lørdag den 1. april 2017

Kommune tager utraditionel metode i brug for at handicappede kan følge med! #odense #valgmøde #handicap #teleslynge


Til valgmøde med DH Odense har flere politiker tilbudt at en borger med læsevanskeligheder bare kan ring til dem hvis de har brug for at få hjælp til "højtlæsning". Det har nogle af Odenses Byrådspolitiker vurderede som deres bedste og eneste bud på en løsning for at deres borger kan følge med i verden omkring dem, som akut løsning på problemet de blev præsenterede for at en blind borger desværre følte sig nødsaget til at opgive formatet materialer udgives i, især til valgmøder. Byrådet, nærmere sagt de politikker som deltog i mødet ved DH Odense i Seniorhuset findes på kommunens hjemmeside nok et eller andet sted i linket under Byråd og politiske udvalg.

Det er jeg utroligt glad for, og er hermed glad for at udbrede deres budskab, at de kan læse for andre! Måske kan de læse for børnene som kæmper når der ikke er lærer, PCer eller indlæste bøger? Vi kan kun få et nej, ikke?

Desværre havde ingen en bud på løsningen jvf teleslynge i lokaler som f.eks Seniorhusets stor sal, men de lovede at undersøge om der ved kommunalvalg kunne findes en løsning. Nu kan vi vente til der er valgmøde om 4 år! Jeg forslår at de måske, kunne flytte en teleslynge fra en nedlagt firma til Seniorhuset og dermed løse problemet og spare lidt jvf budget 2017-2010 uden at det betyder noget? Kirker har altid prioriterede at deres bruger med handicap følte sig velkom, måske ved præster mere om emnet?

At borger i mellemtid må ring til byrådsmedlemmerne, som jeg lige ikke kan huske hvem er, for at få læst "pjecer som udleveres rundt omkring i byen" synes jeg er en fint forslag, og jeg er ked af de ikke kunne assistere vores døve brugere da tegnsprog var trods alt lidt for indviklede og flere brugere kan rent praktisk ikke "tegnsprog" som teknologien erstattede deres behov for at lære at tegne. Vi andre kun hellere ikke skrive hurtigt nok at vi kun oversætte hvad der blev tegnet ... så jeg håber de i dag kan læse med her nu hvor de ikke helt kunne følge med da de deltog i mødet. På trods af at vi inkluderede dem.

Dette er Odense Kommunes innovativ løsning siden KLOs nedlæggelse!KLO som dengang kun findes via ordblindeforeningen eller http://www.ordblind.com/KLO.html havde ansvaret for formidling af "Kultur og Litteratur Orientering" for læsehandicappede og tog sig af f.eks grundskole bøger, pjecer og andet kulturmæssige informationer indtil 2015, som supplement til NOTA.

Det tilbud var en ret fornuftig nødløsning for mange som var til stede, hvis deres kommunen ikke havde sat penge af på deres budget således at grundskoler og andre kunne efterleve det krav fra Socialstyrelsen at den enkelte skole har ansvar for at stille særlige undervisningsmaterialer (fx indlæste og elektroniske materialer) og it-hjælpemidler til rådighed for en skoleelev med ordblindhed. https://socialstyrelsen.dk/handicap/ordblindhed/stotte-og-it-vaerktojer/grundskoler/grundskoler og her var stemningen også at lærer sande helte. De kan mere end andre og har selv fundet ud af at klare det problem budget prioritering skabte indtil kommunens ressourcer er tilgængeligt igen.

Det var ikke dog bemærkede at det ikke var jf Socialstyrelsen at der er stillet yderligere krav om at den elever skulle gå i Folkeskole, men bare være en "skoleelev i den Kommunen hvor PPR havde ansvaret for at følge elevens udvikling". For anbragte er det så den anbringende kommune, og ikke bopælskommunen, som fortsat betaler da UVM for nogle år siden justerede retningslinier.

Nota, som findes på nota.dk har dog en Studieservice - som producerer nye studiebøger som "e-bog" af en fysisk studiebog. Det service er til elever som enten er på VUC, ungdomsuddannelser eller universiteter. SPSU er således hvor elever med en §17 behov vha. e-bogen afspille det direkte fra Nota Bibliotek eller downloade deres studiematerialer på deres egen computer eller telefon. De er klargjort til BYOD - bring your own device som Odense Kommune også er i frontlinien med.

På den måde kan bogen læses højt med det udstyr, eleverne har til rådighed. Desværre gælder det således kun for studerende som både er medlem af Nota og hvorde har en SPS-bevilling  http://spsu.dk At den ha rlige den begrænsning at NOTA ikke producere grundskole bøger kom bag på flere. Men som NOTA forklarede er det en politisk prioritering og her er Odense klart foran flest: De prioritere personlig assistance alt efter om borger kan træffe de medlemmer fra byrådet som var til i års valgmøde ved DH Odense som Birthe Malling arrangeret.

Det er den enkelte kommunens ansvar og nu hvor KLO prøvede kræfter med opgaven men måtte opgive af flere årsager, mest idet det var en specialiseret og dyrt opgave,  som Centerklassen ved Paarupskoles tidliger Leder kan bekræfte og forklarede PPR i august 2016, i samråd med en forældre. Ligeledes kom det bag på flere friskoler hvor de for sent opdager at NOTA ikke har bevillinger jvf skolebøger. Og så er det op til forældrene om de venter til de finder en efterskole, eller hjemtager deres børn.

Nota skriver endvidere:


Fem unge ordblindes oplevelse
De fem ordblinde, der deltog i studiet, fortæller i rapporten, hvad der har spillet en stor rolle for dem i deres grundskoleforløb samt baggrunden for deres uddannelsesvalg.

Det er især sen diagnosticering og en snørklet vej til hjælpemidler, der er de største udfordringer. Desuden peger studiet på den afgørende betydning af at have opbakning fra forældre og/eller lærere. De fem ordblinde taler desuden om, hvordan deres ordblindhed har indvirket på trivslen, og hvordan de føler, at de skal kæmpe imod "systemet". https://nota.dk/viden/ordblindes-oplevelse-af-overgangen-fra-grundskole-til-ungdomsuddannelse

Derfor er jeg super taknemlig for de visionære politiker som tilbudt deres tid, således at borger i Kommunen bare kan ring for få det læst op som de har foran sig. Det er mig lidt uklar hvordan vores politker vil bære sig ad med dette, men jeg tænker at facetime bestemt er en mulighed, eller så må folk sende dem en MMS? Måske kan en foto som denne bruges? Hvis en borger har svært ved en sætning eller ord kan de måske understrege som jeg gjor?

Gad vide om Odense Byråd kan læse noget højt hvis kvaliteten er som denne foto? Jeg er dog lidt usikker om blinde brugere kan tage en læsbart foto ... men ved at nutidse mobiler stiller skarp så måske kan de lave en hjælpemiddel ved at anvende en selfie arm ... det kan være at de skal prove et par gange men når det virker så kan de gentage processen og med den pågældende politiker vurdere om kvaliteten er læsbart?Jeg håber at andre vil afprove dette og kommenter ... her på siden. Jeg kan henvise til Susanne Ursula Crawley Larsen Peter Rahbæk JuelJane Jegind Brian Skov Nielsen Brian Dybro Søren Windell Gert BroxgaardByrådsmedlem Christel Gall måske husker de hvem det var som foreslåede løsningen så sagen kan kan diskuteres på deres næste evt. lukket møde.
Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.