onsdag den 6. juli 2016

Appwriter - den som Odense Kommune bruger med google drev. #Dysgrafi #Ordblind19. Appwriter 2 - Sådan skriver man i PDF-filer
og sådan får læst PDF-filer op
Morten har lavet en god intro film til Appwriter somm dækker min drengs skrive behov ... erm, ja bortset fra den del hvor en gemt fil ikke kan viskes ud i. Lur mig ikke om det gir et par "problemer" senere. Filmen ovenover er del af en liste som han har lavet https://www.youtube.com/playlist?list=PL7_hdHsKYkIPliK5EaCf50Y2Q3C-mTy3g og via appwriters hjemmeside www.wizkids.dk/forside/appwriter og hertil bare søg appwriter. OBS den kræver den nyeste ipad således at Ipad 2 ikke duer ...

 

10.AppWriter - læse og skrivestøtte for alle

Men hvordan får vi lærer motiveret for at bruge det? Hvis han fik disse muligheder helt tilbage ved grundskolensstart havde meget af det vi har med i bagagen været undgået. Når et barn har grafmotoriske problemer jvf skrivning er det vigtigt at balancere øvelse vs production.

Det giver INGEN mening at presse inklusion ned i halsen på barnet og så ikke vil anerkende at barnet faktisk ikke vil skrive ... hvert lærer og hver gang jeg sat mig ned og pressede mit barn til at skrive gjor vi ham fortræd. Da jeg bedt om ne udrendign fik jeg bekræftede at der var noget helt gjalt, men så er der et hul mellem det PPR finder frem til og skolen har mulighed for at implementer.

En udredning viser at han virkeligt har skrive problemer - som rigtig mange højt begavede børn har, men hans var mere gennemgribende. Først treode nogen det var pga trauma, andre treode han vil selv vælge at skrive men han skriver kun af nød og helst ikke foran andre. Det gøre det svært i dag idet han havde så mange skiftede skoler og lærer med hvert deres tilgang - kun en sagt faktisk nej, det vil hun ikke med ham i den seneste centerklasse.

Jeg vælger at vise 4 billeder fra en ADHD film hvor lærer coaches ... jeg tog lidt fra en film ved 9 minutter og 10 sekunder ind i filmen via Youtube. Jeg viser det for at vise hvordan læren vil og barnet bruger alverdens undvigelses metoder.

Drengen er i ro, han tegner.

Nu skal han skrive ...
Han vil ikke, han kan ellers UDEN fastholdelse.
Læren vælger at presse og det her er magtanvendelse.

Han opgiver helt. Han er ikke motiveret for opgavetypen.
Jeg ved ikke hvorfor, det vil kræve en længer observationstid. Ask The Medical Expert


Men drengs problemer er primært ADHD, modsat min drengs som er dysgrafi men de reagere på samme måde til ordbrug omkring at deltage i timerne.

Dysgrafi betyder min drengs håndskrift, på trods af flere års fastholdelse i opgaven udviklede sig ikke som andres. Dysgrafi – eller besvær med at udtrykke sig skriftligt – kan synes som et lille problem, men for nogle kan det have mange alvorlige følgevirkninger så som lavt selvværd, indlæringsbesvær, samt sociale problemer. Symptomer på denne indlæringsvanskelighed omfatter bl.a. hyppige grammatiske fejl og tegnsætningsfejl, dårlig håndskrift og dårlig stavning. Det er svært at diagnosticere dysgrafi ved blot at se efter symptomerne, men hvis de først observeres, kan det være en god indikator for, at man bør foretage yderligere tests. Årsagen til dysgrafi er endnu ukendt, men det er en relativt almindelig lidelse.

Definition af Dysgrafi

Dysgrafi er en indlæringsvanskelighed, der påvirker en persons evne til at skrive og bruge sprog. Symptomerne inkluderer hyppige fejl i grammatik og tegnsætning, dårlig håndskrift og staveproblemer. Behandling af dysgrafi er mulig gennem terapi og rådgivning.

Symptomer på / Grunde til Dysgrafi
Grammatik- og tegnsætningsfejl
Dårlig håndskrift
Dårlig stavning
Dårlige præstationer i uddannelsessammenhæng
http://www.gomentor.dk/artikler/Dysgrafi


Han vil altid skrive langsommere end andre, hans skrift vil ikke flyde som når han tegner. Min drengs frustrationer mhp skrivning overskred det han faktisk fik ud af at være fastholdt i opgaven. Men han skla lære det, men vi kan ikke presse det ind i ham han skal lære det indenfra og med øvelse.

Nu skal du vil det ellers kan jeg ikke hjælpe dig ... er en sætnign lærer har brugt gentagende gange jvf mit barn. Men de lærer opdagede ikke de kun bruge andre "metoder" for at få samme opgave lavet eller det var sagt i god mening fordi de virkeligt mente de kun presse. Problemet som filmen fortæller var at deres metoder ... tændt vulkanen. https://www.youtube.com/watch?v=lxeQ8UMYUgo

Derfor er det absolut vigtigt at PPR enten selv eller henviser et barn til en ergoterapeut og neurolog for at vurdere om barnet har nogle mekaniske eller neurologiske problemer med skriftsproget. Der er ingen i Odense som evaluere børn. Børn med dysgrafi KAN lære at skrive men det tager meget energi og lang tid, så imens de får special undervisning enten via forældre indragelse eller via skolen, så skal de også lave deres skolearbejde som andre børn laver. Det er endeligt så let som et leg hvis en lærer opdager de skal have hjælpemidler for at bevare motivationen - netop for at de ikke taber motivation, og får alverdens negative reaktioner.

Men dengang eksisterede mulighederne ikke som let tilgængeligt som i dag. Og jeg vidste ikke så meget om dysgrafi som jeg ved i dag. Da jeg henvendt mig til PPR i 2011 var hans skrive læseproblemer belvet kritisk. Det sidste 4 år som alt blev udviklet ramt vi lige netop lærer som enten ikke anvendt programmerne eller som ikke kun motivere mit barn.

Hurdlen var mest grundet at lærer  ikke anvendt NOTA, E17 eller programmer som Appwriter eller CD Ord. Men vi fik ingen IT rygsæk før denne skoleår, trods ordinationen var klarlagt i 2010. Meget til belv spildt mellem opdagelsen af problemet i 2008, og udrednignen i 2010 indtil 2013 hvor det var klokkeklart. Implementering er gået i stå pga tre skoleskift i 2014, 2015 og 2016 ...  Nu er vi nået dertil at hans IT rygsæk ikke er helt implementeret og grundet "educational misplacement" så skal vi flytte ham.


Mit barn kan lære sig selv ALT og jeg mener vitterlig alt han skal bruge til "gaming". Så det bør da netop være lige så let for ham at tage fat i det skolemæsige, ikke?

Nej. Det er nemlig ikke så let.

Skolemæssigt har han haft så stor, urimelige nederlag både grundet mobning men værre grundet lærer inkompetence at det har krævet meget tålmodighed bare at få ham til at acceptere at han skal i skole. Han går ikke i skole af lyst men af pligt. Det betyder han nyder ikke hans skoledag som andre børn. Endeligt er det noget af det værste jeg havde forstillet mig Kommunens behandling vil mønte ud i, men her er vi så.

Således har vi nogenlunde brugt det sidste skole år 2015/16 som vi brugt skoleåret 2010/11 til: Genoprejsning.

Og det er endeligt skørt for han var inden alt dette jo anbragt for at bevare hans skolegang efter jeg af nød hjemmeundervist i 2011/12 hvor han lært at læse. Jeg kan kun sige Odense Kommune har et område de bør se godt igennem, jeg hjælper dem gerne idet:

- han var i 2012/13 blev glemt skolemæssigt af kommunen, som anbragt
- og  2013/14, samt 2014/15 var præget af noget jeg kan bedst beskrive som skolesvigt idet internskolen ikke havde viden om hverken ordblindhed, eller skolevægring eller højt begavede børn. De mente 100% at han ikke havde det indlærngspotentiale jeg påståede - det elv gentgende gange sagt i en retssal mens ankestyrelsen mente højt begavede børn ikke får skoleproblemer på trods af klare udrednigner og advarsler som beskrev tydeligt at den slags sker.

BUF havde et program, noget behandlingsskole halløj som jeg på ingen måde kan forstå vil virke på selv adfærds og emotionelt forstyrede børn. Skoleafdelingen betalt dette med glæde, udefra vurderinger som var lavet uden at de så barnet.

Hverken det tilbud i behandlingsskoler for autisme eller adfærds og emotionelle forstyrrede børn passer højt begavede børn ind i. Nogle har diagnoser så skal man nøje overveje hvad vil være bedst for barnet.

Folkeskolen taber ofte højt begavede børn ret tidligt i forløbet - lærer siger de andre børn indhenter dem. Jeg ved og kan vise skolen spildt mit barns tid - nu er han skolemæssigt og aldersmæssigt svarende til de andre. Han lærte ikke noget det sidste 4 år og er lige nøjagtig hvor han var jvf skolefag som han var i 2012. Desværre udviklede han sig hellere ikke aldersmæssigt på det sociale plan, grundet isolationslignede anbringelsen og dog ... han har været del af flere grupper i byen uden at de bemærkede han var anderledes.

Jeg har ingen ord tilovers for hvorfor Kommunen ikke sørgede for hans skoler fik det fornøden støtte jvf hans læse skrive problemer tidliger i vores forløb. Jeg tror ikke nogen har.

http://www.wizkids.dk/forside/appwriter/

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.