fredag den 30. september 2016

Oktober er #ordblinde måned #ordblindeuge #skolechat(Advarsel: Beklager det henviser mest på engelsk denne gang!)

Alle lærer som arbejder i specialklasser kan have gavn af disse. Jeg tror jeres tid er godt givet ud her fremfor ... tja, snake oil treatments som https://richarddawkins.net/2016/09/the-dangers-of-snake-oil-treatments-for-autism/ og hertil kan jeg sige det samme gælder for ordblinde og værst er at centerklasser endeligt bare er en reperation af børn for de ting jeg skriver her bør alle lærer have med sig. 


Den næste artikel er Slow Processing Speed and Anxiety: What You Need to Know


Først i dag forstår jeg den hele sammenhæng. Børnenes forarbejdshastighed har været kendt siden før drengen startede i skolen. Skaderne i dag jvf læsning, skrivning uden ergoterapi osv er vores tab. Juice findes ikke ... men det er langt værre end juice min familie manglede. For alle de gange vi ikke kun forsvare os ... og bare tavs kiggede med eller blev dybt ulykkelige. For noget vi ikke kan diagnosticere os for men vi lever med.


Bøger til ordblindhed er 3. stk hvoraf 2 er i danske biblioteker. Disse er ældgammel men hovedsagligt har meget lidt ændret sig. 

Den lettest af alle er (og sjovt nok kun være skrevet til børn med autisme):

The secret Life of the Dyslexic Child: A Practical Guide for Parents and Educators 
lidt kan læses herDiagnosing Learning Disorders, Second Edition: A Neuropsychological Framework er så meget spændende.


Forarbejdshastigehed ... processing speed dvs børn har 3 af 4 dele af wisc som er tip top men den sidste https://books.google.dk/books?id=LVV10L62z6kC&printsec=frontcover&hl=da#v=onepage&q&f=false

Den mest forsknings baseret er, og findes på NOTA som bånd og i Kbh og Aalborg er:

Living with dyslexia: The soccial and Emotional Consequences of Specific Learning Difficulties
 barbara riddick og den findes som lydbog på e17 og den ægte bog på bibliotek i aalborg og kbh. Igen med spændende referencer jvf autisme og bias i forskning og tager 14 timer at lytte til. Kap 1, 3 og 5 var spændende så længe. Bogen fortæller om basale ting vi ikke mødt i mit barns støtte og skolegang. Du spurgte aldrig og jeg har ikke fordøjet det som skete med ham.Tænk, det skrives sjovt nok også i dag? I Odense?
IQ fejler intet men barnet læser ikke ... igen en klart tegn alle taler om!
https://books.google.dk/books?id=oGDPZ6Fe-kgC&printsec=frontcover&hl=da#v=onepage&q&f=false

De tre bøger jeg nævnt findes også på google delvis, men bør læses som helhed. Det er umådeligt trist at lærer i skoler i dag har deres egne styringsmetoder og det afspejlses i at så mange børn faktisk bare bliver syg af at gå i skole.  Det forståelse for helheden havde jeg nok ikke fanget uden at vi kom igennem anbringelsen og specialklassen. Inklusion har langt vej endnu, og endeligt indser kommunen der er problemer men børnene og angst men disse børn skjules af PPR og BUF faktisk bliver de fejl anbragt når det er pga indlærings problemer fordi ingen lærer vil nævne de bare ikke fik det resultat som de treode de kunne. Det er kommunens hul i budgetterne. Mennesker som ikke ved nok om årsag og virkning. Og mennesker som ved en del om årsag og virkning. Skruer kan bankes ind i beton men det bliver aldrig pænt eller holdbart,

Skolevægring er ikke forældreskabte. Selv om det jvf flere nemmest tilskrives forældrene. Sociallovens paragraffer og pålæg har nu slet ikke virket som socialrådgivere og PPR regnede med. Vi er en af de sager hvor PPR i 2011 vil kræve barnet skulle på Ungdomsskole ... sjovt PPR kom med det tilbud. Men når Folkeskole i Odense levere syge børn er jeg glad for vi slap, desværre leverer friskoler også syg børn. Efterskoler - tja, du skal vide hvor mange forældre ved de overbelaste deres børn men hvis de siger dette så tager kommunen affære. Sikke en masse folk gøre for at få flyttet fokus, og få fred.

... 

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.