lørdag den 17. september 2016

Ordblinde under 18 år bliver svigtet #ordblindeuge #odense

http://www.e-pages.dk/ugeavisenodense/420/


Ordblinde under 18 år bliver svigtet
Hvis du er ordblind, er der ikke meget hjælp at hente, før du fylder 18 år, men det vil kursusvirksomheden Ordblindetræning gerne ændre på. På havnen i Odense har firmaet derfor startet private hold op for unge dyslektikere 
Havnegade: Stjerneskibet ved Odense Havn er et samlingssted for nytænkning, og her hører en afdeling af den forholdsvist nystartede kursusvirksomhed, Ordblindetræning, naturligt hjemme, for ifølge medindehaver Thomas Mose er der behov for forandring på området. 
- Reglerne er sådan, at ordblinde folkeskolelever ikke kan få den hjælp, der er nødvendig, fordi skolerne har sparet på udgifterne til ordblinde, siger han.
Kursusvirksomheden har siden slutningen af maj 2016 tilbudt undervisning for enkeltelever eller mindre hold i både hverdags- og weekendforløb ved Odense Havn.
-Vi hjælper dem med at genkende lyde og giver dem nogle redskaber, så de kan lære at lære selv, og vi inddrager digitale redskaber, som er til stor hjælp, siger Thomas Mose, der er uddannet skolelærer og ordblindelærer og har en kandidatuddannelse i dansk og didaktik. 
Succesoplevelser
Han sidder i et undervisningslokale sammen med de to ordblinde elever, Emma Flænø Kalhøj og Isabella Storm på henholdsvis 13 og 12 år, som er i gang med et intensivt ugekursus. 
Thomas Mose tager et hæfte frem og hjælper sine to elever med at dechifrere sig gennem bogstaverne til ordet kosteskaft. 
- Der er forskellige lyde, der lyder ens, men staves forskelligt, og dem kan vi analysere og gruppere og på den måde få styr på lydene, siger han.
Pigerne noterer i hæftet og laver en form for hjælpenoter, som gør, at de pludselig også kan oplæse ordet spytklat, og for tilskueren er det svært at se, at de har læsevanskeligheder. 
- At kunne se de to piger møde hinanden i det her lille fællesskab, hvor de ser hinanden som helt normale og søde piger med de samme vanskeligheder med
at læse og stave og grine lidt af det, er jo fantastisk. Men det er ikke småord, vi staver, og det er meget væsentligt for elever med ordblindhed. Hvis du får at vide, at du skal læse de simple tekster med Søren og Mette, men hellere ville læse Harry Potter eller om kærlighed, så sakker du altså agterud som teenager, og derfor er der mange hensyn, der skal tages, når man håndterer ordblinde, siger Thomas Mose. 
Misforstået inklusion 

Underviseren er meget forundret over, at indsatsen overfor ordblinde er blevet nedprioriteret i folkeskolen i forbindelse med de seneste års sparepolitik. 
- Det hedder inkluderende undervisning ikke at tage ordblinde elever ud i hjælpeundervisning, og hvis en skoleleder tager den regel i brug for at spare på skolens budget, er han i sin gode ret. Men så snart en ordblind fylder 18 år, er det staten, der skal betale, og i VUC-systemet er der mange flere ressourcer og næsten ubegrænset hjælp at få. Men hvad nu hvis de voksne var blevet hjulpet meget tidligere i folkeskolen, spørger Thomas Mose med en alvorlig mine. 
Han mener, at der skal skabes mere fokus omkring problemet og håber, at politikerne vil se det fornuftige i at sætte ind med en tidligere indsats, hvor uddannede ordblindelærere bliver tilknyttet undervisningen i folkeskolen. 
- Problemet er, at der er to forskellige kasser, der skal betale for hjælpen til de ordblinde. Når man tænker på, hvor mange penge der bliver brugt på ordblindeindsatsen til voksne i forhold til skolebørn, er det utroligt at vide, at de penge kunne være investeret på en meget mere effektiv måde gennem en tidlig indsats. Jeg kan ikke se, hvorfor man skal vente, til de ordblinde er 18 år før de bliver hjulpet, siger han.

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.