onsdag den 22. marts 2017

Børne- og socialministeren tager Rigsrevisionens kritik til efterretning

PRESSEMEDDELELSE – Statsrevisorerne kritiserer, at Børne- og Socialministeriet ikke i tilstrækkelig grad har arbejdet med at dokumentere effekt af sociale indsatser over for udsatte borgere. Børne- og socialminister Mai Mercado tager kritikken til efterretning.

Statsrevisorerne har i dag offentliggjort Rigsrevisionens beretning om Børne- og Socialministeriets arbejde med at dokumentere effekt af indsatser på socialområdet gennem de sidste 10 år. I beretningen kritiserer Rigsrevisionen, at ministeriet ikke i tilstrækkelig grad har understøttet, at der kan måles og dokumenteres effekt af sociale indsatser over for udsatte borgere.
Børne- og socialminister Mai Mercado siger:
”Jeg tager Rigsrevisionens kritik til efterretning, og jeg er meget enig i, at det er vigtigt at få mere viden om effekterne af vores indsatser på socialområdet. Jeg hæfter mig ved, at Rigsrevisionen finder det positivt, at vi har igangsat et strategisk arbejde med at løse nogle af udfordringerne på området gennem ministeriets datastrategi.”

Fakta
Ministeriet oprettede i 2015 en afdeling for analyse og datastrategi, som er en markant opprioritering af det strategiske arbejde med at udvikle og anvende data til analyse. Eksempelvis var det med udgivelsen af Socialpolitisk Redegørelse 2016 første gang, at der blev skabt et bredt og systematisk overblik over ministeriets målgrupper.
Herudover er en omfattende plan for flere og bedre data på socialområdet forankret i ministeriets datastrategi. Realiseringen af datastrategien har allerede betydet, at kvaliteten i ministeriets statistikker om udsatte børn, unge og voksne er forbedret, fordi en række udfordringer i kommunernes indberetning af data er blevet løst.
Ministeriet har også udarbejdet en strategi for arbejdet med udvikling af sociale indsatser. Strategien skal understøtte, at hjælpen til sociale udsatte og mennesker med handicap bygger på viden om, hvad der virker.

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.