fredag den 28. april 2017

Visitation af børn og unge til specialundervisning på interne skoler #handicap #skolechatJeg ved det omhandler anbringelser men den forklar visitation ret godt og fortæller om hvordan kommuner bør kontakte nabo kommunen mm og det INDEN et barn anbringes jf behandlings skoletilbud.

Ind i det er en nedenstående tabel med henvisning til lov paragraffer (side 6 i vedhæftede pdf) fortæller det jer hvem har ansvaret for hvad. Kommunalbestyrelsen ... er nogle vigtige medspiller men kan i den grad være værd at flygte fra. Men så skal den nye PPR forstå loven så de ikke trækkes rundt i mangegen af veltalende psykologer og socialrådgivere ... imens de nedgøre forældrene.

Folk skal se at kommuner bruger det samme SEL (social og service loven) for anbragte og handicappede hvor kommuner i stigende grad oplever de ikke har god nok tilbud og så tager fat med tvang. Eller narres af mennesker som "har" sidegeschæft med at de ejer opholdsteder, eller værre at de samarbejder med dem for at de kan få fastholdt nemme børn. Ellere implementere dybeset hjemmestrikkede undervisning uden at noget opdager det er gjalt.

Når I kender proceduren kan en anbringelse "forhindres", da et skoletilbud praktisk talt bør være på plads inden et barn flyttes fra jeres anbringelse kommune til beliggenhedskommune. Og ingen kommune vil få ansvaret for de fixede en sag - det var nemmere i gamle dage at "lad en anden kommune få ansvaret".
Min sag skete da jeg forstået alt dette mens kommunen fastholdt deres gamle procedure ... trist er visitation er et år ad gangen og et år, hvor det næste tilbud skal proves, blir nemt til mange år fejl visiterede idet vi ikke kan regne med de er sandfærdig (uha min asperger agtig millimeter retfærdighedsgen hopper) ... hvor alt i bund og grund falder på om barnets PPV er lavet, opdateret og gennemført med ideer til skolevalg. EN PPV er en Pædagogisk Psykologisk Vurdering (PPV) og der er flere forslag hvor det mildest talt kræver at psykologen samler sagen, ser barnet og forældrene og ikke bare pga. travlthed skriver det alle siger.

Det er sådan at deres arebjde er administrativ ved kommunen og centerklasser / behandlingsskoler eller interneskoler oftest kun ser et tilfældig pædagog som kommer ifm. tilsyn. Alt arbejde med barnet, supervision og observation er fjernet ... som vi skårede sager ned. Psyk kommer og levere den ydelse (eller i yderst sjælden tilfælde en privat psykolog) hvor kommunen selv må vælge hvad de implementerer ... så kan familier i mange år, som min, komme ud for at håndters ved tilfældigheder.

Trist er når en socialrådgivere eller PPR psykolog ikke tillader en skole at hjælpe et barn, eller en skole føre alle bag lyset for at skaffe sig opgaver de ikke har kompetencer til. Den slags sker og forældre får ingen erstatning (ikke at deres børns skolegang kan erstattes), de får ikke engang en rimelig undskylding men mere af det samme.

Så husk, mærk efter hvad din kommunes procedure er og pas på dobbeltspil - det er endeligt grotesk at skrive det for kommunen bør selv forstå det koster dem mere end det vil koste at følge retningslinjer som ændres netop for vores alles bedste. Jeg kan kun sige det sejler derude ... mere end vi tør vide. Reformen af 2007 tabte de handicappede, hvor inklusion er den bedste valg men ingen er klar, de er først nu ved at "nå frem" til nye procedurer for visitation - og en visitation varer et år! Hvor børn ofte ikke kan kom tilbage til det de bør havde fået netop pga educational misplacement.

Det er dejligt anbragte børns rettigheder er sikrede, men horribelt at kommunen bryder loven og misforstår noget så klart skrevet som denne pdf. Jeg forklarede og beskrev det til kommunen allerede i 2012 at proceduren er som følge men ingen vil anerkende det jeg kom med, gad vide hvordan det går i dag? Jeg tror næppe ting er ændrede for det er magtpåliggende for kommuner at presse forældre med § 20 stk 2 børn ind i det tilbud de nu engang har. Mere end opkvalificere sig selv til at kan inkludere ... alt skal jo prioriteres ... men husk, hvis de børn skal kunne klare sig selv så er en tidlig indsats altså nødvendigt ellers så stiger kommunens udgifter ... trist er at folk er nogenlunde ligeglad og lader ting stå til.

Nu hvor jeg gennemgik 360 pdf'er og alt kommunerne sendt til klagenævnet og AST jf min drengs skole sag ere jeg klar over det hele sejler - men deres IT system gavner ikke deres arbejdsområde. Gid bare akter kun entydig identificeres ... så dobbelt kopiere af ting ikke misbruges ude af kontekst, men hellere ikke dukker op uden høringssvar eller værre slet ikke er forældrene bekendt imens kommunen skriver fine notater om hvad de tilbyder ig forhandler noget helt andet med hinanden. Jeg er helt paff over hvad der foregik ... mit barn bør havde været hjem givet januar 2013 men jeg havde ikke viden nok, og vores advokater havde ikke sagens ægte aktindsigt. Interne mails måtte jo tilbageholdes og disse var kun brugt til LOVBRUD.

Mere åbenhed taaak ....


Visitation af børn og unge til specialundervisning på interne skoler 


Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.