søndag den 4. september 2016

Først var der en idræts friskole, nu en kreativ friskole ... #skolechat #odense #nyO #friskole


http://www.fyens.dk/odense/15-elever-Nystartet-privatskole-klarer-skaerene/artikel/3060802

LoL hverdag for friskoler
folk ved det bare ikke. Klogeskoler, Idrætsskoler, Kreativeskoler, Tykiskeskoler ...  Kup, manglende elevtal og at forældre skal selv være obs på skolens faglig niveau. Kommunens skolelærer er ikke meget for at anerkende børnene med huller skal samles op, grundet et ustabil skoleforløb, om det er pga kup, elevtal eller økonomien. Problemet er familiens i den sidste ende.

Kreativitet kan ingen tager fra børnene igen! Eller for den sags skyldt skælde ud over.

Jeg synes friskolen fylder en lille hul - og genialt at Friskolen lejer sig ind i Fagskolens bygninger! Sikke en god måde at sikre ressourcer dvs. af den slags som er umuligt i en opstartsfase for en friskole. Og noget som mange skoler mangler: Det kreative side.

Håber der findes god lærer som kan både det kreative og faglige for de små, det er i hvert tilfælde en skole jeg vil følge og håber at det er et valg når min børnebørn skal i skole. Det er i hvert tilfælde et gennemtænkt idé. Godt fagskolen havde lokaler tilovers og de kun indgå et samarbejde - fremtidig skolegang kræver en del mere STEAM!

Herfra ønskes de alt held fremover, selv om jeg ikke kender dem så ved jeg de har klarede opstarten og det er en kamp i sig selv. Vores tid på friskole "efter skolens speciale" vil altid være husket med glæde, kedelig at økonomien ikke var tilstede. Og at de svageste børn røg som de første, uden sikkerhedsnet da PPR ikke kendte deres behov og hellere ikke var meget for at samle dem op igen.

Skoler vokser ikke som grundideen planlægger de skal, men når det kan justeres hvis budgetter vs elevtal kendes så klares økonomien også. Husk at alle skal vide hvad "budget" der er, overskridelser og elevkrav fra UVM, med en erfaren revisor, indarbejder både et efterslæb men også skaber det en solid økonomi kræver med det elevtal der er så udgifter kan justeres inden små problemer giver stor problemer. Børn har det med at blive der hvor de er glad - der skal ikke meget til for at holde børn glad. Voksne, de kan lære af børnene.

32 elever er svært at fastholde har andre erfaret i Odense. UVM dispensere gerne, i op til 3 år! Men mere væsentligt er jeres budget: Om I kan klarer jer hvis I kun får minimumstal dvs 24 og 32 elever og hvor længe ... <3 ellers ser det ud som en meget fornuftig og gennemtænkt idé for en skole. Og god supplement til Folkeskolen og Odense midtby.

Og går skolen med livrem og seler jvf økonomien dvs ligger deres budgetter efter forventninger, baserede på den aktuelle elevtal ved de reelt hvad de har for at de kan klare de sig. De skal også huske på der skal være mindst en elev på hver klassetrin!

Jeg tænker det også kan være en idé at forældre "køber" en andel i skolen dvs. således at hvis de rejser i stor grupper, at deres penge er tilbage som sikkerhed? På den anden side så bør en skole ligge deres økonomi sammen således at "alle kan være med" og en andel i skolen kan have betydning for "lige børn lege bedst". Men måske en model hvor de sikre "plads til alle"? Alle friskoler kommer til det stadie hvor forældre vælger andre veje ... så være parat, enten med opsparing eller "kaution". Det kan være en god sikkerhed så I ikke for udforventede gæld. Banker er dyr!

For Odense Kommune kan jeg kun sige at Kommunalbestyrelsen skal arbejde bedre sammen med byens Friskoler, for sker der svigt på friskoler er det faktisk Kommunen som skal samle børnene op. Det er i den sidste ende kommunens ansvar - og det skal Kommunen løfte i "samarbejde" med forældrene. Men ikke kun forældrene også ved PPR og byens specialklasser!

Jeg vil forslå at Kommunen samarbejder med byens Friskoler både så de følger skolernes udvikling på en måde at "konkurser ikke rammer uventede", eller de ikke overraskes med funktionsnedsættelse børn som ender handicappede af "ophold hvor PPR glemt at følge børnene", men det mest væsentlige således at friskoler med mindre rammer også kan tilbyde "børn med funktionsnedsættelse" inklusion i samarbejde med PPR på en måde der er fornuftig for alle børn: Det er almen viden at PPR ikke følger børn på friskoler så tæt som ved Folkeskolen ... logik siger mig at alle børn skaber Odenses fremtid. Vi må alle værne om dem, ikke kun almindelig børn med også udsatte, raske, syge og handicappede. Vi skal alle være i Odense. Uanset hvor vi går i skole.

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.