lørdag den 29. oktober 2016

Når børn ikke går i skole og forældre er uenige hvor PPR hidkalder BUF
Det tog 4 år at få det FKU lavet. Jeg havde ingen kendskab til børnefaglige udredninger af august 2011 og november 2011. Jeg anede ikke disse var opstartede eller lavet og blev ikke gennemgået med os - ikke at en gennemgang betyder noget i kommunen da de skriver og skriver. Det jeg vidsre var at i juni 2011 blev sagen lukket og vurderede at der ikke var begrundet årsag for at lave en FKU. Faktisk havde jeg fået pågældende rådgiver januar 2012 så hun kun lave børnefaglige undersøgelser.

Det var ingen planer om en undersøgelse i samarbejde. Det værste de to gjor var at fortælle mig børnene sover hjem men skulle møde på et opholdsted om dagen hvor de to planlagt en ufrivillig og permanent anbringelse dvs stedet anede ikke det var tale om udredningsforløb som jeg fik forklarede men jeg deres medarbejdere var det en permanent fortagende. Tilsynet afværgede sagen i september 2012 fordi tilsynet fandt stedet uegnet til min børn. Det forhindrede ikke kommunen i at akut placere dem i oktober 2012 i dette steds og nabo institutions "fælles sommerhus" afskårede fra alt og alle .... hvor tilsyns rapporter beskriver beskriver alverdens for at ingen fra tilsynet skulle forstyrre børnene det tydligvis var projekterede og onde væsener. Noget ingen som kender min familie havde kendskab til.

At det ikke kun opstart es eller laver en forældre kompetence udredning, vel og mærke afvist og aflyst som ubegrundet juni 2011 før sommer 2015 fortæller lidt om hvor nemt det er for kommunen at styre sager. At jeg intet anede om undersøgelser af efterår 2011 siger lidt om deres intern kaos.

Når de ved tilfælde fik en underetning fra vores udlejer som både vil have lejligheden rømmet og faktisk havde fiktive vidner idet de vil sælge bygningen .... I en sag hvor kommunen vidste der var afgivet misvisende oplysninger fortæller noget om deres desperation idet jeg SELV underetede ankestyrelsen ifm. kommunen trak min søns sag ud og hans skolegang havde brug for massiv støtte. Jeg vil dog ikke anbefale forældre underetter Ankestyrelsen idet kommunen selv sender det de skriver og Ankestyrelsen får oftest noget ala nomade familie eller ala samarbejde oplysninger hvor de ikke løser bilag eller besidder andet end jurister og få børnesagkyndige som oftest ikke er klædt på til det mere sjælden og komplekse sager. Ankestyrelsen antager at kommunen sikrer at børnene trives og her er antagelsen at ved hver tvivl så skal forældre overvåges da pædagoger, lærer og socialrådgivere altid er profesiobelle i deres virke. Skolesager vil altid have i retssale idet hverken dommer eller børnesagkyndige reelt firstpr implikationer ved fejlslåen skoletilbud eller anbringelser

Det jeg undrer mig over er at kommunen skjulte en anden underetning her fra forældre i vores tidliger skole som vi anmeldt til tilsynet skrev. Kommunen skjulte også at deres og UVMs tilsyn opdagede det selvsamme bekymrende forhold jeg beskrev. det var alle børnesagkyndige og dommer ligeglad med da kommunen vælger hvad der skal vægtes i en børns sag. Her var det tale om forhold som bl. a. beskrev børn med funktionsnedsættelser svigtes. Trist var at disse firhold var forudsigeligt og kommunen har advatede inden der gik gjalt.

Faktisk stammer hele vores sag fra PPR som "glemt" at give BUF fyldensgørende oplysninger og hvor kommunen ikke handlede ved bekymrede skole forhold men tvang barnet tilbage i en skolesituation, hvor barnet kom til skade, uden at de reekt undersøgte om barnet reelt profiterede af stedets tiltag - nemlig havde PPR reelt noterede sig mangler og behov men ikke havde nogen intentioner om at rette op.

Det få som noterede sig var at tvangsudredningens psykolog faktisk anbefalede det samme som jeg ansøgt om i 2011 blev ikke forstået i retten: Konkret og reelle implementering af en grundigt udarbejdet ordblinde handleplan lavet af PPR en uge inden vi flyttede til kommunen var en lige så væsentlige del således som skolens miljø. Med andre ord skete det at en ekstern psykolog bekræfter "ordblindhed" men overser "bmsf".  At hans behov var reelt som jeg forklarede men af uvisse årsager misforstår BUF grundlaget for hans skoleplacering idet deres medarbejdere hverken kendt til konsekvenser når ordblindhed ikke håndteres eller det trivsels problener som er vanlig for BMSF børn inden skolen hjælper dem. Faktisk .... er det lidt som om BUF havde kun en ærinde: Fjern moren. Det er en ulykkelig dag for moren. Trist at det opståede fordi socialrådgiveren manglede viden om tolkning af det reporter PPR havde lavet, hvor det hun selv får lavet ikke var fyldesgørende. De fjernede mig og handlede uprofesionelt. for ellers var sagen løst og ikke med skoleskift hvert år i 5-6 år. Husk som forækdre opldvede jeg kun at skolen var valgt i enighed med mig i 2010 hvor jeg påpegede området skolen evt. skulle have guidning til, guidning som PPR afvist og skolen ikke selv opsøgte.

Det som BUF fik leverede fra pædagoger, bemærk ikke psykologer, men "pædagoger" var så anbringelses grundlaget i sagen. Selvsamme mennesker som udført og overså deres metoder var ulovlig magtanvendelser, og hvor deres handlinger samt evne til at tolke uden fornøden faglig balast gav oplysninger baserede på fordomme og gisninger. BUF undlod at stoppe disse magtanvendelser helt indtil efterår 2015. BUF sikrede sig hellere aldrig om pædagogerne havde det firnøden personlige resoyrcer.

Netop det grundlag jeg sagt til ppr de må finde et andet skole til ham, grundet skolens valg af pædagogik i efterår 2011, gentog BUF. Det jeg nægtede var at gå i dialog med mennesker som jeg selv, via et tilsyn uden min viden, andre "avis" sager tydeligvis havde et mangeårig miljøterapeutisk tilgang som indebar "fastholdelser", "førergreb" og "spejlning" uden at have andre at spejle sig i som redskaber. Hvor jeg ikke forstillede mig at BUF vil udvide deres metoder med "sommerhus ophold", "tvang i skole" og hvor alt dette foregik uden supervision af børnepsykiatri og lign.

Faktisk sikrede BUF ikke nogen form for dialog eller supervision ved bekymrende tilbagemeldinger før flere år senere hvor tilsynet ifm. et andet barn fik en bekymrings skrivelse.

Først efter mange år skulle personalet oplæres og pædagogikken og stedet fik en udrensning. Det virkede ikke og samtlige ansatte blev fyret / sagt deres stillinger op fra stedet - jeg er usikker om den som blev fyret eller om ledelsen som overtog manglede pædagogisk opsyn når jeg nærlæser tilsynets sag idet ledelsen påståede hele vejen igennem deres arbejdsplads ikke i mange år anvendt magt. Ledelsen fastholdr strengent børnene stortrivedes.

Inden jeg bedt om skoleskift havde skolen et tryg og fornuftig samarbejde med psyk osv. Ikke at min børn havde behov for lign foranstaltninger men hvor syge børn oplevede inklusion og profesionel hjælp. Andet havde jeg ikke accepterede som sygeplejerske.

Jeg troede at PPR vil følge os og troede det jeg aftalt med PPR var "aftalt". I dag kan jeg læse at PPR vitterlig er en administrations organ som på ingen måde forstår lmplikationer af hvad det vil sige hvis specialskolen ikke levere det ordinerede hjælp jvf. det barnet er udredt for.

PPR sikrer sig hellere ikke om ekstern hyrede og specialskolen har en god dialog og formåer at samarbejde omkring et barn. PPR deltager ikke og supervision nået ingen. Det kom bag på mig at parter havde så stor konflikter jvf mit barns behov at samarbejdet var gået i stå mellem dem. Jeg anså alle son yderst kompetent i deres egne område og dog kiksede det. Jeg troede jeg var alene om min oplevelser af mangler. Det som undrer mig er at psykologen, som ellers var smadder dygtige, ikke opdagede at parter havde forskellige meninger. Hun vidste jeg var tungnem på dette område.

Nu hvor PPR flytter os og fjernede alle samarbejdsparter .... hvor jeg skulle gå med til at en folkeskole får barnet uden viden og resourcer så siger det alt om sagen.

Jeg må sige BUF kun bruges til at gennemtvinge valg af PPR .... Jeg er dybt rystede over at se hvor nemt PPR og BUF undlader fagpersoner reelle anbefalinger og hvordan mit barn lider idet kompetencerne enten slet ikke er tilstede eller har modstridende idéer hvor valg træffes udefra stedets behov og ikke mit barns.

At det er i kommunens regi kutime at fjerne forældre for at gennemtvinge skoletilbud (og i vores tilfælde også eksterne fagpersoner samt ekspert foreningens anbefalinger ) er bekymrende ift at den en skole  som skulle have ham kun selv se at de mangler resourcer og viden og den anden slet ikke mangler ekstern indblanding. Sjovt nok var alle enige i at jeg skulle fjernes på trods af det var prøvet i 3 år uden at sagen blev løst .... Faktisk havde vi værre problem er i 2015 end 2012 at starte udefra.

Hvordan skolerne klarer inklusion og handicap fortæller vores forløb så en trist histori at flest ikke magter at høre hele forløbet i detaljer. Og vi som familie oplever hukommelsestab af det ringeste perioder således står vi forsvarsløs når nogen feber op i det vi glemt for at kom videre på.

Jeg forstår bare ikke hvordan centret undvigende ordblind hjælp og at BUF fastholder ordblindhed ikke er et handicap. Især fordi centret påpegede både det kom bag på dem at hans behov var så massiv og at det hjælpemidler han har brug for kun delvis findes i skolerne dvs. Han er nødt til at undvære skolebøger idet kommunerne fravalgt formatet han vil få gavn af. Uden at centret kendt historien om hvad der sker hvis et barn ikke kan læse og skrive på lige for med klassens øvrige elever troede de deres løsning vil virke, men en kort kurses i ordblindhed vil få deres fejl opfattelse rettet. Om sagen så mere er at skoleafd. Ikke kan påvirkes er noget andet for det er deres sektor som bør sikrer alle børn med handicap har grundskoledtof i det formår barnet skal bruge. Faktisk er sagen det at børn i 7-9 klasse "opbevares" i diverse skoler idet PPR ingen økonomi har til flere ordblinde eller autuster i folkeskolen. Projekyet som gavner højt begavede børn er lukket.

Det var netop et manglende plads i 2011 som endt i en ondt spiral. At PPR kan forsøge 1000 krumspring og undvige det vi og andre opdager barnet skal hjælpes med mens BUF bruger penge på dyr undersøgelser og pålæg samtidig med vi som familie slides op forstår jeg ikke. At det gøres på samme måde i år som 2010 dvs BUF anerkender ikke handicap skræmmede mig før idet at jeg har før set hvordan ledelsen lukker omkring sig. Det kostede os mit barns skolegang som ingen nogensinde vil inddrømme. Men kostede kommunen rigtig mange resourcer uden at klmmunen fik noget brugbart igen.

Jeg forstår i dag hvorfor udsatte førbliver udsatte. Kommunens indsats levere børn og forældre med ringere kompetencer end før disse indsatser starter. Familier taber økonomisk, følelsesmæsdigt, snolemæssigt og får ikke brugbart viden jvf børnes behov da kommunen fjerner alle kurses muligheder mm. Med mindre forældre vælger det sted til de er i. Og opgiver. Desværre fik vi tilbud som manglede kompetencer men havde ikke overskud til at kæmpe for at tilegne sig disse. Stedet er faktisk en af kommunens bedre afdelinger men de slides også. At BUF og PPR hellere ikke nægtede at se det de gav os var yderst mangelfulde tilbud som oftest var af meget ring pædagogisk standard og uden lærer som magtede opgaven dvs deres uddannelse dækkede ikke over inklusionsdelen og deres ledelse kun ikke implementere mere end de kun klare ER frustrerende.

At kommunen har ansvaret jvf principsagen 159-12 som var afgjort i vores sag er en joke for alle ved mennesker ikke kan tage ansvaret for det de ikke selv ved.

Og ind imellem har kommunen hellere ikke alle svar .... for de trods advarsler så er min børns sag, en sag hvor besparelser gik udover børnenes trivsel idet området var styrede forkert og ikke udviklede sig og hvor  kommunen ikke havde fagpersoner som kunne samme opgave. At ledelsen fastholdt at få fagpersoner det var skulle købles på skulle arbejde uden at se barnet eller indsatsens virkning er ikke stedets eller parters skyldt. Det er PPR som definetede rammerne .... og hvor både  ordblindhed og bmsf  var negligeret pga. manglende oplæring af lærene er bare et lille dråbe i en komplekssag.

At vil fjerne en forældre som påpeger hullerne samtidig med at stemple et barn uretsmæssigt med tung indlærings problemer når det drejer sig om ordblindhed og manglende undervisning betyder kommunen svigter igen i dag som i 2010. Jeg har noget rystede i hvor let PPR kun ændre en sag, uden relevant test men med subjektive vurderinger uden at de selv undersøgt barnet.

Trist når kommunen ikke er klædt faglig på og lukker omkring sig selv. Pengene kan kun bruges en gang og som jeg skriver ved jeg det er børn i 0 og 2. klasse som står og skal lige nøjagtig det igennem vi lige har været igennem. Oftest være uden skoleskift men med pålæg, og afmagt og hvor forældrene samt barnet opgiver. Uden fornuftihe resultater for det kun kommunen gøre bedre hvis kommunen bare havde kompetencerne og ikke i et alt for tæt topstyring. Nogle gange er det bare for mange led mellem toppen og bundet .... og historier ændrer sig mellem lag. Jeg tror ikke nogen ved hvad det forgår og udenforstående uden ekspert erfaring vil hurtigt kun få sagen til noget mudret noget. Det er i hvert tilfælde altid mistet når en projekt vælter.


Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.