fredag den 1. juli 2016

Gifted and talented underachievers and a bit about Gagné ...When addressing the issues involved in accelerated progression it is
essential to consider those students who would benefit from such a
program. The terms ‘gifted’ and ‘talented’ need to be clarified.

In the recent research of educators such as Gagné, it is argued that
giftedness is the potential to perform at a level considerably superior
to one’s age-peers in one or more domains of ability. Talent, by
contrast, is defined as significantly superior achievement or
performance in one or more fields of human performance.

An underachieving child of high potential can thus be acknowledged
as a gifted student whose abilities have not yet developed as talents.
The translation of giftedness into talent can be either facilitated or
impeded by variables including the student’s motivation and self-
esteem, socioeconomic and cultural factors, and the school’s capacity
to identify and foster his or her gifts
. (Gagné, 1995 ) http://goo.gl/4RkGVr

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.