onsdag den 28. september 2016

#ordblindeuge #odense #skolchat Ordblinde kan lære at læse ... vælg metoden med omhue! #odense prøver at læse med fingrene


http://www.tv2fyn.dk/artikel/ordblinde-laerer-laese-med-fingrene


Om en måned skal Odenses skolers læsevejledere høre om, hvordan tapping kan hjælpe de ordblinde elever.
Læsevejleder på Munkebjergskolen mener, at efteruddannelse altid er godt, men hun understreger også, at kurset ikke er en garanti for, at det bliver lettere at være ordblind i folkeskolen.

- Jeg kan godt frygte, at vi ikke får tid til at tage det op i dagligdagen, hvis vi ikke får ressourcer til det, siger hun.
Hvis det er et barn som ikke klarer finger metoden så er den god gammeldavs VAKS system til rådighed i lærer middel centralen ... hvor det ikke er brugt længe. Netop idet lærer ikke havde ressourcerne. Hertil kan nogle børn sendes til Højmeskole i 4. klasse eller til Plan T i 8. klasse men igen når skolerne får dem hjem igen skal lærer have tid og overskud til at fastholde principper der netop virker for dem.

Børnene føler sig ofte meget alene og genert at deres ordblindhed ... og her er makker dannelse måske vejen frem, dog ikke altid. Som med højt begavelse kan børn med fordel samles for at de ikke er mutters alene om noget ingen andre forstår. >Det er altså ikke helt nemt at normale mennesker forstår hvad ordblinde unger gennemgår<


Et af de vigtigste spørgsmål i løbet af ungdommen er spørgsmålet "Hvem er jeg?" For en unge med ordblindhed er dette spørgsmål mere kompleks på grund af problemer i forbindelse med deres funktions nedsættelse. Disse børn har ikke kun bekymringer om "Hvem de er?" men også en del om "Hvad er de i stand til at gøre?" Deres selvværd er også væsentligt. Alle unger tumle med dette, men spørgsmålene kan blive intensiveret i ordblinde unge. 
Hver unge der er på tærsklen til voksenlivet, stiller sig selv spørgsmålet, "Hvem vil jeg være? Din ordblind teenager spekulerer på, om hvorvidt hvad denne ønsker at være, og om det kan blive hæmmet af deres indlæringsforskelligheder. Vil de være i stand til at være en forfatter? Vil de være i stand til at arbejde et job, der kræver en masse læsning? Vil de være i stand til at arbejde i et erhverv, der kræver en præcis viden om tal, eller som indebærer evnen til at følge komplekse instruktioner?

Sammen med hormonelle forandringer og udviklingsmæssige problemer, alle unger står over for, kæmper din ordblinde unge dermed med flere usikkerheder end andre børn. I gymnasiet hvor akademiske fag er svære, vil det med at vælge og blive accepteret af en skole eller et universitet bliver et problem, og lektier og test eskalere. Faktisk allerede i 7. klasse.
Som forælder, er du ikke så involveret med dit barn på en daglig basis, som du var, da de var yngre. Men på en emotionel plan er du lige så vigtig. Det er vigtigt for forældre at vide, at de er deres børns afgørende støtte i deres ungdoms år. Omkring gymnasiet, er det absolut nødvendigt at en ordblind unge har alle støtte systemer på plads. Venner, familie, lærere, trænere, rådgivere og mentorer eller præster har alle en vigtig rolle i at vejledende teenager. Når det bliver hårdt (sådan går det helt sikkert) vil disse trække din teenager igennem. Derfor er tidligt opbygning af et støttesystem for at klare problemerne med ordblindhed helt afgørende.

Teenagere med ordblindhed som ikke udvikler disse støttesystemer eller som ikke får en korrekt diagnosekan gribe til stoffer eller alkohol for at lindre stress. Følelser af frustration og angst kan dukke op. For at komplicere tingene, når teenagere så desperat ønsker at passe ind. Mentor som har hjulpet børnene bliver pludseligt ikke helt så brugbart som før og kan være med til at din unge føler sig udstillet som at værende anderledes. I disse år, kan teenagere blive rebelsk på selve disse støttesystemer, de har brug så meget. Prøv at være fast men kærlig under disse problematiske år. Husk at dig og teenager vil komme igennem denne periode, og at fremtiden for din ordblind teenager kan være så lyse som andre børns. Kilde: The secret life of the dyslexic child: A practical guide for parents and educators. By Robert Frank and Catherine Livingstone

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.