torsdag den 30. marts 2017

Handicappede. En pinlig sag for kommunen #handicap #dagsordenhttp://www.fyens.dk/Laeserbrev/Handicappede-En-pinlig-sag-for-kommunen/artikel/3136076

Kommentar til artiklen "Lukket punkt på dagsordenen: Skal 275 handicappede samles under ét tag?" fra 27. marts.

"Hvordan skal vi kunne udvikle os, når vi kun omgås udviklingshæmmede?" Citat fra en bruger på Kulturhuset, Odense.

Der er en skandale på vej i Odense Kommune. Der er i årevis blevet arbejdet på at få denne gruppe mennesker ud af de store institutioner i egen bolig, indføre medbestemmelse og at tilbyde dem flere muligheder for arbejde på et varieret udbud af arbejdssteder rundt om i byen for netop at give plads til dét at kunne udvikle sig.

Jeg synes, det er direkte pinligt, at netop dette punkt er et punkt på dagsordenen, der skal foregå for lukkede døre.

Det er betænkeligt, at en hel gruppe mennesker bliver behandlet på denne måde - i det ene øjeblik har de medbestemmelse og medindflydelse, de kan deltage i diskussioner og det politiske liv gennem radio, tv - og i det næste bliver de flyttet rundt uden at have nogen indflydelse på deres eget arbejdsliv. De undertryktes pædagogik eller snarere manglen på samme dukker uvilkårligt op i mine tanker.

Det pinlige er, at alt det gode pædagogiske arbejde der er lagt heri gennem årene, bliver slettet med et pennestrøg og endda bag lukkede døre.

I stedet indføres mere og mere stordrift igen. Det har vi haft før, uden at der kom noget godt ud af det.

Hvordan kan det være at netop denne gruppe mennesker med så store problemer med at være i stordrift, nu skal tilbage til begyndelsen af deres historie? Og endda en historie alle vi, der har arbejdet indenfor og med feltet, håbede aldrig skulle gentage sig.

Jeg synes, hele Odense Kommunes befolkning burde rejse sig i protest for brugerne af værkstederne, de pårørende i respekt, og for vores egen skyld, i selvrespekt.

Vi kan ganske enkelt ikke være det bekendt. Af: Mette Vindheim, Sadolinsgade 68, Odense M - pensioneret pædagog fra livslangt arbejde med psykisk udviklingshæmmede

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.