mandag den 3. oktober 2016

Hjælpeprogram til ordblinde i afgangsprøven i retskrivning #skolechat #ordblindeuge


Hjælpeprogram til ordblinde i afgangsprøven i retskrivning
[22.01.2014]
Nyt forsøg giver elever med læsevanskeligheder mulighed for at benytte et ordforslagsprogram ved afgangsprøven i retskrivning.
Elever med særlige behov har indtil nu ikke kunnet benytte ordforslagsprogrammer ved retskrivningsprøven i 9. klasse. Men nu sætter undervisningsminister Christine Antorini gang i et nyt forsøg, hvor skolen kan tilbyde elever med særlige behov som for eksempel læsevanskeligheder at benytte ordforslagsprogrammer ved prøven i retskrivning.
”Vi skal støtte alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Og elever med for eksempel læsevanskeligheder skal ikke bremses unødigt ved ikke at have adgang til et hjælpemiddel, som de allerede benytter i den daglige undervisning og ved de andre afgangsprøver. Forsøgene skal nu undersøge, hvordan vi bedst muligt tilbyder eleverne ordforslagsprogrammet ved retskrivningsprøven,” siger undervisningsminister Christine Antorini.
Forsøget skal se på, hvilke muligheder og virkninger ordforslagsprogrammerne har. Første del af forsøget bliver afholdt ved prøveterminen maj/juni 2014. Forsøget fortsætter i maj-juni prøveterminen 2017.
Som udgangspunkt deltager alle skoler med særlige behov i forsøget. Derfor skal skolen intet foretage sig.
Hvis skolen ikke ønsker at deltage, skal framelding ske til: fp@stukuvm.dk senest den 1. december 2016. I mailen skal fremgå følgende oplysninger:
Skolens navn og institutionsnummer
Elevens navn og klassebetegnelse

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.