torsdag den 16. juni 2016

New book coming ... Misdiagnosis and Dual Diagnoses of Gifted Children and Adults

"Giftedness is not a disease. It is not in the DSM. Many gifted are - because of their unique developmental paths, traits, and sensitivities - often mislabeled with DSM diagnoses. Other gifted individuals, because of their gifted intellectual abilities, can actually mask - sometimes for years - the recognition of actual co-occuring conditions they may have including ADHD, autism spectrum, and other diagnoses. Thoroughly understanding giftedness and its unique trajectory and various presentations (as well as giftedness occurring in together with another condition such as a DSM diagnosis, i.e. twice-exceptional) is essential to preventing both over & under diagnoses of DSM conditions as well as properly recognizing and supporting giftedness itself"


Misdiagnosis and Dual Diagnoses of Gifted Children and Adults

Coming this year! A second edition of the best-selling "Misdiagnosis and Dual Diagnoses of Gifted Children and Adults!" One of the new features? The role of DSM V.


Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.