søndag den 4. september 2016

HTX, STX og HHX Adgangsforudsætninger for jer der er i 7. klasse i 2016/17Adgangsforudsætninger for jer der er i 7. klasse i år:

Uddannelsesparathedsvurdering (UPV): 5 hf i gennemsnit af alle standpunktskarakter til de treårige gymnasiale uddannelser samt sociale og personlige forudsætninger.

Folkeskolens afgangseksamen: Niveauet i UPV’en skal bekræftes ved folkeskolens afgangseksamen. Alternativt skal elever have mindst 3 i gennemsnit ved folkeskolens afgangseksamen til de gymnasiale uddannelser.

Elever med imellem 02 og 3 i gennemsnit ved folkeskolens afgangseksamen skal også til en obligatorisk vejledningssamtale for at få adgang til alle gymnasiale uddannelser. Elever med mindst 6 fra folkeskolens afgangseksamen får adgang til alle gymnasiale uddannelser uden krav til UPV.

Forbedredende tilbud, fx 10. klasse, højskole, frie fagskoler, almen voksenuddannelse, forberedende voksenuddannelse, ordblindeundervisning for voksne, produktionsskole, erhvervsgrunduddannelsen og ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. http://uvm.dk/Aktuelt/~/UVM-DK/Content/News/Udd/Gym/2016/Jun/160603-Bredt-forlig-om-gymnasiereform

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.