fredag den 31. marts 2017

Investeringer på vej #odense #skolechat #handicap
http://politiken.dk/indland/uddannelse/undervisningsprisen/art5894526/De-sande-helte-er-dem-der-rykker-b%C3%B8rnene
Der er gået sport i at være borgmester for den kommune, der har de bedste lærere.
I hvert fald i Odense, hvor borgmester Peter Rahbæk Juel (S) opfordrer alle elever, forældre, lærere, skolebestyrelser og tillidsrepræsentanter til at indstille dygtige lærere til Politikens Undervisningspris.
»Der står en lærer bag rigtig mange mønsterbrydere og rigtig mange gode beslutninger, som børn og unge tager i deres liv, så det, der foregår ude i klasselokalerne, er virkelig vigtigt for byen. Når dagen er omme, så er de sande helte jo dem, der rykker børnene. Derfor synes jeg, at det er vigtigt at hylde vores dygtige lærere«, siger Peter Rahbæk Juel.
Borgmesteren har sendt mails rundt til alle skolebestyrelser i Odense og på de sociale medier opfordret byens borgere til at hædre kommunens lærere.
Kender du en kandidat til dette års pris? Så indstil vedkommende til Politikens Undervisningspris 2017 her.

I skrivende stund har 30 odenseanere indstillet lærere til hæder, og med over 2000 indstillinger i alt, vidner tallene om, at der er behov for borgmesterens opfordring om at indstille gode lærere til Undervisningsprisen i Danmarks tredjestørste by.
Lærerformand: »Det har virkelig været nedad bakke«
Odense er en af de kommuner, der har efterladt få penge til de gode lærere. De seneste fem-seks år har Odense skåret knap 300 millioner kroner af budgettet på skoleområdet. Og det har man kunne mærke ude i klasselokalerne, lyder det fra formanden for Odense Lærerforening, Anne-Mette Kæseler Jensen.


»Odense har ligget helt i bund på folkeskoleområdet, fordi der har været så store besparelser. Det har virkelig været nedad bakke i en årrække, hvor vi på Rådhuset er blevet mødt med en nedladende retorik om lærere. Så vi har ikke ligefrem haft en oplevelse af at blive hyldet«, siger byens lærerformand, der dog har oplevet et tydeligt vendepunkt på Rådhuset det seneste år.
Hun håber på, at den nye borgmester, der tiltrådte 1. januar i år, vil fortsætte den linje.
Investeringer på vej
Der er da også penge på vej til de odenseanske skoler. Odense har nemlig valgt at hæve kommuneskatten med 1 procentpoint, som skal gå til dagtilbud, folkeskolerne, udsatte børn, ældre og handicappede. En skattestigning, som giver skoleområdet 20 millioner kroner, mens yderligere 40 millioner kroner er på vej.

Penge på vej. Ressourcer ... og et håb om viden opbygges. Nu mangler vi bare at forældrene også er en del af det stor helhed da vi er en meget misbrugt ressource og vil vores børn det bedste. Det tager en hel landsby at opdrage børn! Vi er alle en del af det. Men super fedt at læse deres budget gennemgang og situation i byen har udløst at skoler løftes. Jeg håber at pengene sparede på tale og høre børn, ordblinde såvel børn med autisme samt de højt begavede igen tilbageføres så vi kan arbejde videre med spotning, udredning og håndtering for vi har IKKE RÅD til senskader og har brug for at vores skoler gøres klar til at alle står en chance. Børnene i kørestol bør have mulighed for at gå i lokale skoler med alm. børn så vi opdrager den næste generation med forståelse for at vi er forskellige. Hertil er min største håb at de børn med handicap som endt anbragt udenbys hurtigt og skånsomt kommer hjem. Hverken ordblinde eller autister eller indvandrere eller børn på afveje profitere af interne eller tvindskoler! Vi har pligt til at skabe rammer så vi alle er en del af gadebilledet. Stordrifts handicap og manglende spotning koster, og det ved vi efterhånden betyder at alle rammes, men mest af alt de familier som undvære pga. manglende viden.

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.