fredag den 16. november 2012

Ombudsmand retter hård kritik: Tvangsflytning af adoptivbarnet Amy var ulovlig


http://www.ombudsmanden.dk/find/udtalelser/beretningssager/alle_bsager/2016-41Beder minister kigge på reglerneOmbudsmanden har nu bedt Social- og Indenrigsministeriet overveje, om der bør laves regler for, hvordan myndigheder kan flytte et barn til et nyt anbringelsessted imod dets vilje http://nyheder.tv2.dk/samfund/2016-11-15-ombudsmand-retter-haard-kritik-tvangsflytning-af-adoptivbarnet-amy-var-ulovlig
Ja, så er det endeligt afgjort at kommuner handler i blinde på området og der ingen regler var! Men hvad så med sager hvor opholdssted er under skærpet tilsyn, eller børn skal tvangsudredes ... eller værst af alt bare vil hjem til mor eller far?

Jeg gruer for at Ministeren ikke får begge sider af så vanskelige sager belyst andet end som ved Magtanvendelser hvor "opholdsstedfolk" styrede debatten og ingen ændrede noget. Og så skete der ikke meget i den sag andet end alt fortsætter som hidtil.

Da Amy Steen blev adopteret til Danmark, var hun ifølge papirerne ni år, men senere vurderede læger, at hun nærmere var 10-11 år, da hun blev fjernet. Alderen medførte også, at Amy Steen var bevidst om, at hun blev fjernet fra sin mor, hvorfor hun i dag også vil kaldes ved sit etiopiske navn Tigist.
Tænk, måske er det derfor de ikke vil have børn der er 10 eller 11 år? Fordi de husker deres forældre og kan redegøre for det de oplever? Ja. Det er min mistanke og sikkert ikke langt fra rigtige - tidlig indsats, er ikke altid som vi vil tror det er. Penge gøre meget med folks moral.

Men jeg er stolt af Amy - you go girl! Dog kan jeg på ingen måde anbefale at unge rejser eller gemmer sig. Det anbefales af folk rundt omkring uden at forældrene der er desperate når kommunen ikke er det vi tror kommunen er ... og hvor mennesker falder i for at finde ud af at ting så blir meget værre. Så, uanset hvad er det bedre at forældre overholder loven - uanset hvor vanvittig situationen er.

Inspiration af Amysagen gælder for det færreste. Men hodler I ud kommer der andre øjne på sagen og så kommer sandhed frem. Som loven er lavet efterhånden er straffen for forældre der "ser" deres børn ulovligt, eller ringer eller gemmer deres børn så sindsyge at de mister alt kontakt i et år, samt børnene flyttes i mulm og mørke til "hemmelige" opholdssteder. Selv om det er en mistanke uden hold i. Forældre mister kontakt - kommuner sætter mindst timer på de kan dvs 1 time om måneden som udgangspunkt og ingen kan flytte det - slet ikke barnet som vil deres mor/far. Så er det langt værre at tro I flytter kommunen ved at gemme barnet men at holde ud og håber at folk ser nogen handler forkert. Systemt fungere på ingen måde som vi regner med.

Sandhed kommer frem, ind i mellem - der er i hvert tilfælde papir nok, men flere vil have sager holdes hemmeligt, annonymt og det er urimeligt besværligt at få barnets papir fra diverse aktører som ovenikøbet "har en mulighed for at ting forsvinder" og helt kan tilbageholde sagen uden lovlig grundlag. Kommunen kan børn og deres forældre hellere ikkke regne med da KMD leverede et system hvor sagsakter vitterlig forsvinder. Det er sådan at rådgiveren skal jvf PPR Aalborg printe akter fra forskellige systemer og så scanne det hele ind for at levere en aktindsigt. Dermed forsvandt meget i vores sag og kun "halvfærdige" ting blev sendt videre ... svært at tro på men det er bunker og bunker af kopier. Jeg var selv overraskede hvor meget sådan en sag fylder og hvor umuligt det var at styre bilag. Men hvor om alt er det så fint som hun forklarede til BT, som en ægte afrikanske kriger, selv om jeg på ingen måde kan bakke op om at hun skulle rejse "ulovligt" for at deltage i en retssag i udlandet:


Tirsdag har Ombudsmanden så meldt ud, at det var ulovligt at bruge magt i situationen, og da BT fanger Amy på en telefon fra Etiopien, hvor hun er flygtet til, er hun da også forbeholdende begejstret. 
»Jeg har faktisk lige fået besked på det i dag. Jeg ved det ikke, jeg har ikke haft tid til at tænke over det endnu, og jeg ved ikke, hvad konsekvenserne er for mig,« er den umiddelbare reaktion.Men alligevel håber Amy, at afgørelsen i det mindste kan komme andre til gode.


»Jeg kan nok ikke bruge det til meget i dag, for der er jo ikke noget at gøre ved det nu, men det vil være godt for andre børn fremover. Forhåbentlig kan det hjælpe dem,« siger hun, inden den dårlige forbindelse bliver afbrudt. http://www.bt.dk/danmark/ny-afgoerelse-i-sag-om-tvangsfjernede-amy-nu-reagerer-hun-paa-nyheden


Ifølge TV 2 blev Amy Steens biologiske mor lokket af såkaldte børnehøstere til at sælge Amy Steen i den tro, at hun selv var dødelig syg. Til gengæld fik hun lovning på, at hun kunne holde kontakten til sin datter. Et fænomen, der tilsyneladende er udbredt på disse kanter.
Siden bortadoptionen er Amy Steens biologiske mor blevet rask og har involveret både de danske og etiopiske myndigheder i sagen for at få annulleret bortadoptionen. 
»Jeg vil gøre både de etiopiske og de danske myndigheder opmærksomme på, hvad mine børn er blevet udsat for og have dem fjernet fra deres adoptivforældre. Derfor er jeg gået rettens vej,« sagde Genet Kedir til TV 2 i 2014.
http://www.bt.dk/danmark/husker-du-adopterede-amy-nu-er-hun-flygtet-ud-af-danmark

Det som folk skal vide - sådan disse adtoptionsfolk jobber i dag gjor de også 45 år siden og når de afsløres i et land, flytter de deres biks, Familier som rammes af adoptioner aner ikke de ikke ser det lile bebs igen, eller handler i god tro. Nogle gange forstår de konsekvenserne andre gange tror de på at der reelt er rettigheder jvf en åben adoption men som jeg så da en skoleveninde fik hendes baby adopterede til anden side så er alt et stort bedrageri. Værst er ingen talte om det og alle forventede unge piger opgiver deres børn ... lidt som alle regner med alle handler jvf barnets bedste. Jeg kan kun sige alt efter "erfaring" det enkelte har kan det begreb Barnets Bedste misbruges.

Ministeren har ikke en chance og loven der laves er ikke brugbart. For den første overholder ingen loven og for det andet .... så sker skaden og kommunen slipper ustraffet. Når anbringelsesfolk først har et barn så er det nær umuligt at få ens barn hjemgivet. Sidste gang Karen Elleman indført hun at der skal være en hjemgivelses periode fastsat - det må gerne være fair at der også skal være en anbringelses periode således at børn bor hjemme mens deres sager behandles og aldrig "kan afhentes for at skabe beviser" og så er det herfra et problem at ingen stopper lovbrud der begås foran alles øjne. Og herunder skal vi kigge på tvangsanbringelser af spædbørn og tvangsadoptions muligheder - børns forældre kan ikke erstattes, og pt giver loven forældrene et ringere retssikkerhed. Aller har ret til et sikkert liv - og børneforsorgen har brådne kår.

Journalister gøre ikke forældre eller tidliger anbragte en tjeneste ved at beskrive stor sager uden at fortælle hvor der er brister .... og bristen er stort. Adoption og anbringelser ... koster ... meget mere end penge. Følgerne vil være vores problem flere generationer frem. Vi må tænke os om og se at få uddannede embedsfolk som de ildsjæle der afslører børnehandel, børnesager og sikre at alle får det hjælpe de har brug for og ikke står som "udgift" andre forflytter. Pas endelig på hvis støttepersoner opfordrer til ulovligheder ... men lyt ekstra for det er pilrådden. Tilsyn, det fungere i hvert tilfælde ikke optimalt ... så meget afslørede Langelandssagen da en anden myndighed undrede sig. Alt jvf børn og skole og adoption har det samme lov, ministeriet og intet virker helt som vi regner med. Det taler vi ikke så meget om da troen på at systemet funker er det vi har brug for. Mere end at vi taler om det vi faktisk ser, og hører.

Pas på hinanden og sikre at forældre ikke falder i ved børnehøstere ... både som adoptionssager, anbringelsessager eller skolesager. Hvor der skal hjælpes er penge desværre noget som misbruges og systemet virker bare ikke som vi håber.

Husk kommunen henter dit barn på mistanke om svigt, og børnehøstere overtaler dig til at de kan noget de oftest ikke engang er ansvarlige for at levere. Adoptionsområdet ... er bare en lille område men det fungere basaltset sådan uanset hvilke vinkel vi anskuer sagerne fra: Skole, udsatte, syge ...om barnet går roligt med eller råbende så er resultaterne det samme ... værre mistrivsel end før! http://politiken.dk/indland/ECE3471132/det-var-ulovligt-at-flytte-adoptivbarnet-amy-med-magt/

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.