søndag den 5. marts 2017

Lovpligtige nationale test - gælder ikke når kommunen undviger det ved de udsatte og handicappede???
I skoleåret 2016/2017 gennemføres de nationale test i tre forskellige perioder.
Frivillige test fra den 24. oktober til og med den 16. december 2016
Fra den 24. oktober til og med den 16. december 2016 kan alle folkeskoler, specialskoler, privatskoler, friskoler og efterskoler mv., der underviser på grundskoleniveau, tage de nationale test på frivillig basis.
Booking til de frivillige test starter den 24. oktober 2016.
Obligatoriske test fra den 1. februar til og med den 28. april 2017
Fra den 1. februar til og med den 28. april 2017 skal alle folkeskoler og de specialskoler, der underviser efter folkeskoleloven, gennemføre obligatoriske nationale test.
Booking til de obligatoriske test starter den 1. februar 2017.
Derudover vil alle landets grundskoler også kunne gennemføre de nationale test på frivillig basis i den obligatoriske testperiode. Dog kan klasser i folkeskolen ikke tage præcis den samme test på frivillig basis, som den de skal tage i samme periode på obligatorisk basis.
Med forbehold for eventuelle ændringer er testsystemet lukket på følgende tidspunkter i skoleåret 2016/2017:
  • 16.-17. februar (systemarbejde).
  • Uge 8 - alle dage (systemændringer).
  • 21. - 23. marts (systemarbejde).
  • 10. – 17. april (påsken).
Fraværsperiode fra den 22. maj til den 9. juni 2017
Fra den 22. maj til den 9. juni 2017 skal der gennemføres test for de elever, som på grund af sygdom eller andet fravær ikke har nået at gennemføre test i den obligatoriske periode.
Booking til fraværsperioden starter den 22. maj 2017.
Forud for hver periode vil skolerne modtage mere information om testene.

Igen i år har odense kommunen sikrede at mit barn ikke får det øvelser der skal til jvf testningen ... de lovede bøger, sagt der var udlevert digitale børn men alt var pur løgn. Nu har BUF lukkede ders sag og spildt min tid dvs jeg har ingen adgang fået da "folkeskolerne" modarbejdede og skabte sig fordi de reelt ikke gad sagen ... trist er der hvor vi kun klare os uden skift og stupide ansvarsfraskrivende folk måtte vi ikke bare kom videre uden stor arm bevægelser. Men nu er tiden gået og han fik ikke det han kun øve sig med ... jeg kun intet gøre andet end fastholde klagen skal sendes til klagenævnet som PPR ikke vil tillade da de har jo deres fint rekord af NULL KLAGER I ODENSE samtidig med at der i Odense er mange som ikke får hjælp til ordblindhed eller andet jvf Folkeskoleloven hvor deres behov skønnes væk af lærer som smider sagen når det går op for dem de lavede fejlskøn. Ingen tog ansvaret men kæft de kun skælde mig ud for at være årsagen i deres del af sagen ... det virker jo at flytte fokus på forældrene. Men sådan fik vi et år mere uden mulghed for det vi 1. har ret til eller 2. kun låne gratis fordi kommunen rent praktisk ikke ved hvad pokker de laver hverken når børnene med særlig forudsætninger der har et funktionsnedsættelse er i skolen eller når de er hjemmeundervist. Det eneste kommunen kan er uddele trusler og flytte fokus eller henvise til forvaltningen som ikke har styr på andet end at henvise tilbage til start: Og at sige vi anvist en skole .

(tja de anvist 3 og enten forstår de ikke sagen og mangler viden, eller så vil de sagen uden viden og hjælp eller så vil de ikke risikere at have det barn ind hos dem ... alt i alt forvist af Folkeskolen fordi jeg i sin tid valgt en friskole, en som gik imod normer men som svigtede da ledelsen ikke havde nok ressourcer men sjovt hvordan alle ved at anklage forældre for det de ikke magter eller når de skjuler det er gjor forkert)

Horribelt er at Kommunen IKKE VIL samarbejde og ikke vil beklage eller har beklagede så skal vi fortsætte i samme duer som før. Alt jf ordblindhed og BMSF Odense har må ikke tilbydes mit barn. Eller blev tilbudt som jeg fandt frem til tingene og tidsfrister var overskredet da jeg kun er et menneske hvor kommunen har mange ansatte til opgaven som bare beklager de ikke vidste, eller kan tilsvine mig ved ledelsen (nemt nok da jeg i den grad reagere som Bertel Haarder og risengrød episoden)

Odense har stor problemer og byrådet har mere behov for mudderkast inden valg end at få skaffet hjælp til borger og børn i byen ... bare så folk er klar over det ikke er ved kommunen der er noget at hente. De er igang med valgkampen ... føj, men sådan har det sejlede i mange år både når byen var blå og når den var rød. Intet bliver bedre og mit forslag er et helt nyt byråd som stiller krav. Krav til, at der praktiseres noget der hedder en "god forvaltningsskik" med borger i centrem og ikke hvor borger skla trues eller forstå alles beklagelser imens de lider under fejlene. Ingen kan giv os det sidste 7 år BUF og PPR har lavet makværk igen ... ligeledes hellere ikke de andre unger som også er ramt. Men en ting er sikekrt jobcentret kommer til at mangel lærer der kan grundskolestoffet da regeringen har pålagt kommuner det indtil de unger er 29 år gammel. Trist er Folkeskolen i Odense reelt er gået fallit ... og uden at nogen vil tage ansvar mens så mange vil placere ansvaret - lige netop inden et valg udskrives. Det, ja det kan vist ikke blive være.

Men det er fandme ikke ok at BUF spildt min tid og vi ikke fik lov til at prove Nationale test da kommunen har glemt mit barn hele hans skoletid og slet ikke havde villet levere hans resulater jvf nationale test for 7. klasse den ene han tog og som barn gerne vil vide hvordan han klarede sig - nej kommunen har mere travlt i at dække sig selv ind, end reelt kom i dialog og vil samarbejde.

Det er virkeligt trist når rådmand skal regne med lærer og psykologer er ærlige - det er de på sin vis også de ved bare ikke bedre, men nogle gange er de bang for at sige de i en sag gjor og tillod ting som ikke var oki. Jeg er bare ked af mit barns skolegang er atypisk fordi Kommunen sparede de folk væk som forstået hvad det handlede om eller nægtede os adgang eller ikke vil se at folk ikke gider alle børn hvor mangfoldighed er bare noget de snakker om.

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.