torsdag den 29. december 2016

Ombudsmand kalder elevbortvisninger i strid med FN-konvention
Mange privatskoler og efterskoler handler i strid med FN's børnekonvention, mener Ombudsmanden.
FOLKETINGETS OMBUDSMAND BØRNE- OG UNDERVISNINGSMINISTERIET


For mange elever på privatskoler og efterskoler bortvises eller udskrives uden at blive hørt. Det er i strid med FN's børnekonventions artikel 12 om barnets ret til at blive hørt.

Det mener Folketingets Ombudsmand. Derfor rettes en appel til Undervisningsministeriet om at sikre elevernes rettigheder ved lov.

FN's børnekonvention er ikke gennemført ved lov i Danmark. Derfor er konventionens artikel 12 ikke bindende for privatskoler og efterskoler.

Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen noterer sig, at Undervisningsministeriet har ført en omfattende oplysningskampagne.
Alligevel må han "konstatere, at elevernes ret til at blive hørt efter FN's børnekonvention endnu ikke respekteres fuldt ud."- Jeg har derfor opfordret Undervisningsministeriet til at overveje lovgivning for effektivt at sikre elevernes rettigheder på dette område, siger han i en pressemeddelelse.

Efter en række konkrete klager tog ombudsmanden i 2014 spørgsmålet om manglende høring af privatskolebørn op.

Det fik ministeriet til at iværksætte en informationsindsats over for privat- og efterskoler i Danmark.

I foråret 2016 fandt Danmarks Evalueringsinstitut imidlertid, at mange elever på friskoler og efterskoler stadig ikke blev hørt, inden de blev udskrevet eller bortvist.

Derfor beder ombudsmanden om lovgivning på området.

- Det er selvfølgelig positivt, at man vil gøre yderligere for at informere privatskolerne om elevernes rettigheder, siger Jørgen Steen Sørensen.

- Men spørgsmålet er, hvor længe man skal vente på, at elevernes ret til at blive hørt respekteres fuldt ud.

- Derfor opfordrer jeg nu ministeriet til at overveje at søge privatskoleelevernes rettigheder gennemført i dansk lov.

Han har desuden bedt om at blive orienteret om ministeriets overvejelser.

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.