søndag den 8. januar 2017

"IQ er en måde at måle en persons potentiale for at lære"

Pdf: http://www.uvm.dk/-/media/UVM/Filer/Udd/Folke/PDF16/Nov/161128-Idekatalog-fra-Netvaerket-for-hoejt-begavede-boern-og-unge.ashxFacebook: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1271513749561963.1073741830.351157318264282&type=1&l=c975771678
Skrevet afd mig i 2008, og meget relevant den dag i dag idet PPR ikke nødvendigvis forklarer hvad de mener på en ensformet måde. For at forstå barnets test skal testens forside ses på, for at se om det er noget der er overset skal I observerer barnet i hjemmet og i skole mm og over tid. Og ja højt begavede børn testes oftere end folk er klar over normal begavet eller det som antyder lavt normal begavede, retarderede når de er i svær mistrivsel eller test situationen ikke er rimeligt."IQ er en måde at måle en persons potentiale for at lære."

I dk måler vi som regel en IQ vha. forskellige Weschler tests eller Figure Reasoning Tests. Fælles for disse test er at de har en standardafvigelse (SA) på 15. Andre test, f. eks Standford Binet bruger en SA på 16. Der findes også tests med en SA på 24.

Uanset SA er en IQ på 100 middel.

Ændringer i SA betyder at en intelligenskvotient inden for de øverste 5% af befolkningen modsvarer:

Ved en test med SA på 15 fås et IQ på 125
Ved en test med SA på 16 fås et IQ på 127
Ved en test med SA på 24 fås et IQ på 139

Dvs. de tre forskellige IQ tal representær faktisk den samme IQ!

Percentil

En anden måde at sige det på er at sige din IQ ligger i 95. percentile. Percentil er en opdeling i hundrededele, meget lig procent men ikke som procent. Dvs. den person med en IQ som ligger i det 95. percentile har en IQ der ligger ligemed eller over den IQ 95 % af befolkningen har. Vha. tests som Ravens fås resultatet i percentil. CHIPS er en test, der udelukkende arbejder med kognitivt udviklingsniveau derfor er der intet med percentile eller andet, der bare kan minde om intelligens.


Sproglig beskrivelser

Idet ikke alle psykologer angiver IQ i form af tal eller percentil men de beskriver barnets potentiale i test rapporten vha. bestemte udtryk så vil jeg kort beskrive hvad det generalle udtryk betyder. Problemet her er, at der i forskellige literatur bruges flydende grænser, sådan at nogle af det samme udtryk kan betyde flere IQ områder. Derfor er det eneste rigtige at få dit barns "raw score" og disses omregninger udleveret dermed sikrer I at en anden fagperson kan se et brugbart resultat. Dette gøres ved at bede om forsiden af test rapporten. Så find en psykolog som vil regne alle tal ud, eller en som bruger et PC til udregningerne. Eller sikre jer at I kan få forskellige dele "regnet".

Retarderet er jvf EU udvalg en IQ under 70, men i Dk fra under 90
Normal eller gennemsnit dvs. en IQ på 100 (eller en IQ mellem 90 og 110)
Kviknormal dvs. en IQ på over 110 til 119
Velbegavede dvs. en IQ på 115 til 125 (nogle bruger ordet først når testen ligger over 137)
Begavet dvs. en IQ på over 120 til 124 (nogle siger at det er en IQ på over 120 op til 130)
Særligt begavet dvs. en IQ på over 125 til 130 (nogle siger en IQ på over 120 op til 130)
Højt begavet dvs. en IQ på over 130

Børn med særlige forudsætninger er børn som har en IQ på over 125 eller ligger i det 95. percentil dvs. de udgør omkring 5 % af befolkningen. (Obs. 2016 er det UVM bruger, efter Egmond Fondens arbejde, en IQ over 120 og dermed det øverste 10% af befolkningen)


Mere info, google er din ven:
http://iq-test.learninginfo.org/iq04.htm - længere forklaring på engelsk
http://mensa.dk/faq.html#spg23 - længere forklaring på dansk
http://www.iqcomparisonsite.com/IQtable.aspx - her kan du sammenligne percentil og IQ med SA på 15 eller 16
http://www.olekyed.dk/side-11.htm - en dansk bog med et afsnit i omkring IQ
http://www.matriarq.dk/intelligens.html
http://intelligenteboern.aforumfree.com
Diverse bøger om IQ test herunder Weschler osv.

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.