torsdag den 3. november 2016

Det er utroligt! Ingen afgørelse men de traf dem mundtligt og skolen havde ikke forudsætninger.

Vi har besluttet at afvise din klage, da der ikke er truffet en afgørelse om specialundervisning efter folkeskolelovens § 20, støtte
 Du kan læse om begrundelsen for afgørelsen på side 2.
 Et uddrag af relevante lovregler er vedlagt som bilag.
 Klagens indhold
Du har oplyst, åt kommunen ikke har truffet en skriftlig afgørelse om specialundervisning.
Du har i din mail af  7. september 2016 gjort rede for forløbet.
Du har telefonisk den 25. oktober 2016 oplyst os, at kommunen ikke har truffet afgørelse om et tilbud til Marius, og at han pt. går hjemme.
Vi har den 28. oktober 2016 telefonisk kontaktet Odense Kommune og faet bekræftet, at der ikke foreligger en skriftlig afgørelse om specialundervisningstilbud.
 Begrundelse
Vi har ikke mulighed for at behandle din klage over manglende afgørelse fra kommunen.
Vi har mulighed for at behandle klager over afgørelser om specialundervisning og specialpædagogisk bistand jf. folkeskolelovens § 51, stk. 3-5 og stk. 8-9.
Vi har lagt til grund, at der ikke er truffet afgørelse om tilbud om eller afslag på et specialundervisningstilbud til drengen..
Da der ikke er truffet en afgørelse om tildeling eller afslag på specialundervisning efter folkeskolelovens § 20, stk. 2, har vi ikke kompetence til at behandle din klage.

Øvrige forhold
 Idet  Kommune ikke har taget stilling til specialundervisning efter folkeskolelovens § 20 slk. 2 fremsendes denne afgørelse og din klage til kommunen givet henblik på at kommunen forholder sig til din anmodning herom.
Når kommunen har taget stilling til drengens' undervisningsbehov og truffet afgørelse efter folkeskolelovens § 20 stk. 2, vil du kunne klage til os.
Vi kan ikke behandle din klage over kommunens generelle sagsbehandling, da vi ikke har tilsynsmyndighed overfor kommunerne.
Vi kan vejlede dig i, at du eventuelt kan rette henvendelse til kommunalbestyrelsen med din klage over kommunens generelle sagsbehandling.
Denne afgørelse er sendt til begge forældre.


Det 26. juni 2016 stopper de vores tilbud da alle var enige om det ikke var det rette placering og tilbudet kun ikke noget jf ordblindhed.

Vi drøftede flere modeller men jeg vidste ikke de snedigt vil "stoppe" §20 støtte og er nu i tvivl om vi i heltaget havde haft §20 støtte da vi skulle til det nye, helt uden vi vidste det? Jo, det er jo en rent støtte i centret så fuldtidsspecialundervisning. Og det ser ud som Folkeskolen slet ingen timer eller hjælp fik. Hvem samler hullerne?

Men hvad nu hvis Folkeskole ikke kan, hvad sker der hvis en friskole overtager eller forældrene? Ja, så skal de gives det samme støtte som kommunalstyrelsen vælger Folkeskolen må få. Men hvad gøre vi når der er INTET at tage af?


Hjemmeunderviste er under friskoleloven:


Men kan vi reelt gøre noget når kommunen undlader at afgøre eller fusker med de har afgjort en sag til at stå uden hjælp? Det tjener hverken Folkeskoleldere som ikke kan sige til eller fra når Chefgangen ikke har midler, og det er frit slag om forældre vil overtage men vi står ALLESAMMEN i samme synkende båd: Vi kan kun det vi kan, og har ingen oplæring så smutter specialisering. Det har aldrig været forældres, lærers, skolelederens ansvar at sørge for folkeskolen besidder kernekompetencer for at levere Kommunens kerneopgave: At udvikle og uddanne børnene.

Der er ikke forskel på børn. Nogle mangler kerneydelser andre ikke får brug for men når der ingen hjælp er at hente som Skoleleder så står folk altså meget alene. Det er en væsentlige punkt jf Tilsynsopgaven at sikre udvikling!

Og inklusion kan halte:

”Inklusion er et tema, der optager og udfordrer skolerne, og medarbejderne giver udtryk for, at det er en stor udfordring at løse ”inklusionsopgaven”. Det opleves, at man fysisk ”rummer” elever på skolen, men at man trods gode intentioner ikke i tilstrækkelig omfang kan give eleverne de differentierede udfordringer, der imødekommer deres forskellige/særlige behov, og som de har krav på”

 onsdag den 2. november 2016

Mig og Klassen (3:6) - Christian Fuhlendorff #tvang


 

Periode i mit liv som meget sjælden er op og vente og så røg han en del hash ... nice? Larm, uro ... forstryrende element. Damp. Udredning på Norvang i 3 mndr. Grænsepsykotisk. Stadie før schizofren. 3½ år senere fandt psykolog der intet var i vejen med ham. De beskriver at diagnosen var forkert men der var noget han kæmpede med. Folkeskole i 1990erne ... lyder som skolen er i dag.

Svært ved at følge det undervisngn der er psykisk sygdom, tilegn sig undervisning, svært ved at følge de undervisning der er, udviklings problemer, bred vifte, grænsepsykose var de urolige, larmende, fighter børn. Børn i kamp med deres omgivelser!!
Rollespil ... løsner smerter og sorg osv. Udklædning ... charmerende men skole udløst temperement. Vrede. Fløv. Havde det godt nok og var skarpere end de fleste, han passede ikke ind hvor hører han til? -følte sig anderledes .... hvorfor måtte de ikke spille rollespil ... de forsvandt ... tvungen faglig arbejde. Tag leg fra det er noget helt ekstentielt. Iditentitet skulle ses derfor smertefuld.
Ordblind .... og autist dreng lasse der læste mobbedreng bøger. Talblind og depression, hashmisbrug og medicin. Gaming som escape. Lasse ser sig selv som social taber. Men Christian siger det er det rigtige for ham, og han kun jo måske havde haft bedre internet.
Børns delatagelsesmuligheder. Vi er samme båd vi må få det her til at fungere på en god måde.
Daniel Koncentraton og indlæringsvanskeliger pga cyste i hjernen og skulle have ro i klassen for at kunne lære. Han var også fløv. Han følte ikek han hørte til. Lavede en masse larm, løb rundt med Christian naf husker Christian ikke ønskede kram. Arebjder som afrydder - en af 5 blir til noget.
Christain takker sin klassekamarater for at få lov til at gå og mæde nogen som ikke er som de fleste. Han er glad for det han opnåede. Chrisian er mest stolt af hans kone og tog børn. At hans største bedrift er at blive helt gennemsnitlig.
Det var en tid han havde brug for og ikke vil være foruden. Og at diagnsoen var en fejl og selv omd et har været sådan vil han ikke være foruden den.
Humørbombe og magtavnedlser ... og rosinboller uden gær i. Drømmen om den onde og god Christian med mange marderidt. De vidste lærer ikke ret meget og feltet var helt nyt. Læren oplevede ikek at Christan var fejlplaceret. Han er glad for han er født før inklusion fandtes.
En smilende lille dreng, da han var lille og indforstå latter ... han siger det er en helt særlig tid som hans skylder en tak. Lasse føler det er en del af hans liv ahn ikke havde fået lukket et afsnit af min liv ikke ikke har fået helt viklede op. Det tid var en del af hans identitet. Christan sætter endnu mere pris på hans liv end han gjor før. At han i dag ikke vil glemme den tid.
Stortuder over hvor godt han fortæller det histori om specialklassen. Det var ikke altid sjovt men børn glemmer heldigvis det meste ... det bekræftede Christian.  At skoler den dag i dag arbejder sådan med mennesker der næsten ingen uddannelser har og at det er lærning by doing alt efter den enkelte magter ... og indlæringsproblemer ikke blev spottet før mange år efter er godt nok en skræmmende tendens. Sådan er det 26 år senere ... den dag i dag som dengang. Diagnose titler har en plads fundet på hjemmesiderne men måder de børn håndteres er ikke anderledes og nu er folk heldige hvis der er 2 lærer til 10 børn med blandende handicap i en klasse. Ligesom dengang. Min dreng lærte også en helt del af samfundet at kende andre gemmer af vejen - det skal nok blive godt. Han vil en dag gøre mere ved inklsuon end i dag - sikke en skam inklusion er noget som er så skræmmende.

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.