mandag den 4. juli 2016

Ombudsmand: Elevers rettigheder respekteres ikke #skolechat #handicap


  


Ombudsmand: Elevers rettigheder respekteres ikke når de sendes hjem

Væsentlige retssikkerhedsgarantier for elever i folkeskolen respekteres ikke, kritiserer ombudsmanden. https://www.dr.dk/nyheder/politik/ombudsmand-elevers-rettigheder-respekteres-ikke-naar-de-sendes-hjem”Der tegner sig et mønster af, at folkeskolerne rent juridisk har svært ved at håndtere de alvorlige sager. Vi ser en række eksempler på, at skoler ikke overholder vigtige regler som notatpligt, partshøring og begrundelse. Væsentlige retssikkerhedsgarantier for eleverne og deres forældre bliver dermed ikke respekteret”, siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen og fortsætter:
”Når en elev f.eks. bliver overført til en anden skole, er det en alvorlig sag. Derfor er det vigtigt, at skolen overholder de forvaltningsretlige regler. De er med til at sikre, at eleven i sidste ende bliver behandlet korrekt”. http://www.ombudsmanden.dk/find/nyheder/alle/folkeskoler_glemmer_elevers_rettigheder

Konsekvensen af sager hvor elever kommer i klemme mellem lærer og skolen er at de ender som anbragte børn uden retssikkerhed eller andet hjælp, fordi at både skolen og Kommunen respekterer ikke retssikkerhedsgarantier for eleverne og deres forældre. Så meget kan jeg underskrive på.

I vores sag vidste det sig at skolen ikke overholdt vigtige regler som notatpligt, partshøring og begrundelse. Faktisk sikrede skolen sig selv og ikke min Brns Tarv. Kommunen havde handlet udefra hvad Kommunen profiterede mest af ... tja, eller hvad kommunen regner med at profitere mest med. Det blev en dum, dyr sag og Barnet tabt. Forældre kan ikke anmelde vold mod deres børn. Forældre har intet at sige når en lærer ikke håndterer skolens klassemæssige vrøvl ... faktisk er det netop her Inklusion taber børn.

Ombudsmanden er godt igang, gid han gjor alt dette noget før. Den dialog som han har gang i havde jeg efterlyst i 2011 og 2009 og 2007. Bedre sent end aldrig! Det er ikke for sjovt at have et barn med særlig behov i dagens skoler - for mange børn, også højtbegavede børn får ikke deres afgangseksamen eller får en de ikke kan bruge. Og især mange børn får en afgangseksamen som er langt under det de kun præstere men ender der pga. forhold i skolerne. Hjemmet er ikke årsag i alle skolens problemer og den ensidig dialog som har været er nødt til at stoppe - det går ud over børnene. Især de børn som har brug for støtte ... man skulle tro at deres behov var i centrum, men desværre er det raske børn af raske forældre som sætter dagsordenet. Deres mangel på inklusions tankegang er forhåbentligt noget UVM tager fat i - vi har alle ret til en fredelig skolegang med det støtte der skal til for at kan blive til noget.

Jeg håber ombudsmanden snart tager fat i det faktum at f.eks ordblinde børn ikke får en optimal adgang til skole materialer oversat til deres behov. F.eks lydbøger, skrive redskader som kan udfylde deres skolebøger så de ikke skiller sig ud fra resten. De har det svært nok i forvejen og lærer bør ikke lave alt for hvert enkeldt ... de ting bør være til rådighed i 98 kommuner og alle forlag bør klargøre deres materialer til handicappede som standard.

Tænk, hvis du ikke kun se eller skrive ... hvordan ville du kun præsetere i en folkeskole uden grundskolebøger? Eller hvis der hvert eneste år var så lang ventetid at lærer opgav ... eller hvor lærer som vil hjælpe dig indser de ikke kan nå at hjælpe dig således at du aldrig får f.eks stavevejen i et format du havde brug for. Overvej om du kan klare din dag med punktskrift eller ved at kun bruge CD ord. Prov ... bare prov en dag at notere alt uden word, eller kun læse med et læse program ... prov at læse en roman vha cd ord vs en lydbog. CD ord er en must for alt kan ikke scannes ind MEN som minimum bør klassesæt være gjort tilgængeligt ... kun børnene føler det når ingen voksne har tid til at hjælpe dem med ting lærer ikke når. Ting som endeligt bør klargøres således at


ALLE BØRN HAR ADGANG .... inklusion er ikke kun socialt men drejer sig om hele barnet. Ordblinde, blinde og autimse samt ADHD børn har brug for at kan deltage på deres præmisser. Det er trods alt de normale og raske børn med mest overskud, ikke sandt?


 


Når skolen skal klare paragrafferne
En række sager viser, at folkeskolerne ikke følger grundlæggende forvaltningsretlige regler, når de træffer vidtrækkende beslutninger over for børn. Dermed mister børnene nogle vigtige retssikkerhedsgarantier. Ombudsmanden har i januar 2016 kontaktet ministeriet for at få et bud på en løsning af problemet.
Ombudsmanden og de internationale konventioner
Ombudsmanden er i de seneste år blevet særlig vogter over flere internationale konventioner. De nye opgaver rejser bl.a. spørgsmålet om, hvor tæt ombudsmanden kan gå på Folketinget.
 

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.