mandag den 4. juli 2016

Notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn


www.statsforvaltningen.dk/Tilsynsafgørelser/Files/VedhaeftetFil/1264.pdf

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i
relation til oplysning om anmelders navn.


Dato: 29-06-2016


Statsforvaltningens udtalelse til borger:

Henvendelse vedrørende oplysning om navn på anmelder

Sådan det bør få annonyme stoppet. Desværre skal den anmeldte bevise deres egen udskyldt og det kan være meget svært når ingen andre gøre deres arbejde f.eks når de tror de kan undlade notatpligt og dermed digte underretninger eller hjælpe en fusker med annonymitet. Og desvære kan de bare skaffe falske vidner. Vennetjenester som man nu siger. Folk er ikke rigtige kloge når de vil hjælpe.

Det fed er at socialrådgivere ikke længere "kan lade som om de får underretninger" hvor de glemmer hvem fortalt hvad eller deciderede omskrive underretninger for at få skub i sager. Der er saftsusme forskel om de tror noget sker eller om nogen tror noget sker eller om det er set.

Dog ved sexuel misbrug kan de tilbageholde navne, oplysninger men så bør de anmelde det til politiet. Og politiet tager affære hvis de får anmeldelserne.Det samme gælder for kommunale medarejdere som anklager borger for at være trusler ... problemet der er hvis kommunen arejder meget tæt sammen med poltiet og politiet ikke længere agere uvildige, men lur mig ikke om poltiet godt ved hvad op og ned er når sager skal løses, alt afhængig af om deres tid spildes.

Lidt om trusler: pdf fra ombudsman klik "her"
 

 

  


Meget alvorligt er det når Kommunale medarbejdere anklager velvidende de vidergiver urigtige oplysninger eller på den måde "isolerer" borger. Frustrerende er når syge mennesker mishandles eller forældre får forsinkede deres børns sager pga. bullshit som tager år at opklare. Kommunen er også træt af at folk spilder deres tid i disse sparetider. Om det er medarebjdere eller borger så skal kommunen effektivt kunne klare deres arbejde og det kan de ikke når de hele tiden holdes beskæftighed med stupide anklager og mudderkast. Desværre er kommunen ikke alt for kvikke at løse problemer ... eller rydde op efter sådanne sager. Og borger som kommer i klemme står årevis tilbage med en følelse af at ting godt nok er urimeligt. Når man anmelder er det ikke ok at kommunen eller politiet ignorer en anmeldelse men at de træder ind i mudderkast fordi de ikke undersøger ting .... det er vel bare dumt.

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.