mandag den 22. august 2016

Gifted og ordblind: Identificering og undervisning af dobbelt exceptionelle børn med særlig forudsætninger #2edansk #2ekid
Gifted og ordblind: Identificering og undervisning af dobbelt exceptionelle børn med særlig forudsætninger
For a downloadable PDF in english, click here.

Som individer, har vi hver især en unik kombination af styrker og svagheder. Men nogle gange er vi usædvanlig stærk eller svag i visse områder. I skolen, kan studerende med særlige styrker og svagheder have forskellige undervisnings behov end andre studerende. Dobbeltexceptionel eller 2e er et begreb, der anvendes til at beskrive studerende, der er både godt eller særligt begavede (som bestemt ved en accepteret standardiseret vurdering) og med indlæringsvanskeligheder, som omfatter studerende med ordblindhed.

Den NAGC (National Association for Gifted Children) anerkender tre typer af studerende, der kunne identificeres som 2e:

 • Identificerede begavede studerende, der har indlæringsvanskeligheder
 • Studerende med indlæringsvanskeligheder, hvis begavelse er ikke blevet identificeret
 • Uidentificerede studerende, hvis begavelse og handicap kan maskeres ved gennemsnitlig skoleresultater

Det er almindeligt antaget, at mange 2e studerende fejlklassificeres, forsømmes, eller modtager utilstrækkelig indgriben. Nogle gange kan det være en større kamp for at vise, at en elev er berettiget til ydelser til behandling af ordblindhed end for særlig begavelse; på andre tidspunkter, er berettigelse til ydelser til særlig begavelse en udfordring. For talentfulde studerende, som også er ordblind, er det vigtigt at slå til i bordet således at lige energi bruges for både barnets handicap og evner.

Bevidstgørelse er et vigtigt første skridt mod at hjælpe disse elever. Dette faktaark indeholder oplysninger om identifikation 2e studerende, for at kunne give dem en effektiv undervisning, og at skabe opmærksomhed om problemet til fremtidig forskning.


Hvor almindeligt er 2e? 

Undersøgelser almindeligvis tyder på, at 2-5% af børn i skolealderen er 2e, nogle undersøgelser rapporter meget højere tal. Det er uklart, om fund af 2e varierer blandt piger og drenge. Drenge er oftest identificeret igennem handicap delen af 2e ligning, og derfor identificeres de oftere som 2e.

Nogle undersøgelser har også vist, at ordblindhed er mere udbredt blandt begavede mennesker i erhverv, såsom kunst, matematik, arkitektur, og fysik. Mens hver af disse undersøgelser kan have specifikke metodiske styrker og svagheder, er der generelt nogle beviser, at højere forekomst af læse- og / eller sproglige underskud ses i sådanne erhverv eller ekspertise områder. Men beviserne er ikke afgørende, om at have ordblindhed øger sandsynligheden for at være særligt begavet.

Hvad er årsagen til 2e?

Specifikke årsager til 2e er ikke kendt. Forskning, foreslår imidlertid, tre muligheder:

 • I nogle tilfælde skyldes forekomst af giftedness og ordblindhed samtidig tilfældigheder eller naturligt forekommende variationer i den menneskelige neurologi
 • Nogle mennesker med ordblindhed udvikler talenter uden for "læse domæne" gennem erfaring eller praksis
 • I løbet af tidlig neuroudvikling, er hjernen forbundet således, at det med at "lære at læse" er vanskeligt, men læring i andre domæner er ikke; det vil sige, i nogle tilfælde, kan der være en årsagssammenhæng mellem at være i risiko for ordblindhed ogsærlige forudsætninger

Præcis hvordan og i hvilken grad disse tre ætiologier eksister i 2e ordblindhed grupper mangler at blive forsket i.

Hvordan kan vi identificere 2e studerende?

Parents and teachers may fail to notice both giftedness and dyslexia. Dyslexia may mask giftedness, and giftedness may mask dyslexia. Some common characteristics of 2e individuals follow:

Forældre og lærere kan komme ud for at ikke lægge mærke til både høj begavelsen og ordblindhed. Ordblindhed kan maskere barnets begavelse, og begavelse kan maskere barnets ordblindhed. Her er nogle almindelige karakteristika for 2e individer:

 • Superior oral ordforråd (tilfølelse af 2edansk: Maskeres ved to sprogede)
 • Avancerede ideer og meninger
 • Høje niveauer af kreativeog problemløsende evner
 • Ekstremt nysgerrig, fantasifuld, og spørgende
 • Svingende mellem verbale og præstationer
 • Klart skævt kognitive test profil
 • Bred vifte af interesser der er ikke relateret til skole
 • Specifik talent eller interesse område
 • Sofistikeret sans for humor

Mere formelle kriterier, kan også bruges til at identificere en person 2e - både for ordblindhed (se referencer) og intellektuel begavelse. Generelt accepterede standardiserede vurdering af intellektuel begavelse er en almindelig verbal eller nonverbal IQ test, eller en specialiseret grad af kognitive evner i en eller flere bestemte domæner. Men identifikationen af ​​2e i skolerne i dag, og særllig begavelse alene for den sags skyld, varierer meget. For eksempel, for at modtage de formelle indsatser til særlig begavelsedel som 2e, kræver nogle skoler høje scorer på en standardiseret test af intellektuelle evner såsom Naglieri Nonverbal Evne Test eller Wechsler Intelligence Scale for Children-IV (WISC-IV); andre skoler kræver ekstraordinære score på statens præstation tests; meget sjældent anerkender skoler ikke akademiske evner såsom dans, ledelse, eller kunst, til at kvalificere sig til deres talent programmer.

Vigtige punkter at overveje, om vurdering af elever er:

 • En vurdering bør være udviklingsmæssigt passende. Nogle tests er bedre egnet til at identificere færdigheder hos de helt unge elever, snarere end den ældre elev.
 • Udviklingmæssigebehov kan forårsage ændringer i prøveresultater, fordi de typer af variabler, der testes kan ændre sig med alderen, og et barns hjerne tager tid til at modnes. For eksempel er det muligt for et barn at teste særligt begavet i en alder af fem, men ikke teste særligt begavet, når det testes igen i en alder af 7. Dette er en af ​​grundene, at en grundig evaluering, der omfatter mere end én egnethedsprøve er meget vigtigt.
 • Testene anvendes, bør gyldigt måle relevante kompetencer. Nogle skoler har "en mejslet i sten" test, de bruger til at vurdere berettigelse til tjenester for særlige begavede (og den begavede del af 2e ligningen). Disse tests kan være begrænsende i omfang og kan ikke måle brede og potentielle i alle områder af begavelse. For eksempel vil nonverbale tests ikke i tilstrækkelig grad måle høj verbal intelligens; ligeledes, at have en overlegne score på visse akademiske præstations tests vil ligeledes ikke retfærdigt evaluere talenter som ikke viser sig i skolefag.

Ved brug af disse eller nogen kriterier for at vurdere den studerende, der kan være begavet og ordblind, er det vigtigt at tilnærme sig opgaven med en udviklingsmæssig tankegang. Ordblindhed, for eksempel, kan ændre sig i ekspression, kvalitet, og graden med alderen. De fundament for at den lidelse kan vise sig som sproglige eller motoriske problemer tidligt i livet, og så senere viser sig som skrevne ord anerkendelse / word afkodnings problemer. Senere stadig, kan barnet have problemer med flydende sprog og forståelse. Endelig i voksenalderen, kan ordblindhed manifestere sig kun mildt eller når den voksne med ordblindhed er presset til at stave ukendte ord; eller kan det fortsætte med at væsentlig indflydelse læsning og skriftlige udtryk. Ligeledes fordi neurologi af barnet ændrer sig over tid, arten af ​​begavelse af individet med ordblindhed kan også ændre sig. Således er det vigtigt at være på vagt når disse vurderinger laves.

Endelig kan det ikke understreges nok, at identificere 2e studerende er afgørende for deres akademiske succes. Uden en dobbelt klassificering, der omfatter både særlig begavelse/forudsætninger og ordblindhed, kan den studerende ikke have adgang til passende foranstaltninger, der vil give den støtte og stimulation nødvendig for at deres skolegang lykkes.

Hvordan 2e behandles?

Dobbelt exceptionelle studerende er ofte tabt i skole eller IEP-system, hvor deres talenter forsømmes til fordel for  kompenserende afhjælpningsforanstaltninger, eller forvirre konsulenter så de ikke kvalificere sig til tiltrængt differentieret, specialiseret undervisning, de har brug for deres særlig begavelse, og for at afhjælpe deres ordblindhed. Praktiserende læger og klinikere er enige om, at de behov, en begavet elev med dysleksi har er meget forskellige fra den enkelte med ordblindhed eller høj begavelse alene. Giftedness eller Særlig begavelse kan komplicere diagnosen dysleksi således at (på grund af høj IQ) en person kan ikke findes berettiget til særlige tjenester. Desuden kan en læse handicap hindre udviklingen af ​​en akademisk talent på grund af fokus på handicap, dermed  forsømme vækst og udfordring i de områder af begavelse.

Studerende, der har både talenter og indlæringsvanskeligheder kræver en "duelt differentieret program": en, der nærer deres evner og talenter samtidig, ved at give passende instruktion, indkvartering og andre tjenester til behandling af indlæringsvanskeligheder. Desværre, forskningsbaseret, veldefinerede, og foreskrevne praksis for 2e studerende med ordblindhed er svære at finde, og den nuværende praksis varierer meget.

Undervisning af 2e studerende skal være designet til at udvikle højere niveau kognitiv funktion, eller til deres udfordringer - for at udvikle grundlæggende færdigheder (fx håndskrift, læsning, stavning, skriftlig udtryk, matematik færdigheder). Ellers kan disse studerende vise sig som gennemsnitlige studerende eller underydere, der blot har brug for "at prøve hårdere."

En lovende metode til 2e studerende er den multisensoriske, struktureret sproglig fremgangsmåde, der anvendes til behandling af ordblindhed. Ligesom andre elever med ordblindhed kan begavede studerende få gavn af undervisning, der omfatter en lang række stimuli, teknologi, og flere sensoriske tilstande.

Mange har også succes med hjemme-baserede tilgange. Mens kan forekomme hjælpeforanstaltinger for læsning problemer i skolen, kan 2e studerende ikke få  tilstrækkelig opmærksomhed for deres evner. Derfor kan det være op til den forælder til at stimulere, inspirere og give næring til udviklingen af ​​barnets styrker. Der er mange måder at gøre dette, og nogle er beskrevet i nedenstående referencer.

Generelt kan 2e være en kompliceret betingelse at identificere og behandle. Måske på grund af de unikke neurologi og livserfaringer af 2e individer, hvor de er også i større risiko for personlighedsforstyrrelser og depression. Meget tyder på at det at være 2e kan være entydigt stressende, så lærere og forældre nødt til at overveje den følelsesmæssige såvel som de faglige behov 2e individer.

I modsætning til ordblindhed og mange andre neurokognitive eller følelsesmæssige forstyrrelser, der påvirker læring, 2e har ingen formel diagnostisk definition (fx i DSM, IDEA, eller NICHD). De fleste overvejelser 2e er afledt af talentpleje, selv om 2e som en kategori har modtaget mere opmærksomhed fra særlige pædagoger interesseret i indlæringsvanskeligheder. Faktisk er mange statslige og lokale skolebestyrelser, samt National Education Association, ved at udvikle bedre standarder og metoder til identifikation og "behandlingsplaner"   (for resuméer og eksempler se NEA, 2006; Idaho Department of Education, 2010; Colorado Department Undervisningsministeriet, 2009).

Hovedpunkter at huske

For at opsummere, som vi fortsætter med at lære af forskning og praksis med disse studerende, kan vi gøre følgende nu for at give bedre hjælp disse studerende:

 • Vær opmærksom på overlegne færdigheder i områder i og uden for de traditionelle akademiske domæner
 • Tag et udviklingsperspektiv for at forstå den enkelte, i vurdering og fortolkning af testresultater
 • Advocate til brede adfærdsmæssige vurderinger og berettigelse til tjenester, der omfatter passende behandling for både barnets særlig begavelse og ordblindhed
 • Vær opmærksom på de særlige følelsesmæssige behov og kampe i 2e individuelles liv
 • Sørg for, at både handicap og evnen behandles!

Referencer:

Colorado Department of Education (2009). Twice-exceptional students gifted students with disabilities: Level 1, an introductory resource book. Available from www.cde.state.co.us
Gilger, J., & Hynd, G. (2008). Neurodevelopmental variation as a framework for thinking about the twice exceptional. Roeper Review, 30, 214–228.
Idaho Department of Education (2010). Twice- exceptional: Students with both gifts and challenges or disabilities. Available from www.sde.idaho.gov
Moats, L. C., & Dakin, K. E. (2008). Basic facts about dyslexia and other reading problems. Baltimore, MD: The International Dyslexia Association.
National Association for Gifted Children (NAGC): www.nagc.org
National Education Association (2006). The Twice Exceptional Dilemma. Available from www.nea.org/specialed
2e Newsletter available from http://www.2enewsletter.com/topic_store_subs cribe.html


Den internationale Ordblindhed (IDA) tak Jeffrey Gilger, Ph.D., for hans assistance i udarbejdelsen af ​​dette datablad. Dr. Gilger er professor og formand for psykologiske Sciences, School of Social Sciences, humaniora og kunst, University of California, Merced. Han er også tidligere medlem af IDA bestyrelse.Google Oversæt til virksomheder:Oversætterkit


Copyright for artiklen taget fra https://dyslexiaida.org/policies


IDA’s publications, electronic and print, are proprietary information. We encourage sharing of website material, Examiner articles, and Fact Sheets. If portions are cited, please make appropriate reference. No article may be reprinted or republished for the purpose of resale. Permission to republish articles from Perspectives on Language and Literacy are available from communications@interdys.org.

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.