søndag den 29. maj 2005

Daycare 3 yrs 4 months old

Mother has asked this description of the child: 

He'll comes in happy through the door in the morning and eats breakfast. 

He has a really good friend. They play and play. They have fun together and laugh. They have long conversations while they're outside for hours and find snails. Then they make a snail store. 

We are an outside daycare. Here he thrives - under big skies and grand gestures. He moves a lot and loves to climb, and he is a skilled climber. 

To help him get a dayrhythm, we recently started putting him down for a nap. Of course, something we have worked with his mother around. He sleeps 1 -1.25 hours and then we wake him.

He is difficult to wake up. If he does not nap, he will fall asleep later in the day, in the middle of an activity. The result is that he then can only sleep after midnight at home. It's a vicious circle. This structure has helped him to a happier, more carefree day with less conflicts.

Resources:

Confident, happy, easy to motivate, good to concentrate on his own projects have motion joy, independent, strong-willed, resilient, loving, imaginative, find solutions, pleasant

talk, experiment with materials. Earth, water, sand .... Have great fascination

small insects, happy to paint, good to play with others and himself, happy to be with an adult to feed the animals, baking muffins in the kitchen, gardening, reading ...

Needs:

Structure: f. ex. in the form of nap

Clear boundaries - what may I do, and may I not do. How far can I go ect.

He has his own agenda - by appreciative communication, we can reach him and prevent defiance.

He is a lovely boy. We will miss him.

Yours sincerely

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.