onsdag den 10. august 2016

Moren accepterer skoletilbud. #Odense #skolechat

Moren  accepterer skoletilbud.

Skolestøtte besøger familien i morgen torsdag den 11, kl 16.30 for at fortælle ham rammen omkring hans skolegang.
-       Han sarter, når klar aftale er på plads mellem Skoleleder, skolestøtte og PPR Også for at sikre at han ikke starter op uden at klassen, lærer, ledelse og ham selv er forberedt. 

(Mor ombestemmer uden det er aftalt at han kommer da det er vores behov og ikke hans ... rammen er skole starter og skole slutter. Det er vigtigt at være med og vælge plads osv)


-        Kontakt for ham på skolen bliver støtte


-        Forældrekontakt mellem skole og hjem bliver via støtte og PPR, vi vil mødes ofte (PPR forslag om en gang om ugen, så vi sikrer videndeling. Dette ikke aftalt på mødet, PPR forslag.)


-        På disse møder:  Sikre overgang mellem den viden som er på skolen og den som mor har brug for, for at kunne støtte sin dreng, der hvor han skal lære (Mor smiler for det er trods alt hjemme han lært det alle vurderede umuligt)


-        Matematik prøve, laves relevant i klassen, deles med relevant lærer og bringes med ind i på møder hos PPR en formidling til mor. Mor skal have den samme APP. (Her har PPR brug for lidt mere information.)


-        Læseundersøgelse, hvor denne viden igen sikres i den faglige kontekst


-        Vi skal sikre at understøtte ham i det almene og det at være i almen klasse under hensyntagen til hans særlige forudsætninger og specifikke læringsbehov. (Mor minder om vi skal huske mødet af juni .... og ikke undervurder men huske skrive og læse støtte) Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.