torsdag den 6. april 2017

Sammenhæng mellem PPR, familieafdelingen og skolen er et eksperiment!

PPR Håndbogen: 


Møde med kommune og skole, hvor der har været div forsøg på tiltag, men intet er blevet til noget. Barnet mødt op, men det blev ikke en succes. Faktisk var forklaringen at barnet var til konfirmations undervisningen, men det gav ikke mening at det ramt andre fag! Og aftalen var barnet får undervisning, da det barn jo ikke bedt om at være sat ind i et center i den anden ende af byen og meningen var der skulle knyttes kontakt til normale børn ... som skolen glemt, og konfirmations undervisning viser det barn godt kunne.

Ingen mål er opfyldte el generelt gennemførte og utallige af møder, hvor disse er påpeget og endda forslået fra sin start et specifikt skoletilbud, fra både konsulent, psykologe og moren på dette unge menneske, men alting tager sin tid og husk nu på at det kommunale system har deres egen trædemølle.

Udfordret er den unge og max ødelagt af kommunens familie afdeling som ikke forståede det var et barn som søgte kompenserende ydelser, der har afslået alt ansøgte og hvor strander eleven så?? Kun i tomrum, uvished og usikkerhed, hvor både skole, ppr og fam handicap afd. har afventet og afvist gentagende gange. Da eleven har sine store udfordringer, men værst er over for det offentlige efter anbringelse. Tilbage til startpunktet og intet er sagt, gjort el hvad der kommer til at ske fremover, for alle døre er lukket i.

Hvad spøger de så ind til? Ja, der var jo problemer - men ikke med forklaring på hvad det var. Eller om det var rimelige ... eller hvordan ting nu hænger sammen. Og mødet var ikke officielt ergo der kunne ikke uddybes.

Jo jo om den unge er tilknyttet fam handicap afd, men PPR afviser og andre afdelinger henviser til familie afdeling osv. Hvor ALT er et rungende nej og nu skal de fra skolens ledelse's side arbejde stærkt, for eleven afslutter på papirerne snart 9 kl, men er ikke inkluderet - men ekskluderet og ledelsen, ppr ledelsen samt div. ledere i skole og special skole slipper for eleven på visitation da familien selv hjemmeunderviser. Men at man arbejder med, at få alle svigt på plads med nye tiltag er ikke tilladt.

Pointen er her:

Vi anbringer barnet, svigter 3 år som anbragt det og især efter hjemgivelse hvor alt kun lade sig gøre, så får piben en anden lyd, eller rettere sagt, mangel på samme, da ALT er afvist eller indirekte ikke sat i værk! Moren er omkring denne unge her, som de forsøger at fjerne fra sagen, Hun banker i bordet og har skrevet, fortalt og forklaret - men talt for døve øre !

Nu måtte skole ledelsen give op og den unge indstilles på visitation til Vores forslået tilbud fra sin start - men skolen var reelt ikke indstillet, præcis som 1½ år forinden. De tager ikke en tidliger anbragt hjemme, og for øvrigt er ordblindhed ikke noget de har fra 8. klasse i deres skole andet end en svag mistanke. Socialt er deres miljø noget råt, men det er kun sagt i smug.

Vi sadler om, og så kunne alle de ha lyttet til moren eller konsulenten / psykologen  der har kendskab til eleven og området, men vigtigste af alle: Den unge selv bør havde været lyttet til. Om ikke andet via moren, da ungen ikke vil mere møder med socialrådgivere og PPR hvor han ved de ikke levere det de løver. Moren tænker, hvordan skete det at netop alt vi bedt om blev afvist og vi endt viklede ind i noget værre tilbud som ikke leverede det aftalte - betyder aftaler så ikke noget?

Hurra for kommunale instanser el mangel på samme!! Ansvaret er klart PPRs men hvem flytter sagen til familieafdelingen ... og derfra er det forfra. Godt hjemmeundervisning fandtes, mindre godt er familie afdelingen ved intet om konsulent, psykolog eller kurses som lovede. De forstår sig knap på at pågældende skoler grejer sig udenom testning og at noget som ordblindhed rent faktisk kan afhjælpes ved at søge professionelle f.eks ordblinde institut da deres interne skoler ikke ved noget som helt om at lære børn basale læse / skrive færdigheder. Deres tilbud har at gøre med høns og mooncat, samt en skiferie eller to om året ... hvor der ikke aflægges national test eller prøver for at se på læse hastighed, læse udvikling eller om matematik er på plads.

Over hele linien mangler afgørelser og den røde tråd mellem møder - det er svært at få øje på andet end PPR fik splittet møder af fra psykolog, konsulent og moren. Pludseligt var det uden samling hvor beklagelser førte til kaos - barnets skolestart blev aflyst, netop som moren sagte ikke må ske hvis PPR ikke var klar men PPR hvade solgt pladsen til en anden ... uden at tænke på barnets behov. Det er nu et nyt situation som de siger - hvert år siden 2011 hvor barnets huller vokser og det vi ansøgt om fra start af flere gange vidste sig at være rigtigt ... men det er ikke ensbetydende at kommunen gøre noget. Deres trædemølle er bare for at unger bliver voksne - de har ikke magtede handicap området og skaber desværre selv handicap ved ikke at kompensere der hvor børn har funktionsnedsættelser med andet end opbevaring ... om det er administrativ inklusion det ene eller det andet sted, så er det ikke et barn som er deltagende men et barn som får dagene af vejen.


Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.