mandag den 29. august 2016

Tillid, og den nye skole ... #inklusion

Nå, ja skolestart ... i juni var planen normal folkeskole med støtte jvf det som ingen vil tale om dvs tvivl om ordblindhed. Han belv bare tilbageholdt et år som om årsagen vil forsvinde. Efter ferien blev aftalerne noterede jvf det start og dog væstentlige "emner" kun ikke skrives ind i aftale - fintskrift. Et pointe var IT rygsæk der på 6. år mangler at blive justerede ... noget vi loves og loves men vi er da heldig vi har en PC. Lærer bruger jo PC og  apps i Odense nu om dage ... men at det skal anvendes jvf ordblindhed sker vel først den dag alle de normale børn indser vores programmer er fedt.

Apple og Google skal have stor tak for alt det de gjor muligt. At vi så, af uvisse årsager lige mistede vores adgang - det ved PPR mere om end jeg ved. Betyder det vi helt er meldt ud af Folkeskolen ... Centret havde efter meget arbejde frigivet ham, hans behov var normale børn og han blev ked af at være i Centret.

Hans sociale behov overstiger det behov børnene havde i hans klasse  det gav alle problemer. Han vil indhente det sociale i den rette understøttende klasemiljæ som psykolgoen vurderede. Lærer var god nok, faktisk bedre end flest trods de ikke var dus med ordblindhed ville de ham det godt. Men det er svært at ville et barn det godt, og så ignorer forældre og psykolog med det de ikke selv forstået.

Så her står jeg - 2 uger er gået. PPR vælger tavshed og Centret / skolen har udskrevet os. Helt uden afgørelser men nu har de da "en trinfejl". At ders fejl ikke er noterede viser lige lidt normal sagsbehandlings skik. Faktisk, havde jeg forudset dette og aftalerne var lagt på bordet inden ferien men PPR er af en slags man aldrig ved hvilke ben der skal stås på indtil fejl opstår fra familiens side af. Det Centret sagt og vores sikkerhedsnet belv ikke noterede og værst af alt de fjernede ALT vi kun bruge, sig ikke de er dumme. De ved jo hvad de laver her.

Så kan de skyde gråspurve med kanonkugler og trække Fynsk anstændighedskortet. Tja, problemet er vores, ikke deres ... vi står bare og tænker hvorfor love noget som PPR ikke havde noget intention om at implementere ... efter 6 år så synes jeg det er i min fulde ret jeg siger: Løfter fra PPR er varmluft. PPR har ikke resourcer, det har skolerne hellere ikke. Vi skændes fordi de mangler basal viden og vitterlig bruger flere penge på at snyde os end det ville havde kostede at klare opgaven. Hvis jeg intet sagte var mit barn på produktionsskole eller værre, stadigvæk låst inde på en internskole hvor han ikke passede ind.

TEACCH har mange god elementer, men jeg forstår ikke helt hvordan TEACCH blev implementeret i vores tilfælde jvf skrive / læse problemer. Hvis skolen anede mere om området, samt sociale behov jvf hans type og BMSF så kun de faktisk havde undgået en del.

Jeg har rigeligt at samle op på ... det ved jeg ind i min mave. Barnet har lagt sig som vanligt: Syg start september. Allergi er i luften og værre end andre år ... det ved alle med problemet og vi hilser den regneskylle velkom. Det giver mig lidt mere tid. Han tog det hele som det kom, undtagen for en ting da han sagt centret var kommunens sidste chance - husker jeg ikke han sagt det? De lovede så meget men alt gik gjalt ... helt fra da han blev slået ... vi kan bare ikke mere.

Jeg venter på Tests som lovet men der skrev de aftalen at det er med skolen og når der ingen skole er ... javel ja. Kommunens skoleafdelingen har indgradede sig selv så godt de helt glemmer barnet. Jeg har endeligt overvejet National test på nettet som start så jeg kan få et fornemmelse af hvad han kan.

De arbejder på at finde andet ... men vi har været alt igennem, 2 gange! Og jeg fik alle skolers navne men måtte sande at der ikke bliver til noget ... toget kører vi kan ikke kom midt i en lærers planlægning, enhver abe som kender skoler  ved den slags.

Frustrerende er at skal igennem noget dobbelt når det er så følelelsesmæssigt hårdt. Den skole havde faktisk givet afslag 2 gange så hvorfor presse dem ... hvorfor tvinge dem til noget de tog afstand fra? Jeg opdagede deres "kontorsnak" ved uheld og det ramt dybt indeni mig. Det mindede mig om da vi skulle start i Folkeskole i 2008 ... skolesekretæren ved meget mere end alle. Jeg kun ikke misforstå det de fik besked på at sige og betvivler stærkt om de i heltaget ikke bare skulle være en slags røgslør så kommunen i denne uge ikke kun andet end en ungdomsskole for vi er for rask til centret!

Og hun sagt det ingen nævnte: De var ikke intereserede og hvis PPR tror de kan overbevises så er det allerede der en fejlslåen inklusion ... og her står jeg med skraldet. Tænk at de glemt barnet? Jeg er også desperat men det ser ingen, alle er jo så klog på det de ville. Men kender de reelt vores behov og formåer folk at forstå at hjælpe et barn hvis de ikke kender historien? Og hvor meget betyder noget ... her betod det rigtig meget hvordan det ene tilbud stoppes for at der er tillid til det næste. Kommunen er så ligeglad at de ikke engang tænkt den tanke, jeg tænkt det for sent. Men det er som at snak ude i uendelighed de hører kun det de vil-

Vi er så spare tiltag af 2011's Boomerang effekt. Hvorfor straf os? Fordi jeg ikke holde min mund, fordi jeg ikke opgav at prove på han fåpr det spykolgen ordineret ... Vi kan kun sige Kommunen vil ikke levere det vi har ret til hvis man tjekker udredninger.

Derfra drejer sagen sig så om samarbejde ... hvem kan samarbejde hvis Kommunen modarbejder og selv skriver det de har brug for at fremhæve? Det klagesang må de selv røde med for i Odense er det kendt at de giver sig selv medhold. Jeg er færdig med deres metoder ... mit barn er færdig. Men værst er lærer har ikke det de skal bruge og UVM er først nået til at sikre testning, det var der jeg var i 2010 - ved UVM så NOTA, lærer og børn mangler deres redskaber? Sikkert ikke i denne omgang ... jeg har gjor det jeg kunnne og givet stafeten videre.

Folkeskolen afsluttes hjemmefra hvis kommunen glemmer mig på kontanthjælp som de gjor i 6 år, mens jeg er syg. Lidt skole er bedre end ingen skole ... men ikke hvis barnet blvier så ulykkeligt af at være kasserede i en center uden udgang til andre børn. 4 år af den slags ... er skadeligt hvis forældre finder på lignede. Jeg må håbe på hans fritids interresser findes gratis ... penge har vi intet af. Sådan er det for folk der blir syg og har børn med special pæagogisk behov. Systemet har smidt millioner efter sagen uden at vi blev løftet som alle lovede de kan og vil. I centret fik han for første gang lidt undervisning men prisen jvf at være en normal dreng var for højt - netop som vi advarede. Hvad det har af omkostninger at normale skoler ikke er klar, eller vil opgaver med så vanvittige rammer at disse ikke kan holdes ... eller er urimelige ... det vil jeg ikke vide.

Vi må sige Folkeskolen kan ikke løfte opgaven med simpel ordblindhed, og vores sag er meget kompleks. Vi står faktisk nu uden afgørelser ... så klagenævnet vil alligevel ikke tage imod klagen, men hvad klage for når det bare hjemviser til det samme som før?
Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.