mandag den 3. april 2017

Indvandrerbørn tvangsfjernes oftere - trods ressourcestærke forældre #odense

Uddrag: Social kontrol og arrangerede ægteskaber får Danmarks tre største kommuner til at fjerne teenagebørn fra ellers velbjærgede indvandrerhjem. Tre ud af fire tvangsfjernede i København har forældre med indvandrerbaggrund.

..... Han fortæller også, at I mange tilfælde kan en midlertidig tvangsfjernelse løse problemet. Det giver forældrene en tænkepause og gør dem mere interesserede i at indgå i dialog med myndighederne ....

Samme tendens som opleves i København, ser man også i Århus:
Også i Odense oplever man flere tvangsfjernelser fra indvandrerhjem end tidligere, om end tallene ikke er så høje som i København og Århus. Det bekræfter formanden for anbringelsesudvalget, Olav Råbølle Nielsen (S). Han vurderer, at stigningen skyldes, at man er blevet bedre til at opdage sagerne om social kontrol i ressourcestærke familier:
”Vi er blevet meget mere opmærksomme på, at omsorgssvigt kan have flere ansigter end dem, vi traditionelt har opfattet i Danmark. Omsorgssvigt handler også om social kontrol. Hvor vi traditionelt og typisk i danske familier snakker om ressourcesvage danske familier, så er det ikke nødvendigvis gældende i de etniske familier. Når vi ser tvangsfjernelsessager i etniske familier kan der meget vel være tale om velbjærgede samfundsborgere”, påpeger Olav Råbølle Nielsen til Radio24syv.

Velbjærgede: som er (meget) bedre økonomisk stillet end gennemsnittet, men måske er kommet lovlig let til det. Sådan kan det også siges - men social kontrol - javel, ja? Er en anbringelse for at få en dialog ikke social kontrol som noget af det værste? Gad vide hvordan indvandre børns handicap ses, eller om det er under kontrol?


Eller gammel vin på nye flasker http://www.boernogunge.dk/internet/boernogunge.nsf/0/F6EE51331BAA78CEC125721F003418C4?opendocument

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.