torsdag den 22. september 2016

Kan ordblinde lære tysk eller fransk? #ordblindeuge


http://www.emu.dk/omraade/gsk


Dr. Margaret Crombie er en Pædagogisk konsulent med speciale i ordblindhed, og hun forkser i læring  af fremmedsprog i skoler hvor moderne fremmedsprogsundervisning var ved at blive obligatorisk for alle børn.

Dengang var hun en underviser for ordblinde børn på fuld tid, og forældrene spurgt hende ofte om deres børn skal fritages for at lære fremmedsprog. Hun skriver:

Udsagn som: "Nå, hvis de ikke kan lære at læse og skrive på deres eget sprog, hvordan vil de nogensinde kunne klare at lære fransk, tysk eller hvad?" Jeg vidste ikke kender svaret på dette spørgsmål og søgte at finde det . Alle søgninger i Storbritannien var negative, og det viste sig, at meget få af de anbefalinger, der blev foretaget i Skotland havde nogen forskning fundament. 
Yderligere undersøgelser førte mig til to forskere i USA - Le Ganschow og Richard Sparks, og Le var god nok til at sende mig nogle oplysninger om det arbejde, som de havde gjort på den anden side af Atlanten. Det var en start, men da deres forskning ikke relaterer sig direkte til skole læring, besluttede jeg, at dette bør være emnet for min kandidatgrad, som jeg var ved at gå i gang med. Resultaterne var meget afslørende og i modsætning til rådgivning, der blev givet, at tale og lytte skulle ikke give problemer for ordblinde elever, fandt jeg, at de områder, gjorde forbundet med store vanskeligheder for de fleste ordblinde unge. Yderligere information om min forskning er publiceret i Ordblindhed Journal 1996.

Men dette ikke overbevise mig om, at ordblinde elever ikke bør studere et andet sprog. Det gjorde dog gøre det endnu mere vigtigt, at de rigtige undervisningsmetoder var på plads, og siden da har jeg brugt megen tid og kræfter i at identificere de tilgange og strategier, der er mest tilbøjelige til at mødes med succes. Jeg fortsætter med at opretholde en interesse i dette område af læring. 
Læs via ved at taske følgende link in i google.translate eller brug google til at læse siden på engelsk: http://www.languageswithoutlimits.co.uk/dyslexia.html
Youtube har en kort film om denne emne hvis du vil hjælpe dit barn. Dyslexic Learners in the EFL Classroom: Part 1 https://www.youtube.com/watch?v=icZlWT3bwgo

I et globalsamfund skal vores ordblinde elever lære fremmedsprog. De skal bare hjælpes og det er en stor opgave, og meget kan gøres for at lærer kan inkludere eleverne. Det ses på Part 2. Og hvor del 3 omhandler brug af PCer jvf ordblinde som lærer et fremmedsprog https://www.youtube.com/watch?v=8QamfQl9B_U


Multisensorisk .... 
systematisk, sekventiel, kumulative - hvor de bygger på hvad de har lært tidligere. 

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.