid og følte sig ekskluderet.....så det blev en proces, en time out, skabelse af fælles løsning.

?
Er det så ikke der, hvor I på Pårup er nået, så vi kunne bygge ovenpå?
Læsehastighed på 5 klasse niveau... (ALARM jeg beder om test og afklaring igen, vores ordblind test er gyldig, ved jeg men vi må have et stadnpunkt)

Centert: mundtlig kan barnet reflektere med sund fornuft, han falder ikke igennem mundtlig. Fremstår alderssvarende i undervisningen, han bidrager og spørger. Omkring det skriftlige skal han have hjælp...og han er åben overfor anvisninger. Hans sorg er stor over ikke at have venner.

Psykolog spørger: ønsker han ikke at være der

Centret: han er vedholdende, helt normal adfærd, i et alment tilbud, som ville være inviterede, så han er den eneste som har en almen adfærd....han bliver lidt selv ydmygende, fordi han ikke kan gennemskue at de andre ikke kan.

Men han mangler nogle flere som kan det samme som ham.

Psykolog : der bør arbejdes mod et almen tilbud ...
Han kender ikke rigtig nogen i Odense..... (ja de sat han i institution udenbys, og i centret .. center børn er svært at få med normale tilbud hvis ingen sikrer dette og lang dage knækkede os ligesom)

PPR henviser til tilbud til elever med høj begavelse i ungdomsskoleregi. (SOM IKKE EKSISTER?)
Tarup ungdomsskole.....for 7 klasse. (Sjovt med min datter provede PPR præcis det samme hvor mange forældre narrer PPR til noget der ikke er reelt?)

Mor:
Jeg mangler venner til mit barn... Han skal ikke socialiseres med udsatte børn.
Mangler at der tages hånd om ordblindhed, og lydbøger. Mangler han blir afdækket ....
Hvis jeg havde haft en løsning, så havde jeg sagt det

Så det er en normal klasse, med støtte.


Spørge præsten. Fra Munkebjerg, hvad gik godt, hvad så han?

Mor  til PPR: Jeg giver dig en anden sag, så det ikke bliver den sag om igen. PPR kontakter skolen.

Konsulent: ordblindhed er ikke mit område, han underpræsterer... Arbejde med en ting af gangen. Det er svært at sætte for meget i gang på en gang.
Anbefale rækkefølge. Fat i underpræstation, fat i ..søge afvisning.

Centret: underpræsterer ikke når han gerne vil deltage. Han glemmer egentlig ofte, at han skal holde på sig selv...så følger ..

Mor: Selected consumer..

PPR tænker tanker højt om Holluf Pileskolen..Psykolog: hvad hælder du mest til?
Hvad tænker du overvejende.

Mor: Munkebjergskolen....særlige opmærksomme på ordblindheden
Vi skal forberede ham, så pres tages væk.
8 klasse om igen, så mest fornuftig. (Dog ikke uden rette hjælpemidler og støtte for ellers står vi lige nøjagtig her næste år, da han var på det samme niveau som nu allerede 2013 jvf beskrivelser og belv udnervist sidst i 2012)

PPR: tale med skoleleder, plan B, hvad så......

Centret plan b ordentligt: absolut ikke være et forslag at han skla i centret mens de planlægger
Plan a : den her klasse, præsten, købe en entreprise ind, løse ganske og skrive ganske, viden om højtbegavede børn. (kort varsel dvs juni til folkeksole august .. umuligt opgave ved alle med kedsakbt til folekskole)

Plan b: hjemme undervisning, med den samme ekspertise og så koble ham op på ungdomsskole. (noget siger mig alle vil den ungdomsskole og mædet endeligt omhandlede det var valgt inden, men jeg er svært at forhandle med)

Mor: han bliver ikke mobbet på Pårup. Ikke i forhold til andet han har oplevet.... (derfor start der efter ferie, men hurtigt videre udner rolig for barnet omstændigheder, men centret afvist)

Psykolog: arbejde med underpræstation og mobning og se hans perspektiv.
Plan b, og han skal videre. Tage det alvorligt.

PPR kontakt til skoleleder på Munkebjerg skolen og rette tilbud til og vender tilbage til Mor, når hun ved mere. (der gik så 4 uger dvs mest af sommerferie og en beklagelse for noget PPR vidste allerede inden de sagt det da klassen hvad stor problemer og magtede ikke et barn mere)
Og så plan b som Centret ridsede op. (hvad var det ... )
Afdækket hullerne fagligt.

Centret. Min plan b færdig, hvis det viser sig at han ikke kan, holde fast i mentor person, har bearbejdet hvor jeg skal udsætte mig selv for meget .....læringsmål at kende mig selv.....

PPR kontakter skoleleder og ppr psykolog Munkebjergskolen og snakke og så inviterer mor. (Igen til en klasse PPR lige kendt, jeg fandt først du af problemer senere)

Konsulent: 11 timer om ugen, forslag om en ung fyr....deltidsjob, mini arrangement mens konferencen, snakke med ham. Hvad er underpræstation...

Undersøge med ordblindhed og oversættelse ind i matematikken.

Mor: Processings steps .....Elbro
Kan løse 60 ord ,elbro ordliste...han er fotografisk. (Her lover PPR et psykolog med erfaring købles på dvs hun vil kontakte Elbro ... )

Raoul ( ? ) ,,,Mor sender (handleplan lavet af speiclister til PPR.


Aftaler:

PPR henvender sig til Munkebjergskolen for konkret at kunne spørge ind til et tilbud til drengen. Kontakter mor, når hun ved mere.

(men her glemmer PPR noget ... dvs ekstern hjælp jvf ordblindhed og jeg ved ikke hvorfor jeg gik grædende hjem ... båndoptagelse må forkalr dette men jeg orker ikke lige nu og dwet blir en træls sommerferie uden svar til det barn PPR krævede skulle deltage ... sikke noget som PPR kræver når de normal ikke ser de børn, gid jeg aldrig havde nævnt de glemt at se ham siden 2011. Om tre måneder vil vi ved om det her lykkes dem. Igen de glemt at notere centret afvist barnet må tilbage til dem fordi det er syndt for mit barn ikke fordi han er et problem. Endeligt trist når PPR ved hvad de skal fjerne)


Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.