torsdag den 16. juni 2016

Velkvalificeret personale ... opsamling

Jeg har sporgsmål, mange sporgsmål ... men det som jeg allemest vil forstå er hvordan 3 års anbringelse og 1 år i en centerklasse levere et barn som knap udviklede sig og hvor barnet er et år bagud, men kun med 50% skema ... og langt mindre det 3 år anbragt.

Hertil vil jeg bare vide hvordan velkvalificerede mener det skal gribes an når ingen vil teste, hverken omtale tidliger tests eller lave ny prover f.eks nationaltest, mat og dansk osv.

Ind i mellem er det bare op ad bakke og nu er det sommerferie ... hvad skal barnet fortælles? Skolen har sagt fra og lagt sorteper ved PPR da de mener han er klar til normalklassen. Jeg er derimod lidt i tvivl om nogle ting som jeg ikke kan få belyst ... en klage stagnere sagen et års tid, et eksperiment med 10.de skift er i min optik: DUMT ...

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.