lørdag den 17. september 2016

Ordblindeforeningen: En skæv indsats #ordblindeuge

Ordblindeforeningen: En skæv indsats

Odense: Hos Dansk Ordblindesamfund efterlyser man en mere målrettet hjælp til de ordblinde i folkeskolen.
Formand for ordblindeforeningen på Fyn, Lene Baasch, fortæller, at antallet af forældre, som føler sig frustreret over en manglende indsats på området har været stærkt stigende de seneste år.
- Jeg vil ikke skære alle over en kam, men der er nogle skoler, der nærmest betragter situationen, som om der ikke findes nogle ordblinde i folkeskolen, så der er faktisk alt for mange, der ikke får den fornødne hjælp, fortæller hun.
Formanden er opmærksom på, at der er vilje til at hjælpe, men at indsatsen ikke står mål med intentionerne.
- Det er fint, at der bliver tilbudt en test, der skal afkode, om eleverne er ordblinde, men det er langt fra tilstrækkeligt, hvor mange der bliver gennemført, og det er noget, vi kæmper meget med, siger hun og forklarer, at hjælpen i al for høj grad kommer for sent.
- Sådan som systemet er nu, er det først, når de ordblinde er fyldt 18 år, at der bliver åbnet tilstrækkeligt op for hjælpen, og det er jo ærgerligt for de ordblinde, der kunne være hjulpet i en tidlig alder, så det står temmelig sløjt til, siger Lene Baasch. http://www.e-pages.dk/ugeavisenodense/420/

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.