tirsdag den 25. oktober 2016

Underretning


Distriksskole Rosengårdsskolen. Adresse på dagpleje/institution/skole:
Distriktskole, som ovenfor men har aldrig gået på skolen Klassetrin: 8

Hvilket børnemiljø tilhører barnet: Rosengård / Kragsbjerg

Behov for tolkebistand: Nej

Er PPR, tale/hørepædagog, ergo-/fysioterapeut eller andre relevante fagpersoner inddraget i sagen?:

Ja
Er der en konkret hændelse, som ligger til baggrund for underretningen? Eller er det med afsæt i barnets generelle forhold/trivsel?

Ja, barnet kommer ikke i skole. Der er skoletilbud til ham , mor ønsker ikke dette tilbud. Ligeledes har hun meddelt at hun ikke ønsker som loven foreskriver at hjemmeundervise ham . Der er takket nej til tilbud fra distiktskolen om enkeltmandsundervisning. Så de muligheder der er i forhold til folkeskoleloven er udtømt. Har fået siden maj tilbud om diverse skoler, men finder altid fejl ved skolerne eller mangler hos PPR. Aktuelt er mor inviteret til møde mandag den 12 spetember2016, hvor hun ikke kommer, der bliver sms og ringet og konsekvensen af et langt sagsforløb resulterer i aktuel underretning. Dette er mor vidende om idet der er meldt til mor, at såfremt ikke det lykkes med skolegang denne gang, så vil der blive underrettet til sociale myndigheder. Der er aktuelt klagesagsbehandling parallelt kørende i SPPR ( specialpædagogisk afdeling) og i skoleafdeling. Mor ønsker udsættese af skoleforløb til klagesagsbehandling er slut, denne pågår nu, Der er ikke hjemmel i folkeskolenloven om udsættelse af skolegang. Langt sagsforløb fra barnet stopper i skoletilbud i Centerklasseafdeling Pårup. 
- aktuelt ligger der ingen afgørelser i sagen dermed kan klgen ikke behandles. Måske sådan Odense Kommune står uden klager i Klagenævnet?
- distriksskolens ekelndt undervisng var af en lærer som tabt barnet i 2011 ... er det et tilbud eller mobing?
- værst er at han bør være i 9. klasse men tabte et år pga anbringelsen, samt hullerne er meget stor som ppr skjuler ... hvad de får ud af det forstår jeg ikke
- mødet den 12. september havde jeg en aftale ved Lægen jvf mit barn og sagt jeg ikke kan deltage dvs. første møde på et år hvor jeg varsles med 2-3 dage og ikke kun være to steder samme dag.
- hun sagt jvf båndoptagelsen at hun IKKE vil underrette og konkret var enkeldtmands undervisning ikke tilbudt andet en tankerne hun luftede dvs. som med alt snak
- distriksskolen drøftede aldrig skolegang med os da de ikke er aktuelt efter aftale
- han kommer ikke i skole da Paarupskole tilbud belv stoppet af PPR, jeg bedt om han bliver ved hos dem for netop at undgå denne situation, men det var internt aftalt og han tog skade af at være hos dem. De forslået han hjemmeundervises pga 10. skoleskift og hans tarvUdvikling og adfærd:

Barnet er alment til meget godt begavet, beskrevet som højt begavet med specifikke læringsvanskeligheder i læsning og matematik. Kommer som sagt ikke i skole.

Han har kun problemer i matematik, dansk og skrivning grundet PPR ikke sikrede han får rette undervisng på 5. år.
Familieforhold: Bor med mor og storesøster Oplever mors evne til at se sin søn behov som mere særlig end det vi som PPR og fagfolk oplever. Der er en historik omkring forhold i relation til kommunen, som har stor indflydelse på fortællingen om eleven. Fra Pårup skole forlyder det at han er en sød, venlig, godt opdraget dreng , ham kom hver dag med to fraværsdage grundet tandlæge. Og skoletilbuddet stoppede for di han netop gerne ville være almindelig og i almen skole, efter at have gået til konfirmationsforberedelse med elever fra Munkebjergskolen. Jeg tænker at det er mor, som hindrer ham i at komme i skole, ligesom hun fortæller at hun ikke kan få ham med til møder, som er indkaldt til. Jeg har kun talt med ham via mors telefon.

- wow sikke en anklage! Det er grotesk ...Skoleforhold: Har siden hjemtagelse i 2015 haft et skoleår på Pårup skole i centerklasse. stoppet juni 2015, der har været tilbud om Højme læseklasse, Rosengårdsskolen distrikskole, tilbudsskolen, friskole Albani, enkeltmandsundervisning. Der er åbent tilbud om skolegang på tilbudtskolen, som kvalificerer sig ved at kunne tilbyde relevant undervisning til eleven.

- disse tilbud har været drøftet men både konsulent og psykolog som deltog og klokkeklar "problemer" ift mit barns behov.
- friskolen kan ikke samle så stor en opgave op
- tilbudtskolen nægtede både psykolog og konsulent samt de kun alt uden viden om opgaven
- læseklassen har ikke alle folkeskolens fagrække dvs tilbduet er reelt ubrugeligt jvf hans behov om videre uddannelse
- Rssengaard var enigt vi ikke skulle på
- Munkebjerg havde ikke mulgihed pga klassesammensætning
- Hun undlader Paarupskole afvist med henvisning til ressourcer og viden om opgaven, og ja trak de mig ind over som også at være et problem. Men svært at forstå når de selv ikke løst problemet


Sundhedsforhold: Ved at mor har omtalt overvægt, har dags dato modtaget billede af ham på sms fra mor, hvor har ser rigtig godt ud. Mor har sørget for at rigtig mange fagfolk udenfor kommunen har en holdning og mening til eleven. Især omkring højt begavelse, hvilket vi anerkender, omkring ordblindhed, som vi anerkender og kan imødekomme med undervisning og IT rygsæk, matematikvanskeligheder, som også kan udredes og læres i et skolefagligt miljø. Har ikke kendskab til om andre fagfolk er inde omkring eleven. Ved at mor har kontaktet børn unge overlæge omkring vægt

- hvorfor er den IT rygsæt så ikke udleveret og justeret?
- hvorfor er hans vanskeligheder ikke afdækket dvs manglende undervisning samt "ukendte" i ro og orden som vi ønskede? Både til dansk og matematik som lovet?
- hvorfor fik vi ingen indsats jvf vægt eller retter sagt hvad skete der da ejg advarede det går gjalt?
- hvor blev handleplan jvf ordblindhed herudner skrivevanskeligheder af og hvordan skete det at hans lærer ikke havde vidst hvad de skulle gøre, hvad er så konsekvnserne heraf?

Fritidsforhold og venskaber: Ved han går til e-sport om torsdagen eller ingen kendskab Eventuelt andre relevante forhold: Har siden juni modtaget mellem 300 og 400 mails og sms, med mængder af informationer fra moderen....I forhold til skolegang har vi i overensstemmelse med almen PPR ( hvor han reelt er tilknyttet) og skoleafdelingen lavet en indgang og en sagsfører, nemlig undertegnede.
Hvad synes barnet/den unge selv hans/hendes er styrker/svagheder?:?
- tja, jeg kender intet til deres aftaler men sendt dem alt information for kun at opleve at PPR faktisk ikke havde kendskab til hans udrendigner, disses anbefalinger mm. Så mister jeg overblik over hvad de reelt lavede i sagen
- jeg har ingen kendskab til en visitation, det som jeg fik var "mere en beslutning" som var truffet uden kendskab til hans skolegang, udredninger eller en klart plan for ham
- alt Paarup center lovede blev ikke gennemført, der var undervisning men ikke taget hensyn til hans særlig behov


Hvad har dagplejen/institutionen/skolen gjort for at afhjælpe problemet?: Tilbud sig som skole der er aktuelt lavet adgang for eleven til portalen med undervisning via Pårup skole. Mor ønsker bøger, men al undervisningsmateriale er digitalt, så derfor er der ikke udleveret bøger. Faktisk er det sådan når en elev hjemmeundervises, som moderen her så ikke vil, så er det under friskoleloven og der er forældrene selv forpligtiget på at skaffe materiale og afholde alle udgifter.
- det er sådan at vi ikke har adgang til portalen det bedt PPR selv Paarup om at lukke jvf båndoptagelsen af 10 august. Så, på den måde sabotere de adgang til skolestof imens vi forhandler et tilbud der aldirg vil fungere idet de ikke vil sikre hans behov eller arbejder efter folekskolens mål. Båndoptagelsen afslører også at planen var der ikke skulle tages hensyn til ordblindhed osv.
Har der været en effekt: Nej Hvis ja til effekt, hvilken og hvorfor er denne effekt ikke (længere) tilstrækkelig?: Er skemaet gennemgået med forældrene: Nej Forældrenes kommentarer til skemaet: Hvis nej, angiv årsag: samarbejdet er kørt i hårdknude Navn på pædagog, dagplejer eller lærer: Ledende Psykolog 
Til slut vil jeg sige sådan gjor PPR og Kommunens pædgosik konsluent i 2011, et år senere uden tilsyn belv han anbragt og fasthold 3 år uden relevant for et skolebarns undervisning. Året på centret var planlagt at han skal være der, så senere på Faaborg Asperger Gymnasium - helt uden at jeg finder et eneste "psykiatrisk" udredning som giver ham adgang til det special tilbud.

Jeg tænker at forældre bundfanges i Odense Kommune, deres børn flyttes så tit de ikke magter mere og ender i dyr STU forløb grundet den måde PPR håndtere sagerne. Paarup Centerklasse - har ikke leverede det aftalte, og ordinderet faktisk det vi har manglet i 6 år. Igen udeblev alt.

At jeg beskyldes ... godt med Odense Kommune. For et barn som var anbragt i 3 år og 4. år i en specialtilrettelagt uden hensyn til hans behov tilbud, trods det var mening så er han langt bagud skolemæssigt. Selv en hæj begavelse kræver at kommunen underviser barnet hvis barnet skal blive til noget.

God råd velkom ... hårdknude opstår fordi PPR ikke reelt sikrer om deres andre aktører levere det lovede og finder så ud af at anklge forældre for at være årsag i det de ikke leverede, de glemmer jeg bedt om han bliver i Centret indtil en skole er fundet. Det kan faktisk ikke ses, men da PPR smed ham i cenret var det fordi deres fagperson mente ingen i Kommunen kun løse opgaven. Hvorfor mon dette?

Jeg vil på ingen måde tage ansvar, for deres sag. Deres opgave er at sikre barnets skolegang. Det har de ikke gjort - afgørelser og udenomssnak er der en del mere af end som så. Pinligt er når min blog fortæller forløbet så kan alle se PPR ikke løser deres sager men skaber voldsomme problemer for både forældre og børnene - jo længere de er en del af en sag jo værre er barnets problemer.

Men måske er meningen forældre skal tvinge deres børn i skole for at ikke lære, mit barn lærte intet i det mange år PPR krævede ham anbragt pga mig. Men måske er problemet ikke helt mig for da han var hjemme var han glad for at gå i skole. Han hadede at gå på Paarup Centret - bare fordi han er velopdrage og passede det han skulle bør ikke misbruges. Det her har været præcis problemet i 2011.

Men gåden er hvordan det er at hans lærer ikke undervist ham således at han kun alt? Måske blvier det næste at PPR fixer det således at han er en af dem kommunen sender udenbys på interne skoer der får tusendvis af kroner uden at levere varen, som hidtil?

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.