fredag den 31. marts 2017

DH hold vælgermøde #ordblind #taleslynge #fleksjob

http://www.fyens.dk/odense/PET-lyttede-med-Handicapdebat-med-og-uden-teleslynge/artikel/3136613I aftes havde DH-Odense afholdt valgmøde med de politiske partier i Odense Byråd. ORDBLINDHED var taget op flere steder fra.
Vi fik da sat en nuancerede debat igang. Jeg nævnt inklusion og nævnt at vi kan da ikke omtale emnet uden pengene sagt på den måde at Budget analysen viser folkeskoler skal spare jf inklusion og samtidig inkludere børn. Men jeg nævnt også at selv om de får penge halter det samtidig med at vi bruger (30 000 kr om måneden - sagt jeg ikke men skriver det nu) på at fejl placere ordblinde børn på interne og tvindskoler eller i centrer for diagnoser når vi bør vide de har specifikke inlæringsproblemer og ikke generelle indlæringsproblermer er psykisk sygdomme. Jeg sluttede med at vi ikke HAR RÅD til en eneste senskadede ordblindbarn og det skete for min familie (trods den dyreste sag i kommunen)
Det som kom frem er at politikers pjecer jo ikke kan "læses" nu tænker jeg tror I det kan NOTA hjælpe med ... se, på den måde giver vi dem en LØSNING og opmærksomhed at NOTA eksister og hvad NOTA leverer samtidig at NOTA har brug for pengene og at Kommunen profitere af en bog = alle får adgang der er §17 brugere f.eks at grundskolebøger kan blive indlæst på samme niveau som normale mennesker forventer deres biblioteksbøger er som lydbog! Både for blinde og ordblinde ... og at det løfter deres funktionsniveau jvf studier og arbejde. Det er tydeligt at ikke alle brugere har youtube adgang og der var en bred interesse fra handicappede i kommunen. (Og de PET folk ... ja, de var der og det var bestemt ikke fedt - ment på den måde ingen skal trues for deres holdninger til noget, men det er desværre sådan det er for nu!
Det fedt var at en unge mand fortalt at han starter på SDU ... vi talt frem og tilbage da jeg så kender NOTA osv hvor han nævnte hans bekymringer som jeg kunne berolige ham med. Så fortalt jeg ham at der ikke siden 2006 er skabt grundskolebøger i daisy format og det er ikke godt nok. Kommuner fik opgaven og 1 bog kommer ud til 98 kommuner ... men ikke en eneste lavede noget. Og socialrådgivere og lærer er ikke klar over det er deres ansvar ... NOTA vil levere men de får ikke bestillinger dog har de alt lærer frivilig laver i det kvalitet ting nu engang er ... og i en database som er svært at søge igennem for seende / leesende men man finder ting. Der er jo hellere ikke lavet det helt stor da KLO frivilligt vil opgaven men forlag vil ikke "tillade det". De gav pdf filer og det går men 40% af vores ordblinde er ikke glad for det kræfter CD ord bruger ... det med at forstå handicap og træthed spiller ind her. Som Christian Bock Ordblinderådgiver jo er altvidende om.
Generelt var snak om hjælpemidler og hvor problematisk der er at få også noget jeg kun bekræfte jvf ordblinde hjælpemidler (vi fik vores læse PC efter 6 år og nu skal jeg gå igang med min egen da jeg læser på SDU) Hertil talt folk om fleksjob og generelt at døve har et ledighed på 50% og at kommunen kun jo være en forbillede at ansætte "handicappede". Fleksjobbere har det generalt svært og psykisk sygdom talt de om ... men jeg er usikker på om de lavede købling med socialrådgiver terror og sygdom blandt familier med handicappede. Derfor skriver jeg det. Der er en ufattelig velvilje ... og retorikken er også ændrede til det bedre ... de huskede at sige mennesker med handicap og snakkede om mennesket før handicap. Jeg håber det smitter af til gulvplanen og ser frem til handling for det der forgår nu koster dem kun penge. Mange penge uden at problemerne løses ... og det er ikke nemt at se ens barns funktions nedsættelse bliver til en decideret handicap pga videns og ressource mangel ... som budget analyse skriver ... og værst er at se børn med handicap anbringes i stigende grad. Om det er pga skade da 2011/12 nedskrev manges handicap eller om det er fordi de simpelthenne bliver for dårlig kan jeg ikke ved noget om men vores ordblinde børn hører ikke til på interne, tvind eller centerklasser med hjerneskade, autisme, og andre psykiatriske diagnoser. Jeg ved der er flere ordblinde børn, drenge, anbragt LIGE NU!!! Og de er sat ind på interne skoler ... og negligerede. Jeg ved også at Troels Ravn og Mogens Schmidt er aktiv jvf ordblinde ... og ser der er andre som tesfeje der taler erhvervsskoler og produktionsskoler ... men ordblinde kan også bare kom igennem en normal grundskole og alm uddannelser men desværre svipser det og det er noget ingen kommune har råd til, slet ikke odense.

Så en stor tak til Birthe Malling fra Muskelsvindfonden - Plads til forskelle at ordblinde blev del af aftenen.

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.