søndag den 3. juli 2016

ADHD ... når forældre, lærer og skoleledere afviser dit barn. Hold ferie.


Artiklen hedder: ADHD a disorder of a Gift.
Ken, Andrea, & Amber McCluskey

Skolelederen gav forældrene en meget deprimerende besked om deres barn. En bare 9 år gammel pige med ADHD mente skolelederen at være den værste barn i skolens distikt. Skolelederen beskrev deres pige som at værende "a past redemption". Det kan oversættes på engelsk til noget i stil med at skolelederen sagt at pigen var ...

too bad to be used or improved

Their relationship was damaged beyond redemption.

Synonymer og relaterede ord den skoleleder referede til var

Bad or of a low quality
Sad, poor, terribly... 


Tænk, at stå der som forælde og tage imod sådan et besked om dit barn? At barnet ikke kan bruges eller udvikles i skolens forstand? At skolen ikke vil have barnet ... at det forhold mellem skolen og barnet er slut, forbi ... bare

Dårlige eller af en lav kvalitet
Trist, dårlig, frygtelig ... dårlig barn
eller et barn af en lav kvalitet

Trist, dårlig, frygtelig ...
Trist, dårlig, frygtelig ...
Trist, dårlig, frygtelig ...
Trist, dårlig, frygtelig ...



Ja, den slags sker for børn hvert skoleår. Børn som kasseres om de har ADHD, Autisme ... er bare er ordblind, dov, blind ... spastiker som kan tale deres sag for klarer det alt afhængig af deres bagland.


Som Barnet kun sagtens fungere ... forældrene tog på ferie og fandt ud af deres pige havde en hel del resourcer, lige som vi gjor engang. Artiklen er værd at kæmpe sig igennem og hertil finde det rette løsninger for barnet.

Artiklen hedder: ADHD a disorder of a Gift. Jeg havde fornøjelsen at møde Amber og hendes forældre i Odense 2015 ved et forældredag afhold kort inden World Gifted Councils Konferende i Odense. http://wgccd.dk/adhd-disorder-og-gift


Det artiklen kommer ind på er at disse børn på ingen måde får lov til at udvikle deres talenter og ingen anser dem for at være talentfulde. Artiklen har virkeligt meget god råd for forældre som ikke ved hvad de skal prove, men desværre vælger forældre ikke ret meget selv nu om dage. Kommunen vælger så handler det om at oplære kommunen i at se barnet som et barn med kvaliteter, ressourcer og at skabe muligheder for at børnene får en chance - en mulighed på deres præmisser.


   



Understanding ADHD: Our Personal Journey: Ken McCluskey, Andrea McCluskey: 9781894110938: Special Education: Amazon Canada

 



Så vil jeg bare lige tilføje idet både ADHD og Ordblinde har det svært med at lære i skolen, uagtede deres begavelse så skal alle huske at til det utrænede øje så ligner ADHD, Autisme og Ordlindhed som præcis det samme: Et barn som ikke lærer, ofte lærer at læse og skrive som barnet skal. Det er børn med adfærdsprlemer som endeligt ikke er et problem alt efter hvor barnet befinder sig og hvordan barnet mødes. For jer som vil se lidt nærmere ind på ADHD og Ordlindhed forslår jeg I læser med her:
Dyslexia, Gifted and Creative

  

When symptoms have multiple causes, mistakes are made.
Dyslexia is an invisible disability, so far too often the symptoms are misinterpreted by educators untrained in dyslexia.
Symptoms are not diagnosis, but simply clues for diagnostic evaluation.

A list of signs and symptoms, to indicate need for diagnostic evaluation by a dyslexia expert (not all psychologists or neuropsychologists are experts in dyslexia diagnosis, and most school staff have no training in dyslexia), can be found at Yale Center for Dyslexia & Creativity: http://dyslexia.yale.edu/EDU_signs.html

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.