fredag den 1. juli 2016

Højt begavede og Ordblind i 2010, nu også med autisme!

Her er en kendt sag ... det vidste sig i år at drengen OGSÅ har Autisme udover HBB og ordblindhed! Men her er om forældrens sej tur ... og deres kamp. På forsiden læses forløbet og autismen skinder igennem flere steder hvis jeg sammenligner med andre sager, men sådan er det i bagklogskabets klare lys. Hans sag er også omtalt i avis, tv osv.Og hans mor har skrevet en bog ...

http://www.williamdam.dk/krop-og-sind/paedagogik-boern-og-foraeldre/laer-dit-ordblinde-barn-at-laese_1646469_da.html


 

Lær dit ordblinde barn at læse 

Forfatter: Ulla Lauridsen 

ISBN 13: 9788792625908

 

Det er en god histori og værd at læse men sammenligne hans ordblinde rapport med vores så ses der klar forskel mellem drengene! Begge er højt begavede og begge kom skolemæssigt ganske meget bagud. Erik er på vej til det næste skridt mod hans drøm om at blive enginiør! Jeg tror han vil passe så godt ind ved gutterne der ... han kan glæde sig.

https://duelundskolen.wordpress.com/2010/03/12/beslutningen 


Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.