onsdag den 29. juni 2016

Skoleskift nr 10. Hullerne mangler afdækning ... men here goes planen efter ferien.
Gifted Children and Adults:
Neglected Areas of Practice
JamesT.Webb, PhD Aftalt i går. Nu venter vi om skolen siger ja. Ellers annoncere PPR efter en skole ... lol!

Plan B ... aftalt. Tør ikke renge med PPR efter forløbet det seneste 4 år da vi havde en plan B i 2011 som de "glemte".

Støttetimer, socialt og ordblind ... aftalt dvs. vi fik langt om længe det anerkendelse at vi blev svigted i 2. klasse jvf diagnosen og hans behov var klokkeklart. Vi mangler så indlæste bøger som 97 andre kommuners ordblinde børn i spor 7-9 da CD ord ikke helt er god nok til at køre en hel pensum igennem med.

Psykolog følger med, og hun har 2 mere som kigger hende over skulderen dvs en fra Kommunen og en af interesse. Psykiater ved behov, er valgt og kender øvrige som kender mit barn - jeg ved også de kan huske det jeg fortæller. Mere behøver jeg ikke - og vi har ikke fundet det som BUF fandt, andet end moren er godt brugt og naturligvis efter forløbet.

Barnet tør ikke men ved han ikke trives i centret, lidt skepsis er vel sundt? Jeg tør ikke regne med Kommunen men men men der er psykolog, ikke kun 1 men 2 og snart den modtagende skoleleder på. Måske lettere hvor vi opnåede enighed jvf vores observationer (første gang længe, må BUF og deres lakajer på interneskolerne snart møde Karma).

Det tog kun 11 år. BUF var ikke noget værd i alle disse år og 3 kommuner spildt værdifulde ressourcer ... men det må man jo passe på med at sige. Desværre er jeg udenfor pædagogisk rækkevide ... så jeg siger det jeg mener.

Det vi skal over sommeren er VÆGTTAB og få noget mere SOL. Enæring er på plads da de i 3 år glemt, nægtede laktose intolerens som ikke helt gik med mælk til alt, men hvad sagte jeg? Læger ordinere ikke Nutrimigen til 3000kr om måneden uden blodprover og observationer ... og det med at man kun har cøleaki eller laktose intollerens med vægttab, holder ikke i min familie.

Så har vi 7 ikea poser sagsakter, sikkert snart 8 ... jeg ved hvad jeg en dag laver til Sct Hans. Joken er PPR fik kun 2-3 cm papir ... nogen sorterede kraftigt og dermed opståede der fejl, fejl som IKKE burde havde sket.

Jeg husker alt fotografisk alt afhænging min stress niveau og afhængig af hvad jeg kommer i tanke om, så med få klik give dem det de manglede er vi nået fra 700 mails, til 183 ... BUF ... de kan kun forstå det de har lært og PPR sager bør ikke overtages af BUF ting skal på rette skrivebord.Præcis som i vejledning jvf social og serviceloven. Jvf. BUF er det vigtigt forældrene forstår følgende 2 ting:

Barnet og dets forældre inddrages i valg af anbringelsessted – men hverken barn eller forældre kan beslutte hvilket konkret sted barnet skal anbringes.
Der findes ingen faste regler for, hvornår et barn eller en ung anbringes i en plejefamilie til forskel fra fx en døgninstitution. https://sl.dk/media/2348/vrd_at_vide_samlet_februar20151.pdf

- Når en elev på en fri grundskole eller efterskole sendes hjem eller selv afbryder skolegangen
Ansvars- og opgavefordeling fremgår af reglerne om undervisningspligt. Når for eksempel en efterskole sender en elev hjem, eller eleven selv afbryder opholdet, gælder derudover, at efterskolen straks skal underrette Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i den kommune, hvor den unge er tilmeldt folkeregistret. Er eleven under 18 år, skal også forældrene underrettes.
Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv.

- Når et barn i den undervisningspligtige alder flytter til eller fra kommunen
Ansvars- og opgavefordeling fremgår af reglerne om undervisningspligt. Når en elev, der modtager specialundervisning eller anden særlig pædagogisk bistand, flytter til en anden kommune gælder derudover, at kommunalbestyrelsen inden fire uger efter flytningen skal sende en rapport til den nye kommune om, hvilken særlig støtte eleven har modtaget. For øvrige elever gælder reglerne om tavshedspligt.
Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning § 15.

- Når et barn i den undervisningspligtige alder anbringes uden for hjemmet
Når de sociale myndigheder i en kommune anbringer en elev uden for hjemmet, skal der tages stilling til barnets eller den unges skolegang, samtidig med at der vælges anbringelsessted. Dette skal blandt andet ske for at undgå, at barnet eller den unge i en periode ikke modtager undervisning som følge af, at spørgsmålet om skolegang er uafklaret.
Folkeskolelovens §§ 20 – 22 og 40 samt servicelovens §§ 68b.
https://uvm.dk/Service/Publikationer/Publikationer/Folkeskolen/2012/Kommuners-indsats-mod-langvarigt-fravaer/Regelsamling-kort-resume-af-relvante-regler/Brud_i_skolegangen


Elegant blev det ikke men havde vi haft en team i 2007 som denne, så var han sikkert blevet i folkeskolen sammen med 2 god venner fra børnehaven. Hans forløb - ja, han har fået mange knubs men også sjælevenner med på rejsen.

Kommunen er svært at greje, men på den anden side er vi hellere ikke "just indenfor pædagogisk rækkevide".

Hvis jeg hvade en krone for hvert tåre fældet ... damn, så var vi velstilliet. Desværre efterlader sagen mig insolvent, sagsbeahndlingen er ikke altid sagligt og ingen hensyn var der taget jvf vores fremtidige behov. Nu er det sommerferie ... og gudskelov for gratis glæder og legoland. Bare nu de har en god stol hist og her til mødre som har teenagere der vil have dem med. Heldigvis grundet vores god venner skal jeg ikke stå og vente så længe ... sygdom er ikke alle herre over.

Nu er alt afhængig af den skole som vil tage imod min dreng.

Vi er parat til at rejse ... og jeg må sige at forholde mig til skolen nr 10 hvor to KOMPETENTE skoleleder (jo jo jeg skrev det, bloggen er ikke hackede ... ) hjælper til, og det kræver lidt motivation fra min side af at forholde mig til en mere.

Men mon ikke vi er heldige denne gang?? Det har været med held han fik i hvert tilfælde 2-3 gode år af de 11. Socialt har han meget at indhente - det er jo den overvejelse man skal gøre når børn segregeres. Men det han er god til er at sige hvad han mener og mærke efter det han føler, hvis folk giver sig tid til at lytte.

Vi valgt ikke alt forløbet selv, og støtten helt tilbage i børnhaven var mere skadeligt end meningen var. Sådan, var det jo ... jeg har en aquired adfærds problem som nok forsvinder så snart mit barn er sig selv. Det er meget godt at få sat ord på.

Håber andre kan undvige en tung tur, trods jeg ved det ikke er muligt som systemet er nu om dage. Vi vælger ikke vores behov, men hold da op som andre kan bestemme. Nu skal der ryddes op - det kræver en hårdføre team.

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.