torsdag den 22. september 2016

Kære elev, forældre og skole! #ordblindeuge 40 #handleplan

At være i læse- og skrivevanskeligheder kan have alvorlige konsekvenser for et barns sociale- og emotionelle udvikling samt for barnets læring i skolen. Konsekvenserne kan være:
• lavt selvværd og identitetsproblemer
• dårlige kammeratrelationer
• indlært hjælpeløshed
• problemer med læseforståelse
• nedsat læselyst
• begrænset ordforråd
• begrænset mulighed for at tilegne sig viden
• forringet motivation og studielyst
• stress
• depression

Det kræver et særlig tæt samarbejde mellem hjem og skole at afhjælpe og kompensere for elevens skriftsproglige vanskeligheder. Dette værktøj er tænkt som et redskab til dialog mellem elev, forældre og skole i folkeskolen / grundskolen, så eleven i skriftsproglige vanskeligheder oplever sig reelt inkluderet i undervisningen trods sit læsehandicap. Handleplanen er fremadrettet og har dermed fokus på elevens potentialer og positivt samarbejde. Intentionen er, at der halvårligt afholdes møde med henblik på revidering af tidligere udarbejdet handleplan. Vi håber, værktøjet vil blive anerkendt politisk, så handleplanen bliver en naturlig del af skole-hjem-samarbejdet. Annette Klint, Læsekonsulent Kalundborg Kommune Christian Bach Andersen, VAOB – Vestsjællands http://roal.dk/new/wp-content/uploads/2015/03/ROAL_handleplansskabelon.pdf 


Vi afleverede denne til skolen men de mente ikke det var noget de vil samarbejde omkring.  Selvsagt blev skolesagen noget værre kaos og den næste skole regner med at jeg skal fjernes så kan de klare barnet helt uden ordblindehjælp, i en vanskelig sag hvor barnat i forvejen har stor faglige huller netop idet undervisningen har været sporadisk.

Der er ikke andet end finde en skole der vil opgaven men jeg fandt ingen og barnet vil ikke på efterskole. Derfor har PPR sat trusler i værk som virkeligt endt op med at jeg fik angst grundet vores sagsforløb og at den fjernelse da de mente alt var grundet min behov og min svigt og fjernede mit barn.

Sagen er kommunen ahvde ikke nok pladser og vi fik ikke noget jvf ordblindhed før sent i forløbet hvor vi gennemkuet deres ordblinde klaser ikke får alle fag jvf Folkeskoleloven og kan således ikke gøre retskrav på videre uddannelse. Angst, kampen om bare et IT rygsæk jvf vores gyldig rapport af 2010 er alt overkyggende og vi kommer ikke videre. Endeligt trist at det er sådan at i dagens Danmark så misforstås ordblindhed, hvor folk kan blive rigtig arrig og siger vi skal smutte.

Men hvordan står det til hvis børn svigtes hvem har ansvaret? Det er altid hos forældrene problemerne ligger aldrig kommunen. Så når I får jeres rapport gå udenom PPR de har intet at give jer, men find en skole som vil jeres ordblinde barn. Det er et massiv og ekstremt kommunal svigt da ordblinde brn ofte har andre problemer men hvis samarbejde med PPR ikke ender i andet end underretninger til BUF så er sagen jo klart at PPR ikke har fornøden ressourcer. Men skolerne har ingen ordblinde børn har jeg nået til ... der er få som f.eks sender 14 til Plan T som vi fik tilbudt i august trods dette visitation slutter i maj (urimeligt med tilbud der ikke eksister, forværrer det samarbejde der er) eller 24 pladser på Højmeskole uden fuld fagrække.

Hvor der findes en skole med overskud, som ikke kræver sanktioner eller mener deres ledere har særlige evner til at kan alt før de kender opgaven ved jeg ikke. Jeg kan kun sige: Sagen er tilspidset og der ikke har været det stor helt i Odense som for os således også ved Erik sagen Ulla Lauridsen fortæller om. Men alt er jo relativ - kommunen provede vitterligt alt de havde men betvivlede ordblindhed imens. Endeligt skørt når fagpersoner som så barnet præciserede dette og lærer ikke implementeret hjælp dvs IT som de andre elever trods ordblinde har brug for lidt mere .... som jeg læser rundt mkring.

Jeg er træt, har angst og mit barn vil bare på ingen måde i skole! Han har ellers været en eksemplarisk elev men pludseligt sagt han fra. Det tog også 10 års fejlhåndtering og skyldiggørelse, herunder et voldsomt anbringelse og mange ganges mobning samt beskrivelser af at han er dum og dovne. Kommunen vurderer det er mit behov ikke hans når jeg kræver indsatser samt levere intet de reelt lover ... det er en sagsbehandlingsfidusmageri der efterlader alle træt og tvær. Jeg er klar over kommunen ingen penge har men bedt om de kommer med til Fredrecias i næste uge og ser messen. Måske vil det går op for alle parter det de lover skal gøres hvis vi skal videre.

Vores psykolog advarede imod dette tilgang og krævede jeg finder en skole selv. Men hvordan ksla jeg dette hvis det tilbud vi mangler ikke findes i Odense? Eller værre hvis det ikke findes når jeg spørger for jeg har set at alle andre kendt til væsentlige stor muligheder undtagen os. Også de skolledere som havde haft mit barn.

Sådan går det når PPR betvivler og så bliver klar over papir var udtaget min drengs sag .... men vi er fastlåst alle er i et mudret sted. Jeg forslået vi tager det messe og ser på hvad min dreng selv vil bruge som et udgangspunkt og får en IT rygsæk som enten plan T eller ordblindeklasse udlevere og justerede som vores seneste skoleleder forslået ... men ikke blev noteret i referatet da det var selvsagt.

Det er skolelderen som skal alt dette men vi har ikke besluttet os ednu og håber der falder en ude af himlen som er dus med det vi har brug for og hvor han/hun kender personalet som vil tage opgaven videre. Jeg gøre det gerne selv men må sige jeg vil også bare være mor og videre med mit liv. Sagen har kostede mig ca 700 000 i gæld og 10 år af mit liv. Det er ikke let at være 2e dvs ordblind og højt begavede med sociale problemer som stammer af mange års håndtering som autist, kriminel eller måske også GUU/GUA men jeg tror det reelt er bare asynkronetit som er pga sagens forløb. hertil alt overskyggende angst. Angst for hvad BUF kan finde på selv om jeg ved min forældre evener er ikke problemet, men det er samarbejdet som halter. Jeg er ikke den eneste part og alle er presset.

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.