mandag den 20. februar 2017

Orientering om tilsynssag ved PsykolognævnetPsykolognævnet har modtaget din klage af 22. juli 2016 over autoriseret
psykolog JJA.
Psykolognævnet fører tilsyn med autoriserede psykologers faglige virke. Som tilsynsmyndighed kan Psykolognævnet alene tage stilling til, om en autoriseret psykolog har udført sit faglige virke i en konkret sag i overensstemmelse med §§ 12 og 16 i lov om psykologer m.v. Efter psykologlovens § 12 skal en autoriseret psykolog udvise omhu og
samvittighedsfuldhed under udøvelsen af sit virke.
Efter lovens § 16 skal autoriserede psykologer udvise omhu og uhildethed ved udfærdigelse af erklæringer, som de afgiver i deres egenskab af autoriserede psykologer.
Vi har indledt en tilsynssag over for psykolog JJA på baggrund af din klage. 
Vi kan indhente flere oplysninger fra dig, hvis det er nødvendigt for at få
sagen bedst muligt oplyst.

Vi har indledt en tilsynssag over for psykolog JJA på baggrund af din klage.


Det er endeligt mange år for sent. Hendes rapport, og kollegaens kostede mit barn mange år fejl anbragt og alligevel det der var enighed om gjor ingen noget ved f.eks hans ordblindhed. http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2016/07/klage-til-psykolognvnet.html

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.